Din jobbevakning har skapats.
Södertörns högskola
Lektor i matematikdidaktik
Södertörns högskola
Södertörns högskola ger möjlighet till kvalitativ utbildning på alla nivåer och forskning i en mångvetenskaplig miljö. Här finns goda förutsättningar till personliga möten.
Besök arbetsgivarsida
OM TJÄNSTEN
Publicerad: 20 dagar sedan
Sista ansökningsdatum: apr 30
Plats: Huddinge, Sverige
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb
Ange gärna att du hittade det här jobbet på Academic Positions i din ansökan.
DELA DETTA JOBB

Lektor i matematikdidaktik

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Nu söker vi en Lektor i matematikdidaktik med inriktning mot yngre åldrar 

Lärarutbildning vid Södertörns högskola 
Södertörns högskola har bedrivit lärarutbildning sedan 1998. Från och med 2006 erbjuds lärarutbildning avsedd för samtliga verksamhetsområden, från förskola till gymnasium. Två program leder till förskollärarexamen, fyra till grundlärarexamen och två till ämneslärarexamen.

Matematik med didaktisk inriktning är som ämne placerat vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik. Institutionen har ca 100 anställda bestående av lärare/forskare, doktorander och administrativ personal. Såväl inom utbildning som forskning prioriteras gränsöverskridande verksamheter, där forskare och studenter med olika ämnesbakgrund arbetar tillsammans och aktivt bidrar till att det mångvetenskapliga klimatet förstärks. Institutionen består av tre akademiska avdelningar och en administrativ avdelning.

Ämnet matematik med didaktisk inriktning ingår i avdelningen för ämnesdidaktik med inriktning mot matematik och naturvetenskap och består för närvarande av 10 lärare/forskare. Inom ämnet bedrivs undervisning på lärarutbildningen vid Södertörns högskolas program mot förskollärarexamen, grundlärarexamen med inriktning mot F-3, 4-6 och fritidshem.

Vi söker en lektor i matematikdidaktik med inriktning mot tidigare år för undervisning på grund- och avancerad nivå inom lärarutbildningen med inriktning mot yngre åldrar.

Arbetsuppgifter
Anställningen innefattar undervisning på grund- och avancerad nivå inom lärarutbildningen inklusive handledning av självständiga arbeten. Undervisningen sker i huvudsak på svenska. Den som anställs förväntas medverka i utvecklingen av såväl utbildning som uppbyggnaden av en forskningsmiljö i matematik med didaktisk inriktning. Forskning på 40 procent ingår i anställningen under de första tre åren. Därefter kan forskning ingå under förutsättning att erforderliga medel erhålls. 

Behörighet
Behörig att anställas som lektor är den som har visat pedagogisk skicklighet samt har avlagt doktorsexamen i matematikämnets didaktik eller annat för anställningen relevant område, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Den sökande ska behärska undervisning på svenska.
Genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens är meriterande, se även Södertörns högskolas anställningsordning punkt 2.2.1. Anställningsordningen återfinns på sh.se/ledigajobb.

Bedömningsgrund 
Som bedömningsgrunder vid anställning av lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Vetenskaplig skicklighet visas genom dokumenterad egen forskning.  Pedagogisk skicklighet ska visas genom dokumenterad och väl vitsordad erfarenhet av genomförande  av utbildning samt skriftligt redovisad pedagogisk grundsyn. 
Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet ska viktas lika, se även Södertörns högskolas anställningsordning punkt 2.2.2 och 2.2.3. Anställningsordningen återfinns på sh.se/ledigajobb.
Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl. 
För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.

 • Skicklighet att utveckla, leda och genomföra utbildning i matematikdidaktik
 • Vetenskaplig skicklighet i matematikämnets didaktik med inriktning mot tidigare år/yngre åldrar
 • Skicklighet i vetenskapligt ledarskap inom forskningsmiljöer, forskningsprojekt, centrumbildningar eller motsvarande
 • Pedagogisk skicklighet på högskolenivå
 • Skicklighet att genomföra undervisning på grund- och avancerad nivå inom lärarutbildningen
 • Skicklighet att erhålla externa forskningsmedel
 • Skicklighet i handledning av självständiga arbeten på grund- och avancerad nivå 
 • God samarbetsförmåga 
 • God erfarenhet av samverkan 
 • God administrativ förmåga

  Meriterande för den här anställningen är lärarexamen. 

