Din jobbevakning har skapats.
örebro university

Universitetslektor i biomedicin med inriktning mikrobiologi för pedagogisk meritering

5 dagar sedan | Ansök senast Nov 21
Örebro University
Universitetslektor i biomedicin med inriktning mikrobiologi för pedagogisk meritering
Örebro University
The university provides education and research in humanities, law, social science, science, technology, health care, medicine, education, music and sport science.
Besök arbetsgivarsida
OM TJÄNSTEN
Publicerad: 5 dagar sedan
Sista ansökningsdatum: nov 21
Plats: Örebro, Sverige
Ange gärna att du hittade det här jobbet på Academic Positions i din ansökan.
DELA DETTA JOBB

Universitetslektor i biomedicin med inriktning mikrobiologi för pedagogisk meritering

Ämnesområde

Biomedicin, mikrobiologi/vaccinforskning

Bakgrund

Örebro universitet satsar på tidsbegränsade lektorat för pedagogisk meritering. Örebro universitet vill ge nyutexaminerade doktorer möjlighet till pedagogisk meritering genom tidsbegränsade anställningar som både ger gedigen undervisningserfarenhet och pedagogisk utbildning. I anställningen ingår ca 80 % undervisning i kombination med pedagogisk utbildning och ca 20 % kompetensutvecklingstid.

Arbetsuppgifter

I den aktuella anställningen som universitetslektor ligger fokus på pedagogisk meritering och innehavaren kommer därför att huvudsakligen ägna sin tid åt utbildning på samtliga nivåer. I arbetsuppgifterna ingår även viss forskning till en omfattning av 20%, samverkan och administration. Vidare ingår pedagogisk utbildning inom ramen för anställningen.

Arbetsuppgifterna inom utbildning omfattar undervisning, handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering. 

Du kommer arbeta i ett forskningsprojekt rörande utveckling av nya prototypkonstruktioner för vaccination. Detta innebär såväl praktiskt arbete med molekylärbiologiska och immunologiska metoder i laboratorium, som teoretiskt arbete med att skriva ansökningar för forskningsanslag och publikationer. Speciellt fokus kommer att ligga på produktion och karaktäristik av rekombinant DNA och överuttryck av virus-liknande partiklar i gram-positiva och gram-negativa bakterier, framför allt probiotiska stammar som lactobaciller. Vidare kommer handledning av en doktorand rörande ett projekt för utveckling av ett vaccin mot genital chlamydiainfektion att ingå. Där sker produktionen av prototypvaccinet i rekombinanta bakterier och transgena växter. Vaccinet utvärderas i djurmodell (möss) med analyser av immunsvar och infektion.

Behörighet

Behörig att anställas som tidsbegränsad lektor är den som har avlagt doktorsexamen/konstnärlig doktorsexamen inom ämnesområdet.

Behörig för denna anställning som tidsbegränsad universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen/konstnärlig doktorsexamen (i relevant ämne) högst ett år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt examen tidigare bör komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Vi söker dig som har avlagt en doktorsexamen inom biomedicin eller cell-biologi med ett fokus på arbete med bakteriekulturer, molekylärbiologiska och immunologiska tekniker. Kompetens i arbete med probiotiska lactobaciller är starkt meriterande. Ett aktivt nätverk i probiotikabranschen är också önskvärt. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig/konstnärlig som pedagogisk skicklighet och ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Dessutom prövas den sökandes lämplighet.

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning samt förmåga och lämplighet att samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom doktorsexamen och eventuell övrig vetenskaplig produktion. Den vetenskapliga skickligheten ska även visas genom självständiga forskningsinsatser. Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska erfarenheten ska dokumenteras i en pedagogisk meritportfölj enligt Örebro universitets mall.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till eventuell erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av eventuell handledning och examination. Visat intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete är av vikt.

Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden samt ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Särskilt meriterande är erfarenhet av undervisning på läkarprogram med PBL curriculum.

Information

Anställningen är tidsbegränsad upp till 24 månader, anställningen består av ca 80 % undervisning och ca 20 % kompetensutvecklingstid (omfattningen kan variera beroende på eventuell finansiering från institutionen). Individuell lönesättning tillämpas.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Magnus Johansson, 019-30 24 43, e-post: magnus.johansson@oru.se

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Personligt brev
  • CV
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 18-11-21. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Läs mer

PRENUMERERA PÅ LIKNANDE JOBB

33 JOBB FRÅN DENNA ARBETSGIVARE

Örebro University
Örebro University
Plats: Örebro, Sverige | Ansök senast dec 15
Universitetsadjunkt i företagsekonomi med inriktning mot redovisning och ekonomistyrning
Vi söker en Universitetsadjunkt i företagsekonomi för tidsbegränsad anställning vid Handelshögskolan.  Ämnesområde Ämnesområdet för anställningen är företagsekonomi med inriktning mot redovisning och ekonomistyrning. Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna...
Örebro University
Örebro University
Plats: Örebro, Sverige | Ansök senast nov 20
Universitetslektor i Företagsekonomi med inriktning marknadsföring/supply chain
Handelshögskolan söker en universitetslektor i Företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring/supply chain för tidsbegränsad...
Örebro University
Örebro University
Plats: Örebro, Sverige | Ansök senast nov 23
Universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap 50 %, 6 månader
Adjunkt i Medie- och kommunikationsvetenskap för tidsbegränsad anställning Vi söker en universitetsadjunkt i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap för tidsbegränsad anställning på 6 månader om 50 procent vid Institutionen för Humaniora, utbildnings- och...
Örebro University
Örebro University
Plats: Örebro, Sverige | Ansök senast nov 28
Tidsbegränsat lektorat för pedagogisk meritering i statskunskap
Vi söker, för en tidsbegränsad anställning, en universitetslektor för pedagogisk meritering i statskunskap. Statskunskap I statskunskaps erbjuds utbildning på såväl grundnivå som avancerad nivå, samt forskarnivå. Statskunskap ansvarar för kandidatprogrammet...

CAREER ADVICE

Sweden is a favourite destination for academics. Here's a breakdown of the most common Swedish academic jobs and their salaries.

By Academic Positions
Posted Jun 29, 2018 at 08:00am

Here’s a breakdown of the most common American job titles and their associated average annual salaries.

By Academic Positions
Posted Nov 13, 2018 at 08:00am

Make sure you’re ready to impress the interviewer with these answers to common interview questions.

By Academic Positions
Posted Nov 09, 2018 at 08:00am