Södertörns högskola

Biträdande lektor i matematikdidaktik

2024-04-02 (Europe/Stockholm)
Spara jobbet

Annons:
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Anställningen som biträdande lektor i matematikdidaktik kommer att vara förlagd till Lärarutbildningen, Avdelningen för pedagogik och didaktik, där ämnena matematik med didaktisk inriktning och pedagogik ingår. Du kommer antingen vara anställd i ämnet matematik med didaktisk inriktning eller i ämnet pedagogik.

Lärarutbildningen erbjuder program avsedda för flertalet verksamhetsområden, från förskola till gymnasium. Två program leder till förskollärarexamen, fem till grundlärarexamen och två till ämneslärarexamen. Lärarutbildningen har två profilområden: interkulturalitet och bildning. Ämnet matematik med didaktisk inriktning är interdisciplinär och inbegriper två akademiska ämnen, matematik och matematikdidaktik. Forskningen har internationell förankring och är inriktad mot matematikundervisning samt barns, elevers och studenters lärande i matematik i en såväl svensk som internationell kontext. Ämnet har ett betydande uppdrag inom kurser i matematik, matematikdidaktik och VFU på grund- och avancerad nivå inom Lärarutbildningens förskollärar- och lärarprogram. Ämnet pedagogik ger fristående kurser i pedagogik på grundnivå och erbjuder ett magisterprogram. Ämnet har även ett omfattande uppdrag inom högskolans förskollärar- och lärarprogram. Forskningsmässigt har ämnet pedagogik en internationellt förankrad forskningsmiljö inom allmän didaktik, allmänpedagogik och utbildningsfilosofi. Forskarutbildningsämnet pedagogik ingår i forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier vid Södertörns högskola. För tillfället är nio doktorander verksamma vid ämnet.

Vill du vara med och utveckla vår forsknings- undervisningsmiljö inom matematikdidaktik vid Södertörns högskola? Vi söker dig som är disputerad i matematik, pedagogik eller motsvarande ämne och har en inriktning mot matematikdidaktik. Du ska ha viss erfarenhet av att undervisa på lärarutbildning och erfarenhet av att bedriva forskning med relevans för det matematikdidaktiska fältet.  

För fullständig information se nedanstående länk:
https://www.sh.se/ledigajobb?rmpage=job&rmjob=7101&rmlang=SE

Anställningen
Anställningen är tidsbegränsad på heltid och med en varaktighet på 4 år. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2024-04-02.

Ytterligare upplysningar
Natalia Karlsson, ämnessamordnare för ämnet matematik med didaktisk inriktning, tfn 08 608 4036, natalia.karlsson@sh.se
Niclas Månsson, ämnesprofessor i pedagogik och biträdande avdelningsföreståndare, tfn 076-315 10 97, niclas.mansson@sh.se
Viktor Hasselgren, HR-specialist, tfn 073-714 12 96, rekrytering@sh.se

Välkommen med din ansökan! På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan. En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas. Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft. Fackliga kontaktpersoner: SACO: info.saco@sh.se ST: st@sh.se SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, henry.wolling@ki.se Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Om tjänsten

Titel
Biträdande lektor i matematikdidaktik
Arbetsgivare
Plats
Alfred Nobels allé 7 Huddinge, Sverige
Publicerad
2023-12-19
Sista ansökningsdag
2024-04-02 23:59 (Europe/Stockholm)
2024-04-02 23:59 (CET)
Befattning
Spara jobbet

Fler jobb från den här arbetsgivaren

Om arbetsgivaren

Södertörns högskola ger möjlighet till kvalitativ utbildning på alla nivåer och forskning i en mångvetenskaplig miljö. Här finns goda förutsättning...

Besök arbetsgivarsidan

Intressanta artiklar

...
Unlocking the Brain with Biostatistics King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) 5 min läsning
...
Futureproofing Computer Security Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) 4 min läsning
...
Better Statistics Leads to Better Research Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) 5 min läsning
...
Making the Invisible Visible Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) 5 min läsning
Fler stories