Din jobbevakning har skapats.
örebro university

Universitetslektor med inriktning mot pedagogisk utveckling

8 dagar sedan | Ansök senast Feb 28
Spara som favorit
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb
Örebro University
Universitetslektor med inriktning mot pedagogisk utveckling
Örebro University
The university provides education and research in humanities, law, social science, science, technology, health care, medicine, education, music and sport science.
Besök arbetsgivarsida
OM TJÄNSTEN
Publicerad: 8 dagar sedan
Sista ansökningsdatum: feb 28
Plats: Örebro, Sverige
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb
Ange gärna att du hittade det här jobbet på Academic Positions i din ansökan.
DELA DETTA JOBB

Universitetslektor med inriktning mot pedagogisk utveckling

Vi söker en universitetslektor för tillsvidareanställning vid institutionen för Naturvetenskap och teknik.

Teknikämnena vid Institutionen för naturvetenskap och teknik vid Örebro universitet står nu mitt i ett arbete med en systematisk vidareutveckling av en stark utbildnings- och forskningsverksamhet och söker nu, genom universitetets satsning på pedagogisk utveckling, en universitetslektor inom datateknik, maskinteknik eller matematik med särskilt intresse för pedagogiska och didaktiska frågor inom ämnet.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är, beroende på innehavarens bakgrund och tidigare utbildning, datateknik, maskinteknik eller matematik, i samtliga fall med inriktning mot pedagogisk utveckling.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning, examination, utvecklingsarbete, administration, forskning, kompetensutveckling och samverkan med det omgivande samhället. Undervisningen omfattar också kursutveckling, planering och utvärdering. 

Anställningen inkluderar ett särskilt tidsbegränsat uppdrag (50 % i tre år) som innebär dels egen pedagogisk meritering, dels ansvar för den pedagogiska utvecklingen inom institutionens två civilingenjörsutbildningar i datateknik och industriell ekonomi och fem högskoleingenjörsutbildningar i maskinteknik, industriell ekonomi, datateknik och byggteknik. Detta arbete kommer att ske i samarbete med de olika enheterna inom institutionen och universitetets enhet för universitetspedagogik, IKT och lärande (PIL). Uppdraget innebär också deltagande i ett nätverk som hålls samman av PIL.

Innehavaren av anställningen förväntas också bidra till institutionens forskning i sitt ämnesområde (datavetenskap, maskinteknik eller matematik) gärna i samarbete med forskare verksamma vid någon av intsitutionens befintliga forskningsmiljöer. Forskningen inom datavetenskap bedrivs vid enheten AASS och har ett fokus på artificiell intelligens, maskininlärning och sensorsystem. Mycket av forskningen där bedrivs i nära samarbete med industriella partners. Forskningen i maskinteknik har "Digitaliserad utveckling och drift av hållbara produkter och produktionssystem" som tema. Även här finns ett nära samarbete med industrin i form av företag som till exempel SAAB och Volvo Cars, samt flera andra såväl stora som små och medelstora företag. Forskningen inom matematik är främst inriktad på beräkningsmatematik och även här finns industriella samarbeten.

Kompetensutveckling i anställningen ingår inom ramen för det särskilda uppdraget. Vi fäster stor vikt vid hög närvarograd i verksamheten och ansvarstagande.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom något av ämnesområdena för anställningen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Generellt behörighetskrav för anställning som lärare vid Örebro universitet är högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors utbildning. Motsvarande kunskaper kan prövas vara förvärvade på annat sätt.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder för en anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser.  Den pedagogiska skickligheten och de pedagogiska meriterna ska vara väl dokumenterade i en meritportfölj.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Som allmän bedömningsgrund gäller att ha den förmåga och lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Särskilt meriterande är publikationer med en ämnespedagogisk/-didaktisk inriktning samt erfarenhet av kvalitets- och utvecklingsarbete i universitetsutbildning.

Önskvärda personliga egenskaper är god samarbetsförmåga, initiativförmåga samt intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete. Vi fäster också stor vikt vid hög närvarograd i verksamheten och ansvarstagande.

