Södertörns högskola

Lektor i svenska med inriktning mot lärarutbildningen

2023-06-26 (Europe/Stockholm)
Spara som favorit

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Svenskämnet vid Södertörns högskola bedriver forskning och utbildning i svenska språket. Ämnet har en livaktig forskningsmiljö med flera externt finansierade projekt samlade kring frågor om språkets roll i samhällslivet. Områden som kan nämnas är språk i utbildning, utbildningsvetenskapliga studier, arbetsliv och organisationer, samt ett särskilt intresse för språkpolitik, för genus/mångfaldsfrågor och för svenskan i ett flerspråkigt perspektiv. Vi erbjuder fristående kurser i svenska upp till masternivå, kurser i kreativt skrivande samt kandidatprogrammet Kommunikatörsprogrammet. Inom lärarutbildningen ger vi kurser i exempelvis barns språkutveckling, läs- och skrivutveckling, textanalys och skrivande på samtliga nivåer från förskollärar- till gymnasielärarutbildningarna. Som lektor på Södertörns högskola finns en unik möjlighet att söka medel från Östersjöstiftelsen. Det anslås dessutom regelbundet mindre anslag internt, exempelvis forskningsmedel och interna meriteringsmedel. Högskolan har en generös timtilldelning för undervisning. Svenskämnet är förlagt till Institutionen för kultur och lärande, där ämnet är ett av de största med cirka 35 anställda, varav två professorer och nio docenter. För att ytterligare stärka vår kompetens söker vi nu en lektor i svenska med didaktisk inriktning mot lärarutbildningen.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning i ämnet svenska, inom i första hand lärarutbildningen. Undervisning förekommer även inom svenskämnets egna kurser. Undervisningen innefattar kurser i läs- och skrivutveckling, barns språkutveckling, språksociologi och språkbeskrivning, text- och samtalsanalys samt skrivande. Inom lärarutbildningen förekommer undervisning inom ämneslärarprogrammets svenskämne och ämnet svenska som andraspråk. Handledning av självständiga arbeten ingår, både inom Lärarutbildningen och svenskämnet. I anställningen ingår 30 % forskning under en treårsperiod. Arbete med ansökningar om externa forskningsmedel kan förekomma. I anställningen som lektor ingår samverkan med/inom exempelvis lärarutbildningen och med externa uppdragivare. Även administrativa arbetsuppgifter förekommer, som exempelvis kursutveckling och kursplanering. Undervisning bedrivs på svenska.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor i svenska är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i svenska och andra för anställningen relevanta ämnen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten. För denna anställning krävs att den sökande behärskar undervisningen på svenska.

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. För denna anställning ska pedagogisk skicklighet viktas högre än vetenskaplig skicklighet. För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter skall vara dokumenterade.

  • Lärarutbildning eller erfarenhet av undervisning inom skolformerna F-3 och/eller 4-6
  • Pedagogisk skicklighet inom ämnet svenska eller inom ämnesdidaktiska kurser inom lärarutbildningen.
  • Vetenskaplig skicklighet inom språksociologi och modernt språkbruk.
  • God samarbetsförmåga
  • Administrativ skicklighet

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen
Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2023-08-31.

Ytterligare upplysningar
Charlott Neuhauser, avdelningsföreståndare, 070-717 05 44, charlott.neuhauser@sh.se 
Zoe Nikolaidou, docent och programsamordnare, 08-608 44 74, zoe.nikolaidou@sh.se
Karin Milles, professor och ämnessamordnare, 08-608 45 45 , karin.milles@sh.se
Viktor Hasselgren, HR-specialist, 073-714 12 96, rekrytering@sh.se

Välkommen med din ansökan! På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan. En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas. Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft. Fackliga kontaktpersoner: SACO: info.saco@sh.se ST: st@sh.se SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, henry.wolling@ki.se Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Om tjänsten

Titel
Lektor i svenska med inriktning mot lärarutbildningen
Arbetsgivare
Plats
Alfred Nobels allé 7 Huddinge, Sverige
Publicerad
2023-05-26
Sista ansökningsdag
2023-06-26 23:59 (Europe/Stockholm)
2023-06-26 23:59 (CET)
Befattning
Spara som favorit

Om arbetsgivaren

Södertörns högskola ger möjlighet till kvalitativ utbildning på alla nivåer och forskning i en mångvetenskaplig miljö. Här finns goda förutsättning...

Besök arbetsgivarsidan

Intressanta artiklar

...
Inclusive Education for All Free University of Bozen - Bolzano 4 min läsning
...
Children’s Literacies in Our Hyperconnected World University of Jyväskylä 4 min läsning
...
A Linguist’s View of the International Criminal Court University of Jyväskylä 4 min läsning
Fler stories