Södertörns högskola

Lektor i matematikdidaktik

2024-04-02 (Europe/Stockholm)
Spara jobbet

Annons:
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Anställningen som lektor i matematikdidaktik kommer att vara förlagd till Lärarutbildningen, Avdelningen för pedagogik och didaktik, där ämnena matematik med didaktisk inriktning och pedagogik ingår. Du kommer antingen vara anställd i ämnet matematik med didaktisk inriktning eller i ämnet pedagogik.

Lärarutbildningen erbjuder program avsedda för flertalet verksamhetsområden, från förskola till gymnasium. Två program leder till förskollärarexamen, fem till grundlärarexamen och två till ämneslärarexamen. Lärarutbildningen har två profilområden: interkulturalitet och bildning. Ämnet matematik med didaktisk inriktning är interdisciplinär och inbegriper två akademiska ämnen, matematik och matematikdidaktik. Forskningen har internationell förankring och är inriktad mot matematikundervisning samt barns, elevers och studenters lärande i matematik i en såväl svensk som internationell kontext. Ämnet har ett betydande uppdrag inom kurser i matematik, matematikdidaktik och VFU på grund- och avancerad nivå inom Lärarutbildningens förskollärar- och lärarprogram. Ämnet pedagogik ger fristående kurser i pedagogik på grundnivå och erbjuder ett magisterprogram. Ämnet har även ett omfattande uppdrag inom högskolans förskollärar- och lärarprogram. Forskningsmässigt har pedagogikämnet en internationellt förankrad forskningsmiljö inom allmän didaktik, allmänpedagogik och utbildningsfilosofi. Forskarutbildningsämnet pedagogik ingår i forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier vid Södertörns högskola. För tillfället är nio doktorander verksamma vid ämnet.

Vill du vara med och utveckla vår forskningsundervisningsmiljö inom matematikdidaktik vid Södertörns högskola? Vi söker dig som är disputerad i matematik, pedagogik eller motsvarande ämne och har en inriktning mot matematikdidaktik. Du ska ha erfarenhet av att undervisa på lärarutbildning och av att bedriva forskning med relevans för det matematikdidaktiska fältet. 

För fullständig information se nedanstående länk:
https://www.sh.se/ledigajobb?rmpage=job&rmjob=7155&rmlang=SE

Anställningen
Anställningen är tills vidare på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2024-04-02.

Ytterligare upplysningar
Natalia Karlsson, ämnessamordnare för ämnet matematik med didaktisk inriktning, 08 608 4036, natalia.karlsson@sh.se
Niclas Månsson, ämnesprofessor i pedagogik och biträdande avdelningsföreståndare, 076-315 10 97, niclas.mansson@sh.se
Viktor Hasselgren, HR-specialist, 073-714 12 96, rekrytering@sh.se

För fullständig information och för att söka denna anställning vänligen gå in på www.sh.se/ledigajobb. Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft. En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas. Välkommen med din ansökan! Fackliga kontaktpersoner: SACO: info.saco@sh.se ST: st@sh.se SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, henry.wolling@ki.se Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Om tjänsten

Titel
Lektor i matematikdidaktik
Arbetsgivare
Plats
Alfred Nobels allé 7 Huddinge, Sverige
Publicerad
2023-12-19
Sista ansökningsdag
2024-04-02 23:59 (Europe/Stockholm)
2024-04-02 23:59 (CET)
Befattning
Spara jobbet

Fler jobb från den här arbetsgivaren

Om arbetsgivaren

Södertörns högskola ger möjlighet till kvalitativ utbildning på alla nivåer och forskning i en mångvetenskaplig miljö. Här finns goda förutsättning...

Besök arbetsgivarsidan

Intressanta artiklar

...
Unlocking the Brain with Biostatistics King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) 5 min läsning
...
Futureproofing Computer Security Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) 4 min läsning
...
Inclusive Education for All Free University of Bozen - Bolzano 4 min läsning
...
Children’s Literacies in Our Hyperconnected World University of Jyväskylä 4 min läsning
Fler stories