Arbetsuppgifterna kräver förmåga att kommunicera, både skriftligt och muntligt, på svenska och engelska.  Förmåga till god kollegial samverkan är en förutsättning för uppdraget.

Vidare kommer hänsyn att tas till hur den sökande genom erfarenhet, personlig lämplighet och kompetens kan bedömas komplettera och stärka utbildningen och forskningen inom något av ämnena datateknik, maskinteknik eller matematik.

Information

Anställningen är 100%, tillsvidare. Individuell lönesättning tillämpas. Örebro universitet tillämpar i förekommande fall provanställning.

Efter tre år övergår tjänsten i en ordinarie lektorstjänst om inte utvecklingsprojektet förlängs eller medel söks för fortsatt pedagogiskt utvecklingsarbete eller forskning inom området.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef (datateknik) Amy Loutfi, 019-301116, epost: amy.loutfi@oru.se enhetschef (maskinteknik) Sören Hilmerby, 019-30 10 48, e-post: soren.hilmerby@oru.se eller enhetschef (matematik) Niklas Eriksen, 019-30 33 61, epost: niklas.eriksen@oru.se

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Personligt brev
  • CV
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg
  • Vetenskapliga publikationer som åberopas (högst tio arbeten)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Som sökande får du vid ett senare tillfälle instruktion om eventuell komplettering till sakkunniga. Denna komplettering avser endast de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan.

Sista ansökningsdag är 2018-02-28. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Läs mer
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb

21 JOBB FRÅN DENNA ARBETSGIVARE

Örebro University
Örebro University
Plats: Örebro, Sverige | Ansök senast jan 22
Universitetsadjunkt i rättsvetenskap
Vi söker en universitetsadjunkt i rättsvetenskap för tidsbegränsad anställning vid institutionen för JPS. Örebro universitet är ett modernt och framstående lärosäte med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla. Vi har professionsutbildningar...
Örebro University
Örebro University
Plats: Örebro, Sverige | Ansök senast feb 26
Universitetslektor i biomedicinsk laboratorievetenskap förenad med klinisk tjänstgöring som biomedicinsk analytiker
Ämnesområde Ämnesområdet för anställningen är biomedicinsk laboratorievetenskap Bakgrund Vid institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet bedrivs ett stort antal professionsutbildningar på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. Det...
Örebro University
Örebro University
Plats: Örebro, Sverige | Ansök senast jan 25
Amanuenser till institutionen för hälsovetenskaper
Vi söker 4 amanuenser för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för Hälsovetenskaper. Arbetsuppgifter I arbetsuppgifter ingår praktisk undervisning, förberedelse av praktiska moment, handledning och administration inom utbildningen. Kvalifikationer För...
Örebro University
Örebro University
Plats: Örebro, Sverige | Ansök senast jan 21
Forskare i biologi
Vi söker en forskare i biologi till centrum för livsvetenskap, Institutionen för naturvetenskap och teknik. Forskaren kommer att vara verksam inom forskargruppen Molekylärbiologi. Projektets inriktning är att identifiera de underliggande mekanismerna för effekter av...

LIKNANDE JOBB

Adjunkt i Bygg- och anläggningsteknik
KTH Royal Institute of Technology
Publicerad 2 dagar sedan
Adjunkt i Byggproduktion
KTH Royal Institute of Technology
Publicerad 2 dagar sedan
Klinisk universitetslektor, inriktning infektionssjukdomar
Örebro University
Publicerad 4 dagar sedan

CAREER ADVICE

[[excerpt]]

By [[ author ]]
Posted [[ publishingDate ]]

[[title]] ([[ nbHits ]])

[[title]] ([[ nbHits ]])

[[title]] ([[ nbHits ]])

No results found for

Search tip

  • Check for spelling mistakes
  • Reduce the number of keywords used or try using a broader search phrase
[[ name ]]
[[ name ]]
[[ excerpt ]]
[[ city ]], [[ region ]] [[ availableJobsBlock ]]
Featured Featured employer
Short list
Expand list