...
OsloMet – Oslo Metropolitan University

Stipendiat i inkluderende undervisning gjennom utfordrende bildebøker

2022-01-16
Spara som favorit Skapa jobbevakning

Om arbetsgivaren

OsloMet's vision is to deliver knowledge to solve societal challenges. Norway's most urban and 3rd largest university.

Besök arbetsgivarsidan

Stipendiat i inkluderende undervisning gjennom utfordrende bildebøker

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning har ledig en 100% åremålsstilling i tre år som stipendiat tilknyttet forskningsprosjektet Inclusive Education and Explorative Learning through Challenging Picturebooks ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning. Les mer om fakultetet/instituttet her. Stipendiatstillingene har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Stillingen er ledig fra 01.09.2022.

Stillingen er tilknyttet forskergruppen Challenging Picturebooks in Education. Dette er en inter­nasjonal, tverrfaglig og tverrfakultær forskergruppe som utforsker bruken av bildebøker og andre sammen­satte tekster i klasserommet. Forskergruppens arbeid har nylig resultert i den vitenskapelige antologien Exploring Challenging Picturebooks in Education: International Perspectives on Language and Literature Learning (Routledge, 2021). I forlengelsen av bokens tematikk har forskergruppen tegnet ut opp­følgings­prosjektet Inclusive Education and Explorative Learning through Challenging Picturebooks for perioden 2022–2025. Stipendiatens prosjekt skal bidra inn i dette prosjektet.

Arbeidsområde

Stipendiatens prosjekt skal være nyskapende og relevant for forskergruppens søkelys på utfordrende bildebøker som lesestoff og læremidler for barn/elever/studenter fra barnehage til høyere utdanning. Gruppens forskningsfunn viser så langt at utfordrende bildebøker er verdifulle som læremidler og innbyr til tverr­faglighet, utvikling av kritisk tenkning, utforskende arbeidsmetoder og inkluderende undervisning. Imidlertid er det behov for mer forsk­ning på disse områdene også i norske klasserom. Stipendiatens forskning skal bidra til utvikling av kunnskap innenfor ett av følgende felt:

 1. Inkluderende tilpasset opplæring gjennom tverrfaglige bildebokprosjekt med vekt på utforskende arbeidsmetoder og tilpasset elever med lese- og skrivevansker (1–10. trinn)
 2. Inkluderende begynneropplæring med Shared Picturebook Reading, utforsking, lek og bevegelse (1–3. trinn)
 3. Inkluderende tverrfaglig undervisning med sakprosabildebøker (1–10. trinn)
 4. Inkluderende undervisning, Shared Picturebook Reading og kritisk tenkning (1–10. trinn)

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som skal legges ved søknaden etter malen som finnes her. Prosjektbeskrivelsen må være skrevet på et skandinavisk språk eller engelsk. Interesserte søkere bes henvende seg til kontaktpersonen på prosjektet for å få utfyllende informasjon om prosjektet og innspill til prosjektbeskrivelsen.  For gode tips og råd om hvordan utvikle en god prosjektbeskrivelse, oppfordres interesserte søkere til å melde seg på prosjektbeskrivelsesseminar som fakultetet tilbyr 14.12.2021 kl. 14.00-15.30 via Zoom. Påmelding via denne lenka, påmeldingsfrist er 11.12.2021.

Kvalifikasjoner og vilkår

 • Det er krav om fullført hovedfag/mastergrad (tilsvarende 120 studiepoeng) med bokstav­karakter B eller bedre, og med faglig bakgrunn fra (minst) et av skolefagene norsk, engelsk, natur­fag, samfunnsfag, KRLE eller et annet relevant fag for prosjektet, som for eksempel spesial­­pedagogikk. Mer informasjon knyttet til opptakskrav på ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning.
 • Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal kunne dokumentere tilsvarende godt faglig grunnlag.
 • Opptak til ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat.
 • Arbeidssted er OsloMets campus i Pilestredet. Det er forventet at stipendiaten er på campus i størstedelen av arbeidstiden.
 • Den som ansettes, må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i et skandinavisk språk og engelsk.

I vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på innsendt prosjektbeskrivelse.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på 

 • prosjektbeskrivelsens vitenskapelige kvalitet, herunder originalitet og potensiale
 • prosjektets gjennomførbarhet innen normert tid (3 år)
 • prosjektbeskrivelsens relevans for det overordnede prosjektet som prosjektbeskrivelsen er knyttet til (jf. oversikten ovenfor).
 • vedlagte vitenskapelige arbeider
 • erfaring fra forskningsaktiviteter og prosjektdeltakelse
 • undervisningserfaring fra skole, høyskole eller universitet
 • personlige egenskaper som bidrar positivt til arbeidsmiljøet

Ønskede egenskaper

 • motivasjon og potensial for bildebok- og klasseromsforskning
 • personlige kvaliteter som blant annet viser fullføringsevne
 • evne til nytenkning og kreativitet
 • evne til å arbeide både selvstendig og i fellesskap med andre forskere
 • evne til å planlegge og gjennomføre et forsknings­prosjekt innenfor tidsrammen
 • evne til å jobbe strukturert og målrettet, stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • gode formidlingsevner
 • ønskelig med undervisningserfaring
 • god kjennskap til det norske/skandinaviske skolesystemet og (minst) ett av skolefagene
 • For å kunne drive datainnsamling i norske skoler, er det ønskelig at den som ansettes behersker norsk, eller eventuelt lærer seg tilstrekkelig godt norsk i løpet av et halvt år.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen ved behov. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring.

Vi tilbyr

 • en spennende jobbmulighet på Norges tredje største universitet
 • tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • deltakelse i etablert doktorgradsprogram og forskergruppen prosjektet hører til
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Studieleder Ingeborg Krange, 67237071, e-post: ingkra@oslomet.no
 • Professor Åse Marie Ommundsen, 67237447 (prosjektleder), e-post: asmaom@oslomet.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54, 491 200 kr.

Søk elektronisk på stillingen ved å benytte knappen nederst på siden «Logg inn og søk stillingen».

Sakkyndig komité

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Følgende dokumenter må lastes opp i søknaden:

 • Søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • Prosjektbeskrivelse på maksimum 10 sider. Prosjektbeskrivelsen må være skrevet på et skandinavisk språk eller engelsk.
 • Hovedoppgave eller masteroppgave og eventuelle andre vitenskapelige arbeid som skal vurderes av sakkyndig utvalg, samt en liste over egne publikasjoner

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at alle kandidater skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt hbakkeli@oslomet.no 

Om tjänsten

Titel
Stipendiat i inkluderende undervisning gjennom utfordrende bildebøker
Plats
Pilestredet 46 Oslo, Norge
Publicerad
2021-12-01
Sista ansökningsdag
2022-01-16
Befattning
Spara som favorit Skapa jobbevakning

Fler jobb från den här arbetsgivaren

Om arbetsgivaren

OsloMet's vision is to deliver knowledge to solve societal challenges. Norway's most urban and 3rd largest university.

Besök arbetsgivarsidan

Relaterade jobb

...
Become an IB Examiner for Swedish A: Literature International Baccalaureate® (IB) för 1 månad sedan
...
Become an IB Examiner for Croatian A: Literature International Baccalaureate® (IB) för 1 månad sedan
...
Become an IB Examiner for Danish A: Literature International Baccalaureate® (IB) för 1 månad sedan
Fler jobb

Relevanta stories

...
A Linguist’s View of the International Criminal Court University of Jyväskylä 4 min läsning
...
Bridging Adolescence and Society with Neuroscience Erasmus University Rotterdam 4 min läsning
...
The Power of Ultrafast Lasers Advanced Research Center for Nanolithography ARCNL 4 min läsning
...
Going Nuclear to Save Time University of Jyväskylä 5 min läsning
Fler stories