...
OsloMet – Oslo Metropolitan University

Stipendiat i begynneropplæring

2022-01-16
Spara som favorit Skapa jobbevakning

Om arbetsgivaren

OsloMet's vision is to deliver knowledge to solve societal challenges. Norway's most urban and 3rd largest university.

Besök arbetsgivarsidan

Stipendiat i begynneropplæring

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning har ledig en åremålsstilling som stipendiat. Stipendiatstillingen finansieres som 100 % stilling i tre år og har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Stillingen er ledig fra 01.09.2022.

Stipendiaten skal tilknyttes det flerfaglige miljøet som arbeider med begynneropplæring i skolen og forskningsgruppen Begynneropplæring. Begynneropplæring er et satsningsområde på Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, og det er stor interesse for forskningsbasert kunnskap på dette feltet både nasjonalt og internasjonalt.

 
Les mer om fakultetet og instituttet HER

Les mer om våre forskergrupper HER


Arbeidsområde 

Ph.d.-prosjektet skal bidra med relevant kunnskap om barns tidlige litterasitetspraksiser i skolen. Læreplanen for skolen (LK20) har søkelys på lek og utforskende arbeidsformer og på hvordan barn lærer gjennom disse arbeidsformene. Dette er et fagfelt der det er behov for ny forskningsbasert kunnskap, noe som på sikt kan bidra til endring av praksis i skolen. Stipendiatens arbeid skal belyse hvordan lek og utforskende arbeidsformer er og kan være en del av elevers utvikling av litterasitet. Søknaden kan spisses inn mot enten elevers muntlige språk eller skriving som foregår når elevene er aktive i lekende og utforskende arbeidsmåter. Vi vet at språket er et sentralt redskap i alle elevenes læring, uavhengig av språklig bakgrunn, og at lek og utforskende arbeidsmåter kan gi elevene verdifulle innganger til den tidlige litterasiteten. På bakgrunn av dette ønsker vi at stipendiaten skal arbeide med, enten:

a)       utviklingen av elevers muntlige språk og samtaler i klasserommet knyttet til lekende og utforskende arbeidsmåter.

eller:

b)      utviklingen av elevers skriving (analog og/eller digital) knyttet til lekende og utforskende arbeidsmåter.

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som skal legges ved søknaden etter malen som finnes her. Prosjektbeskrivelsen må være skrevet på engelsk eller et skandinavisk språk. Interesserte søkere bes henvende seg til kontaktpersonen på prosjektet for å få utfyllende informasjon om prosjektet og innspill til prosjektbeskrivelsen.

For gode tips og råd om hvordan utvikle en god prosjektbeskrivelse, oppfordres interesserte søkere til å melde seg på prosjektbeskrivelsesseminar som fakultetet tilbyr 14.12.2021 kl. 14.00-15.30 via Zoom. Påmelding via denne lenka, påmeldingsfrist er 11.12.2021.

Kvalifikasjoner og vilkår
 

 • Utdanning på hovedfags-/mastergradsnivå innenfor norsk/norskdidaktikk, begynneropplæring, pedagogikk eller et annet relevant fagområde med minimumkarakteren B.
 • Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal kunne dokumentere tilsvarende godt faglig grunnlag.
 • Enten jobbet på barnetrinnet eller i barnehagen og/eller ha god kjennskap til norsk skolekontekst
 • Opptak til ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat.
 • Den som ansettes må ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne i et av de skandinaviske språkene (norsk og/eller svensk eller dansk), samt engelsk.

I vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på innsendt prosjektbeskrivelse.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på: 
 

 • prosjektbeskrivelsens vitenskapelige kvalitet, herunder originalitet og potensiale
 • prosjektets gjennomførbarhet innen normert tid (3 år)
 • prosjektbeskrivelsens relevans for det overordnede prosjektet som prosjektbeskrivelsen er knyttet til (jf. oversikten ovenfor).
 • vedlagte vitenskapelige arbeider
 • andre relevante publikasjoner
 • erfaring fra tidligere forskningsaktiviteter og prosjektdeltakelse
 • erfaring fra undervisning på høyskole- eller universitetsnivå vil kunne telle positivt
 • personlige egenskaper

Ønskede egenskaper
 

 • motivasjon og potensial for forskning innen fag- og profesjonsfeltet
 • personlige kvaliteter som blant annet viser fullføringsevne
 • god kjennskap til praksisfeltet på barnetrinnet
 • interesse for og kunnskap om skolens begynneropplæring
 • evne til å arbeide både selvstendig og i fellesskap med andre forskere, samt være nytenkende og kreativ
 • evne til å jobbe strukturert
 • stor arbeidskapasitet

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring.

Vi tilbyr

 • en spennende jobbmulighet på Norges tredje største universitet
 • tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • deltakelse i etablert doktorgradsprogram og forskergruppe der prosjektet tilhører
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Studieleder, Ingeborg Krange, tlf. 67237071, epost: ingkra@oslomet.no
 • Professor Margareth Sandvik, tlf. 410 31 924, epost: margares@oslomet.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54, 491 200 kr per år.

Søk elektronisk på stillingen ved å benytte knappen «søk stillingen» via utlysningen.

Sakkyndig komité

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Følgende dokumenter må lastes opp i søknaden:

 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • prosjektbeskrivelse på maksimum 10 sider (Prosjektbeskrivelsen må være skrevet på engelsk eller et skandinavisk språk.)
 • hovedoppgave eller masteroppgave og eventuelle andre vitenskapelige arbeid som skal vurderes av sakkyndig utvalg, samt en liste over egne publikasjoner

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at alle kandidater skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt hbakkeli@oslomet.no

Om tjänsten

Titel
Stipendiat i begynneropplæring
Plats
Pilestredet 46 Oslo, Norge
Publicerad
2021-12-01
Sista ansökningsdag
2022-01-16
Befattning
Spara som favorit Skapa jobbevakning

Fler jobb från den här arbetsgivaren

Om arbetsgivaren

OsloMet's vision is to deliver knowledge to solve societal challenges. Norway's most urban and 3rd largest university.

Besök arbetsgivarsidan

Relaterade jobb

...
Become an IB Examiner for Swedish A: Literature International Baccalaureate® (IB) för 1 månad sedan
...
Become an IB Examiner for Croatian A: Literature International Baccalaureate® (IB) för 1 månad sedan
...
Become an IB Examiner for Danish A: Literature International Baccalaureate® (IB) för 1 månad sedan
Fler jobb

Relevanta stories

...
A Linguist’s View of the International Criminal Court University of Jyväskylä 4 min läsning
...
Bridging Adolescence and Society with Neuroscience Erasmus University Rotterdam 4 min läsning
...
The Power of Ultrafast Lasers Advanced Research Center for Nanolithography ARCNL 4 min läsning
...
Going Nuclear to Save Time University of Jyväskylä 5 min läsning
Fler stories