Anställningen
Anställningen är tillsvidare och omfattar heltid med tillträde snarast.
Högskolan kan komma att tillämpa sex månaders provanställning. 

Ansökan
Vi vill ha din ansökan senast 2019-04-30. 

Till ansökan bifogas en skiss (med inriktning mot yngre åldrar) på en tänkbar vision gällande innehåll och roll för matematik med didaktisk inriktning inom framtidens lärarutbildningen vid Södertörns högskola (maximalt 2 A4-sidor). Observera att ansökan och bilagor som inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdagen inte kommer att beaktas.

För tillsvidareanställda lektorer vid högskolan som efter kompetensutveckling uppfyller behörighetskrav och allmänna bedömningsgrunder för anställning som professor finns möjligheter till befordran till sådan anställning.

Ytterligare upplysningar
Akademisk ledare: Anders J Persson, tel:08-608 47 12, e-mail: anders.j.persson@sh.se
Avdelningsföreståndare: Tomas Bollner, tel: 08-608 47 03, e-mail: tomas.bollner@sh.se
Prefekt: Ester Appelgren, tel: 08-608 41 83, e-mail: ester.appelgren@sh.se
Biträdande personalchef: Tomas Rothstein, tel: 08-608 41 88, e-mail: tomas.rothstein@sh.se 
Ämnessamordnare: Natalia Karlsson, tel: 08-608 40 36, e-mail: natalia.karlsson@sh.se

Fackliga kontaktpersoner:

SACO: Antonia Ribbing, tel: 070 -602 87 61, antonia.ribbing@sh.se

ST: Karin Magnusson tel: 08 -608 41 75, karin.magnusson@sh.se

SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, henry.wolling@ki.se

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

För att få mer information om anställningen och för ansökan via högskolans webbplats var vänlig klicka nedan på länken 'Ansök på arbetsgivarens webbplats'

Välkommen med din ansökan!

Läs mer
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb

6 JOBB FRÅN DENNA ARBETSGIVARE

Södertörns högskola
Södertörns högskola
Plats: Huddinge, Sverige | Ansök senast apr 09
Lektor i juridik med inriktning mot affärsrätt, 100%
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap,...
Södertörns högskola
Södertörns högskola
Plats: Huddinge, Sverige | Ansök senast apr 09
Lektor i juridik med inriktning mot immaterialrätt och affärsrätt, 100%
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap,...
Södertörns högskola
Södertörns högskola
Plats: Huddinge, Sverige | Ansök senast mar 31
Lektor i miljövetenskap
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap,...
Södertörns högskola
Södertörns högskola
Plats: Huddinge, Sverige | Ansök senast apr 14
Senior Lecturer in Media and Communication Studies
Södertörns högskola (Södertörn University) in south Stockholm is a dynamic institute of higher education with a unique profile and high academic standard. A large proportion of the university staff holds doctorates and there is a strong link between undergraduate education...

LIKNANDE JOBB

Senior Lecturer in Computational Mathematics
Göteborgs universitet
Publicerad 5 dagar sedan
Senior Lecturer in Media and Communication Studies
Södertörns högskola
Publicerad 12 dagar sedan
Universitetslektor i pedagogik inom förskollärarprogrammet
Linnéuniversitetet
Publicerad 1 månad sedan

CAREER ADVICE

[[excerpt]]

By [[ author ]]
Posted [[ publishingDate ]]

[[title]] ([[ nbHits ]])

[[title]] ([[ nbHits ]])

[[title]] ([[ nbHits ]])

No results found for

Search tip

 • Check for spelling mistakes
 • Reduce the number of keywords used or try using a broader search phrase

[[title]] ([[ nbHits ]])

[[title]] ([[ nbHits ]])

[[ name ]]
[[ name ]]
[[ excerpt ]]
[[ city ]], [[ region ]] [[ availableJobsBlock ]]
Featured Featured employer
Short list
Expandera listan
[[title]]
[[ employerName ]]
[[ employerName ]]
[[ favoriteBtnText ]]
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb
[[ locationCity ]], [[ locationCountry ]]  ·  Publicerad [[ publishingDateTimestamp ]]  ·  [[ applicationDeadlineDateTimestamp ]]
[[ title ]]
Publicerad [[ publishingDateTimestamp ]] [[ applicationDeadlineDateTimestamp ]]