Örebro University

Professor i medie-och kommunikationsvetenskap

2022-10-28
Spara som favorit

Om arbetsgivaren

The university provides education & research in humanities, law, social science, science, technology, health care, medicine, education, music and s...

Besök arbetsgivarsidan

Vi söker en professor i Media- och Kommunikationsvetenskap med inriktning strategisk kommunikation för tillsvidareanställning vid Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är Medie- och kommunikationsvetenskap.

Bakgrund

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS) erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå inom ett brett spektrum av ämnen och områden, både i form av fristående kurser och program. Vid HumUS bedrivs även framstående forskning och forskarutbildning. Institutionen präglas av samarbete över ämnesgränserna och en vilja att kontinuerligt utveckla både utbildning och forskning.

Medie- och kommunikationsvetenskap är ett samhällsvetenskapligt och humanistiskt orienterat ämne, med en omfattande forskningsverksamhet och en stark internationell profil. Ämneskollegiet består i dagsläget av tre professorer, en professor emeritus, tretton lektorer (varav fem docenter), två forskare, tre adjunkter samt tre doktorander.

Forskningen i medie- och kommunikationsvetenskap bedrivs inom tre profilerade områden: Diskurs, kommunikation och medier; Film och medier; och Strategisk kommunikation. Med den här utlysningen önskar ämnet förstärka profilområdet Strategisk kommunikation, dvs professionell kommunikation som syftar till att uppfylla långsiktiga och organisatoriska mål (t ex: riskkommunikation; kriskommunikation; Public relations; offentliga institutioners och myndigheters kommunikations och PR-arbete; organisationskommunikation). För mer information se: https://www.oru.se/english/research/research-subjects/media-and-communication-studies/

Ämnet har två program på grundnivå: Medier, kommunikation och PR respektive Filmprogrammet. Därutöver tillkommer ett antal fristående nationella och internationella kurser. På avancerad nivå erbjuds ett internationellt magisterprogram i strategisk kommunikation.

Arbetsuppgifter

Som professor förväntas du ta en aktivt ledande roll i ämnet. Du ägnar dig huvudsakligen åt forskning och utbildning på forskarnivå, men också åt utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Det ingår i arbetsuppgifterna att aktivt verka för att externa forskningsmedel tillförs ämnet, ta ett övergripande ansvar för forskningsverksamheten inom ämnet samt medverka i och bidra till ämnets nationella och internationella utveckling. Som professor förväntas du informera om och samverka kring din egen och ämnets verksamhet. I anställningen ingår även administrativa arbetsuppgifter.

Du förutsätts även stå till förfogande för ledningsuppdrag och administrativa uppdrag vid universitetet. Genom närvaro och engagemang förväntas du ta ett särskilt ansvar för att stödja en kollegial och inkluderande kultur i verksamheten.

Hög fysisk närvaro och engagemang i ämnets verksamhet är viktig.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Det krävs tio veckors behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens samt forskarhandledarutbildning. Motsvarande kompetens kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande och görs av Örebro universitet.  Om något av kraven inte är uppfyllda ska professorn ha genomfört utbildningen/utbildningarna senast två år efter att anställningen har tillträtts.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av professor prövas graden av vetenskaplig respektive pedagogisk skicklighet. I bedömningsgrunderna vetenskaplig respektive pedagogisk skicklighet ingår samverkansförmåga och ledningsförmåga. Dessutom prövas den sökandes lämplighet, med vilket avses exempelvis att den sökande har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, förmåga att samarbeta samt förmåga att bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten uppvisas genom självständiga forskningsinsatser. Dessa ska i betydande grad överstiga vad som krävs för docentkompetens, såväl kvalitativt som kvantitativt. Den vetenskapliga produktionen ska vara på en hög pågående nivå och publicerad i för ämnet relevanta publikationskanaler med kvalitetssäkrande processer. Vetenskaplig skicklighet uppvisas vidare genom förmåga att erhålla forskningsanslag i konkurrens, erfarenhet av akademiska förtroendeuppdrag samt erfarenhet av handledning på forskarnivå. Därutöver ingår ledningsförmåga och administrativ skicklighet, till exempel förmåga att initiera, organisera och leda forskningsprojekt eller forskargrupper samt samverkansförmåga, till exempel förmåga att genomföra forskning i samverkan med det omgivande samhället.

Det är särskilt meriterande att uppvisa hög grad av vetenskaplig skicklighet genom framgångsrik forskning inom Strategisk kommunikation.

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten uppvisas genom förmåga att undervisa och handleda på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, förmåga att anknyta undervisning till forskning samt förmåga att utveckla studenternas eget lärande och intresse för ämnet. Vidare ingår betydande förmåga att självständigt ansvara för att planera, genomföra, examinera och utvärdera utbildning samt förmåga att bidra till och leda pedagogiskt utvecklingsarbete av undervisning. Därutöver ingår ledningsförmåga, till exempel förmåga att organisera och leda utbildningsprogram eller utbildningsverksamhet, och samverkansförmåga, till exempel förmåga att utveckla och genomföra utbildningsuppdrag för annan verksamhet än lärosäten.

Övriga bedömningsaspekter

Förmåga att kunna undervisa och administrera på både svenska och engelska är ett krav. Om förmågan saknas förväntas den sökande ha förvärvat den inom två år efter att anställningen tillträtts.

Information

Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning, och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av ämnesansvarig, professor Göran Eriksson 019-30 38 15, goran.eriksson@oru.se eller enhetschef Annika Gardhorn, 019- 30 39 56, e-post: annika.gardhorn@oru.se

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för både helheten och sin egen arbetsinsats, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Örebro universitet har som mål att förbättra könsfördelningen bland professorer och uppmuntrar särskilt kvinnliga kandidater att söka.

Ansökan

Du söker anställningen via Örebro universitets hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Vetenskaplig portfölj
  • Publikationslista
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten i fulltextformat)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2022-10-28. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan du inte lämna några kompletteringar elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar, exklusive publikationer, i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Länk till den här sidanhttps://web103.reachmee.com/ext/I003/354/main?site=5&validator=43a1fbd05a0e84d542a937e3454d48f8&lang=SE&rmpage=job&rmjob=9150&rmlang=SE

Om tjänsten

Titel
Professor i medie-och kommunikationsvetenskap
Arbetsgivare
Plats
Fakultetsgatan 1 Örebro, Sverige
Publicerad
2022-09-22
Sista ansökningsdag
2022-10-28
Befattning
Spara som favorit

Fler jobb från den här arbetsgivaren

Om arbetsgivaren

The university provides education & research in humanities, law, social science, science, technology, health care, medicine, education, music and s...

Besök arbetsgivarsidan

Relaterade jobb

...
Professor of Media and Communication Studies Örebro University för 3 dagar sedan
...
Call for Full time endowed chairs at Aix–Marseille Université Aix-Marseille Université för 3 månader sedan
...
Faculty Position in Bioscience and Developmental Biology King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) för 1 år sedan
...
Ibn Rushd Professorship King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) för 1 år sedan
...
Faculty Positions in Cybersecurity and Dependability - 2022 King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) för 2 veckor sedan
...
Professor of Coastal Engineering and Modeling (Open Rank) King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) för 1 år sedan
...
Professor of Ecosystem Restoration, Enhancement and Resilience (Open Rank) King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) för 1 år sedan
...
Professor of Coastal and Marine Protection, Restoration and Enhancement (Open Rank) King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) för 1 år sedan
...
Professor of Sustainable Cities and Resilient Urban Systems (Open Rank) King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) för 1 år sedan
Fler jobb

Relevanta stories