Stockholms universitet
Doktorand i psykologi (A)
Stockholms universitet
Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. Vi är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder.
Besök arbetsgivarsida
OM TJÄNSTEN
Publicerad: 20 dagar sedan
Sista ansökningsdatum: apr 01
Plats: Stockholm, Sverige
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb
Ange gärna att du hittade det här jobbet på Academic Positions i din ansökan.
DELA DETTA JOBB

Doktorand i psykologi (A)

Ref.nr SU FV-0560-18
Sista ansökningsdag: 2018-04-01

Psykologiska institutionen är en stor och kreativ arbetsplats som bedriver utbildning på alla nivåer inom psykologi, från grund- till forskarnivå. Över 1000 personer studerar på våra olika kurser och program, inklusive psykologprogram, psykoterapeutprogram, specialistutbildningar, mastersprogram, forskarutbildning m.m. Stockholms universitets psykologiska klinik är vår egen psykoterapimottagning med olika inriktningar på psykoterapin. Våra forskare, tillhör en av våra sex forskningsavdelningar, bedriver också mycket framgångsrik forskning.

Projektbeskrivning
Nu finns en riktad, d.v.s. projektbunden, doktorandposition i psykologi att söka.

Ansökan om anställning som doktorand inom ramen för en riktad doktorandposition skall ske med inriktning mot följande område:

Anknytning och exekutivt fungerande hos mödrar med lindrig utvecklingsstörning och deras barn.

Projektanställning är en förutsättning för tillsättning av riktad position. Den riktade doktorandpositionen kommer att tillsättas inom ovan nämnt område. Sökanden tillåts inkomma med maximalt en ansökan till ovanstående inriktning.

Sökanden till riktad position som därutöver avser söka till en öppen, ej projektbunden, position (separat annons) tillåts också inkomma med en avhandlingsplan avsedd för den öppna positionen. För att avhandlingsplan till öppen position skall beaktas krävs att de två avhandlingsplanerna är substantiellt olika med avseende på teori, metod och/eller forskningsområde. Sökande skall också motivera på vilka sätt de skiljer sig åt.

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i psykologi, att man har minst 90 högskolepoäng i psykologi på grund- eller avancerad nivå, eller motsvarande, varav minst 15 hp skall utgöras av uppsatsarbete, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvade motsvarande kunskaper. Man skall också ha sådana kunskaper i engelska som medger studier av engelskspråkig facklitteratur.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval 
Vid urvalet bland sökande kommer avseende att fästas vid tidigare akademiska meriter samt en bedömning göras av sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Som underlag för denna bedömning används den avhandlingsplan som skall medfölja ansökan, tidigare uppsats/publikation, samt övriga utbildnings- och yrkesmeriter.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.regelboken.su.se.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information om den riktade positionen lämnas av professor vid avdelningen för personlighets-, social- och utvecklingspsykologi Pehr Granqvist, tfn 08-16 36 81, pehr.granqvist@psychology.su.se.

Närmare upplysningar om ansökan lämnas av administratör för forskarutbildningen Monika Karlsson, tfn 08-16 38 64, monika.karlsson@psychology.su.se.

Allmän information om Psykologiska institutionen och/eller forskarutbildningen lämnas av studierektor för forskarutbildningen Fredrik Jönsson, tfn 08-16 38 76, fredrik.jonsson@psychology.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vänligen se, via denna länk, Psykologiska institutionens hemsida för ytterligare information och anvisningar till ansökan.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Läs mer
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb

15 JOBB FRÅN DENNA ARBETSGIVARE

Stockholms universitet
Stockholms universitet
Plats: Stockholm, Sverige | Ansök senast apr 24
Doktorand i materialkemi
Ref.nr SU FV-0881-18 Sista ansökningsdag: 2018-04-24 Institutionen för material och miljökemi är en av de större institutionerna inom Stockholms universitets naturvetenskapliga fakultet med ca 130 anställda. Undervisningen är inriktad mot allmän kemi, oorganisk och...
Stockholms universitet
Stockholms universitet
Plats: Stockholm, Sverige | Ansök senast apr 24
Doktorand i oorganisk kemi (A)
Ref.nr SU FV-0803-18 Sista ansökningsdag: 2018-04-24 Institutionen för material och miljökemi är en av de större institutionerna inom Stockholms universitets naturvetenskapliga fakultet med ca 130 anställda. Undervisningen är inriktad mot allmän kemi, oorganisk och...
Stockholms universitet
Stockholms universitet
Plats: Stockholm, Sverige | Ansök senast apr 24
Doktorand i oorganisk kemi (B)
Ref.nr SU FV-0841-18 Sista ansökningsdag: 2018-04-24 Institutionen för material och miljökemi är en av de större institutionerna inom Stockholms universitets naturvetenskapliga fakultet med ca 130 anställda. Undervisningen är inriktad mot allmän kemi, oorganisk och...
Stockholms universitet
Stockholms universitet
Plats: Stockholm, Sverige | Ansök senast apr 24
Doktorand i fysikalisk kemi
Ref.nr SU FV-0805-18 Sista ansökningsdag: 2018-04-24 Institutionen för material och miljökemi är en av de större institutionerna inom Stockholms universitets naturvetenskapliga fakultet med ca 130 anställda. Undervisningen är inriktad mot allmän kemi, oorganisk och...

LIKNANDE JOBB

Doktorand i psykologi (C)
Stockholms universitet
Publicerad 20 dagar sedan
Doktorand i psykologi (B)
Stockholms universitet
Publicerad 20 dagar sedan
PhD student in Psychology (B)
Stockholms universitet
Publicerad 20 dagar sedan
PhD student in Psychology (A)
Stockholms universitet
Publicerad 20 dagar sedan