örebro university
Universitetslektor i måltidskunskap och värdskap, inriktning gastronomi, kundupplevelser och måltidsföretagande
24 dagar sedan | Ansök senast May 20
Spara som favorit
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb
JOBBET HAR UTGÅTT
Örebro universitet
Universitetslektor i måltidskunskap och värdskap, inriktning gastronomi, kundupplevelser och måltidsföretagande
Örebro universitet
Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet. Här studerar och arbetar ca 16 000 studenter och 1200 anställda.
Besök arbetsgivarsida
OM TJÄNSTEN
Publicerad: 24 dagar sedan
Sista ansökningsdatum: maj 20
Plats: Örebro, Sverige
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb
Ange gärna att du hittade det här jobbet på Academic Positions i din ansökan.
DELA DETTA JOBB

Universitetslektor i måltidskunskap och värdskap, inriktning gastronomi, kundupplevelser och måltidsföretagande

Vi söker en universitetslektor i måltidskunskap och värdskap med inriktning gastronomi, kundupplevelser och måltidsföretagande i ett regionalt utvecklingsperspektiv för tillsvidareanställning vid Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet.

Restaurang- och hotellhögskolan är en dynamisk institution belägen på ett eget campus, Campus Grythyttan. Den utbildning och forskning som bedrivs vid institutionen har en tvärvetenskaplig grund där även praktiska och estetiskt gestaltande delar ingår. Ambitionen inom verksamheten är att följa, förmedla och beforska samhällsrelevanta områden inom besöksnäringen där hållbarhet inom ledarskap, bemötande och måltider är i fokus. Inom grundutbildningen erbjuds fyra professionsinriktade kandidatprogram och på avancerad nivå utvecklas en internationell master. Forskning och forskarutbildning bedrivs inom områdena Sensory Science, Culinary Arts/Gastronomy och Hospitality Management.

Ämnesområde

Måltidskunskap och värdskap

Arbetsuppgifter

En universitetslektor förutsätts ägna sin tid åt både utbildning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration, och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.

Övriga specifika uppgifter

Anställningen kan komma att innehålla ett uppdrag som prefekt för Restaurang- och hotellhögskolan.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Ett generellt behörighetskrav för tillsvidareanställning som lärare är genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig/konstnärlig som pedagogisk skicklighet och ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet.

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning samt förmåga och lämplighet att samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Särskilt meriterande för denna anställning är en genomgången kurs i forskarhandledning.

Särskilt meriterande är också att ha innehaft ledande positioner inom universitet och högskola. Det är dessutom särskilt meriterande att ha erfarenhet från arbete inom hotell- och restaurangbranschen samt att ha utvecklat forskningsfokus med relevans för gastronomi, kundupplevelser och måltidsföretagande i ett regionalt utvecklingsperspektiv.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse. Särskilt meriterande är förmåga att attrahera externfinansiering för utvecklings- och forskningsprojekt.

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom varierade insatser i utbildning såsom planering, genomförande, utvärdering och handledning. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Visat intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete är av vikt.

Information

Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av professor Åsa Öström 019-30 20 11, e-post: asa.ostrom@oru.se eller professor Inger Jonsson, 019-30 20 10, e-post: inger.m.jonsson@oru.se

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Vetenskaplig/konstnärlig meritportfölj
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2018-05-20. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Läs mer
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb

PRENUMERERA PÅ LIKNANDE JOBB

42 JOBB FRÅN DENNA ARBETSGIVARE

Örebro universitet
Örebro universitet
Plats: Örebro, Sverige | Ansök senast maj 30
Forskare i nationalekonomi inriktning utvecklingsekonomi
Handelshögskolan söker forskare inom nationalekonomi med inriktning utvecklingsekonomi. Arbetsuppgifter Den sökande förväntas bidra självständigt, och i samarbete med andra forskare till forskningsprogrammet "Effekter av nya former av bistånd: Utmaningar för...
Örebro universitet
Örebro universitet
Plats: Örebro, Sverige | Ansök senast maj 30
Universitetsadjunkt i kriminologi
Vi söker en universitetsadjunkt i kriminologi för tidsbegränsad anställning Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS). Vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS) erbjuds utbildning på grund- och avancerad nivå inom...
Örebro universitet
Örebro universitet
Plats: Örebro, Sverige | Ansök senast maj 30
Universitetsadjunkt i kriminologi
Vi söker en universitetsadjunkt i kriminologi för tidsbegränsad anställning Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS). Vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS) erbjuds utbildning på grund- och avancerad nivå inom...
Örebro universitet
Örebro universitet
Plats: Örebro, Sverige | Ansök senast jun 01
Projektsekreterare/forskning
Vi söker en projektsekreterare/forskning för tidsbegränsad anställning i sex veckor vid Institutionen för medicinska vetenskaper. Arbetsuppgifter Forskningsarbete i ett projekt inom biomedicin. Kvalifikationer Vi söker dig som studerar första året på...