...
OsloMet – Oslo Metropolitan University

Stipendiat knyttet til flerspråklige barns språkutvikling i barnehagen

2022-01-31
Spara som favorit Skapa jobbevakning

Om arbetsgivaren

OsloMet's vision is to deliver knowledge to solve societal challenges. Norway's most urban and 3rd largest university.

Besök arbetsgivarsidan

Stipendiat knyttet til flerspråklige barns språkutvikling i barnehagen
 

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier har ledig en åremålsstilling som stipendiat tilknyttet forskningsområdet flerspråklige barns språkutvikling i barnehagen ved Institutt for barnehagelærerutdanning. Les mer om fakultetet/instituttet her.

Stillingen skal knyttes til forskerguppen SAMBA (Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole). Vi forsker på barns sosiale, språklige og kognitive utvikling i barnehage- og begynneropplæring, hvilke faktorer som påvirker utviklingen, for eksempel ulike sider ved miljøet hjemme og i barnehagen, og samspillet mellom miljøet og barnets utvikling. Med andre ord undersøker vi både individuelle ferdigheter og relasjonelle og systemiske faktorer rundt barnet, og vi bruker både kvantitative og kvalitative tilnærminger til å utforske sammenhengene mellom barnet og miljøet det vokser opp i. De fleste av forskergruppas medlemmer er i dag tilknyttet de eksternfinansierte prosjektene PolkaNorski og GoBan skole. I PolkaNorski undersøker vi forholdet mellom barns språkferdigheter, kunnskap om verden og det språklige, kulturelle og pedagogiske miljøet. I GoBan skole studerer vi hvilken betydning barnehagens kvalitet har for barnas videre skoleprestasjoner, sosialt og faglig.

Arbeidsområde

Den norske barnehagen er et mangfoldig språkmiljø der barn med ulike språklige bakgrunner utvikler sine språklige og kommunikative ferdigheter. Flere forskere hevder at i slike mangfoldige språkmiljø er arbeid med flerspråklig pedagogikk viktig. Det finnes likevel lite systematisk forskning på hvordan denne typen pedagogikk kan anvendes i en norsk barnehagekontekst, og ikke minst på hva følgene av en slik pedagogikk kan være, både for enkeltbarn og for barnehagen som språklæringsmiljø. Den norske utdanningsmodellen er i hovedsak norskspråklig og flere forskere fremhever at mye av kunnskapen vår om barns språkutvikling i stor grad har det enspråklige barnet som utgangspunkt, og at forskningen på didaktisk arbeid i språklig heterogene barnegrupper er begrenset. Hovedmålet med ph.d.-prosjektet er å skaffe til veie ny innsikt om flerspråklige barns språkutvikling og/eller språklæring i en norsk barnehagesammenheng. Barns språkutvikling kan undersøkes ved å se på utviklingen av ett eller flere av barnets språk i barnehagen eller i overgangen barnehage/ skole. Språklæring i barnehagen kan undersøkes ved å se på kvaliteter ved barnehagens språkarbeid og språkmiljø, og/ eller foreldresamarbeid. Disse perspektivene kan også kombineres, og prosjektet kan vinkles mot bestemte populasjoner.

Stipendiatstillingen finansieres som en 100 % stilling i tre år, med forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Stillingen er ledig fra 01.09.2022.

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som skal legges ved søknaden etter malen som finnes her. Prosjektbeskrivelsen må være skrevet på engelsk eller et skandinavisk språk. Interesserte søkere bes henvende seg til kontaktpersonen på prosjektet for å få utfyllende informasjon om prosjektet og innspill til prosjektbeskrivelsen. Vi vil også arrangere et kort digitalt informasjonsmøte om stillingen tirsdag 14. desember, 15.45-16.45. Interesserte bes kontakte kontaktpersonen for å få tilgang til møtet.

For gode tips og råd om hvordan utvikle en god prosjektbeskrivelse, oppfordres interesserte søkere til å melde seg på prosjektbeskrivelsesseminar som fakultetet tilbyr 14.12.2021 kl. 14.00-15.30 via Zoom. Påmelding via denne lenka, påmeldingsfrist er 11.12.2021.

Kvalifikasjoner og vilkår
 

 • Det er krav om fullført hovedfag/mastergrad (tilsvarende 120 studiepoeng) med bokstavkarakter B eller bedre, og med faglig bakgrunn innen  utdanningsvitenskap, lærerutdanning, annen pedagogisk utdanning, språkfag eller annen utdanning på tilsvarende nivå og innenfor et relevant område, mer informasjon knyttet til opptakskrav på Ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning.
 • Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal kunne dokumentere et faglig grunnlag som tilsvarer bokstavkarakter B eller bedre.
 • Opptak til ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat.
 • Den som ansettes, må ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på: 
 

 • prosjektbeskrivelsens vitenskapelige kvalitet, herunder originalitet, potensiale og gjennomførbarhet
 • prosjektbeskrivelsens relevans for de temaområder og problemstillinger som fagmiljøet arbeider med (jf. oversikten ovenfor).
 • vedlagte vitenskapelige arbeider samt andre relevante publikasjoner
 • erfaring fra tidligere forskningsaktiviteter og prosjektdeltakelse
 • personlige egenskaper

Ønskede egenskaper:

 • motivasjon og potensial for forskning innen fag- og profesjonsfeltet
 • personlige kvaliteter som blant annet viser fullføringsevne
 • evne til å arbeide både selvstendig og i fellesskap med andre forskere, samt være nytenkende og kreativ

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring.

Vi tilbyr:

 • en spennende jobbmulighet på Norges tredje største universitet
 • tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • deltakelse i etablert doktorgradsprogram og forskergruppe der prosjektet tilhører
 • gode velferdsordninger

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54, 491 200,- per år.

Søk elektronisk på stillingen ved å benytte knappen «søk stillingen» via utlysningen.

Sakkyndig komité

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Følgende dokumenter må lastes opp i søknaden:

 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • prosjektbeskrivelse på maksimum 10 sider (Prosjektbeskrivelsen må være skrevet på engelsk eller et skandinavisk språk.)
 • hovedoppgave eller masteroppgave og eventuelle andre vitenskapelige arbeid som skal vurderes av sakkyndig utvalg, samt en liste over egne publikasjoner

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at alle kandidater skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt hbakkeli@oslomet.no

Om tjänsten

Titel
Stipendiat knyttet til flerspråklige barns språkutvikling i barnehagen
Plats
Pilestredet 46 Oslo, Norge
Publicerad
2021-12-01
Sista ansökningsdag
2022-01-31
Befattning
Spara som favorit Skapa jobbevakning

Fler jobb från den här arbetsgivaren

Om arbetsgivaren

OsloMet's vision is to deliver knowledge to solve societal challenges. Norway's most urban and 3rd largest university.

Besök arbetsgivarsidan

Relaterade jobb

...
Become an IB Examiner for Swedish A: Literature International Baccalaureate® (IB) för 2 månader sedan
...
Become an IB Examiner for Croatian A: Literature International Baccalaureate® (IB) för 2 månader sedan
...
Become an IB Examiner for Danish A: Literature International Baccalaureate® (IB) för 2 månader sedan
Fler jobb

Relevanta stories

...
A Linguist’s View of the International Criminal Court University of Jyväskylä 4 min läsning
...
Bridging Adolescence and Society with Neuroscience Erasmus University Rotterdam 4 min läsning
...
The Power of Ultrafast Lasers Advanced Research Center for Nanolithography ARCNL 4 min läsning
...
Going Nuclear to Save Time University of Jyväskylä 5 min läsning
Fler stories