Södertörns högskola

Lektor i offentlig förvaltning

2024-01-02 (Europe/Stockholm)
Save job

Annons:
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Institutionen för samhällsvetenskaper omfattar nio akademiska avdelningar, ett antal mångvetenskapliga utbildningsprogram samt flera centrumbildningar. Vid institutionen finns även forskarskolan Politik, Ekonomi och Samhällets Organisering (PESO). Företagsekonomi, sociologi, statsvetenskap och journalistik har examensrättigheter på forskarutbildningsnivå och arbete pågår för att ytterligare utveckla PESO som forskningsområde.

Sedan 2017 finns Offentlig förvaltning som huvudområde vid institutionen, och 2020 erhölls rättigheter för masterexamen inom området. Hösten 2024 startar en kandidatutbildning i offentlig förvaltning och ambitionen är att på sikt erbjuda utbildning på alla nivåer inom ämnet från grundnivå till forskarutbildning, vid sidan av uppdrags- och fortbildning för offentlig sektor. Forskningen inom offentlig förvaltning som bedrivs vid avdelningen handlar i vid mening om politik, ekonomi och samhällets organisering.

Arbetsuppgifter

En lektor arbetar normalt med utbildning, forskning och utvecklingsarbete, även om tyngdpunkten i olika uppdrag kan variera. Arbetsuppgifter inom forskning i offentlig förvaltning inbegriper egen forskning inom ämnesområdet, ansökningar om forskningsfinansiering, samverkansuppdrag, samt aktivt deltagande i vetenskapssamhället genom åtaganden som exempelvis granskare av manuskript och ansökningar, sakkunnig och föredragshållare. Arbetsuppgifter inom utbildning i offentlig förvaltning inbegriper utveckling och genomförande av utbildning på grund-, avancerad-, och forskarutbildningsnivå, samverkan, samt handledning och examination av studenter och doktorander samt ansvar för yrkespraktikutbildningar. Det inbegriper också uppdragsutbildning inom ramen för centrumbildningen Förvaltningsakademin samt anordnande av konferenser. Undervisningen sker i första hand på kurser inom offentlig förvaltning, och kurser där offentlig förvaltning medverkar som till exempel polisutbildningen och socionomutbildningen. En lektor kan även ha arbetsledande arbetsuppgifter. I anställningen som lektor ingår samverkan med organisationer i offentlig förvaltning. Även administrativa arbetsuppgifter kan förekomma. Undervisning bedrivs på svenska och engelska.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor i offentlig förvaltning är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, offentlig förvaltning, statsvetenskap, sociologi eller annat för anställningen relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten. För denna anställning krävs också att den sökande behärskar undervisning på svenska och engelska.

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

För denna anställning ska vetenskaplig och pedagogisk skicklighet viktas lika.

För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.

  • Skicklighet i undervisning om offentlig förvaltning
  • Forskningsskicklighet inom offentlig förvaltning
  • Skicklighet i att initiera, utveckla och genomföra uppdragsutbildning
  • Skicklighet i att använda olika typer av forskningsmetoder
  • Samverkansskicklighet
  • Administrativ skicklighet
  • God samarbetsförmåga

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen

Anställningen är tillsvidare på heltid 100% med tillträde 2024-08-01 eller enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 2024-01-02.

Ytterligare upplysningar

Avdelningsföreståndare Anders Ivarsson Westerberg, tel. 08-6084392, anders.ivarsson.westerberg@sh.se 
Föreståndare för Förvaltningsakademin Therese Reitan, tel 08-6085170, therese.reitan@sh.se
HR-specialist Anna Mustelin, tel 0730 64 91 81, rekrytering@sh.se 

Välkommen med din ansökan! På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan. En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas. Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft. Fackliga kontaktpersoner: SACO: info.saco@sh.se ST: st@sh.se SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, henry.wolling@ki.se Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Om tjänsten

Titel
Lektor i offentlig förvaltning
Arbetsgivare
Plats
Alfred Nobels allé 7 Huddinge, Sverige
Publicerad
2023-11-17
Sista ansökningsdag
2024-01-02 23:59 (Europe/Stockholm)
2024-01-02 23:59 (CET)
Befattning
Save job

Om arbetsgivaren

Södertörns högskola ger möjlighet till kvalitativ utbildning på alla nivåer och forskning i en mångvetenskaplig miljö. Här finns goda förutsättning...

Besök arbetsgivarsidan