Din jobbevakning har skapats.
Stockholms universitet
Doktorand i oorganisk kemi (A)
Stockholms universitet
Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. Vi är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder.
Besök arbetsgivarsida
OM TJÄNSTEN
Publicerad: 30 dagar sedan
Sista ansökningsdatum: mar 11
Plats: Stockholm, Sverige
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb
Ange gärna att du hittade det här jobbet på Academic Positions i din ansökan.
DELA DETTA JOBB

Doktorand i oorganisk kemi (A)

vid Institutionen för material- och miljökemi. Sista ansökningsdag: (2019-01-11). Förlängd ansökningstid t.o.m. 2019-03-11

Institutionen för material- och miljökemi är en av de större institutionerna inom Stockholms universitets naturvetenskapliga fakultet med ca 130 anställda. Undervisningen är inriktad mot allmän kemi, oorganisk och materialkemi. De huvudsakliga forskningsområdena är inom områdena Material och fasta tillståndets kemi med fokus på olika materialklasser såsom keramer och glaser, porösa material, självorganiserande material och mjuka material. Metoderna inkluderar röntgendiffraktion, elektronmikroskopi, modellering med datorsimulering av material för diverse tillämpningar, NMR och andra spektroskopiska metoder. Olika syntes och bearbetningsmetoder används för att utveckla nya material för applikationer inklusive implantat, katalys, CO2 separation, kontrollerad frisättning och produktion av förnybar energi. Miljöaspekter är en viktig del av forskningsaktiviteterna.

Projektbeskrivning 
Projekttitel: Syntes och karakterisering av material för fotokemisk energiomvandling.

Handledare: biträdande lektor Adam Slabon, adam.slabon@mmk.su.se.

Användande av solenergi för vätgasframställning genom fotoelektrokemisk vattensplittring är en miljömässigt hållbar metod för energiframställning. Effektiviteten begränsas oftasta av oxidationsreaktioen för att avge syrgas. Projektets mål är att syntetisera och karakterisera nya halvledare som möjliga fotoanoder. Det experimentella arbetet omfattar tillverkning av nanostrukturerade tunnfilmer att användas som fotoanoder och funktionalisering av deras ytor med olika katalysatorer.

Den sökande bör ha en bakgrund i materialkemi, oorganisk kemi, materialvetenskap eller närliggande område. Projektet omfattar oorganisk syntes samt flera karakteriseringsmetoder såsom elektrokemiska mätningar, SEM/TEM och pulverröntgendiffraktion. Erfarenhet av arbete med dessa metoder är en styrka men inte nödvändigt för att komma ifråga för befattningen.

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet ämnet oorganisk kemi.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval 
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Allmän information om arbetsplatsen, institutionen för material och miljökemi vid Stockholms universitet, kan fås av prefekten, professor Gunnar Svensson, tfn 08-16 45 05, gunnar.svensson@mmk.su.se.

Ytterligare upplysningar om doktorandprojektet lämnas av biträdande lektor Adam Slabon, adam.slabon@mmk.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet 
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

Läs mer
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb

5 JOBB FRÅN DENNA ARBETSGIVARE

Stockholms universitet
Stockholms universitet
Plats: Stockholm, Sverige | Ansök senast mar 10
Studieadministratör vid Kemiska sektionens kansli och Studentexpedition
vid Institutionen för material- och miljökemi. Sista ansökningsdag: 2019-03-10. Kemiska sektionen på Stockholms universitet består av Institutionen för material- och miljökemi, Institutionen för biokemi och biofysik och Institutionen för organisk kemi. Dessa...
Stockholms universitet
Stockholms universitet
Plats: Stockholm, Sverige | Ansök senast mar 11
Doktorand i oorganisk kemi (B)
vid Institutionen för material- och miljökemi. Sista ansökningsdag: (2019-01-11). Förlängd ansökningstid t.o.m.: 2019-03-11 Institutionen för material- och miljökemi är en av de större institutionerna inom Stockholms universitets naturvetenskapliga fakultet med ca...
Stockholms universitet
Stockholms universitet
Plats: Stockholm, Sverige | Ansök senast mar 13
Associate Professor in Mathematical statistics with focus on Mathematical economics and Mathematical finance
at the Department of Mathematics. Closing date: 13 March 2019. The Department of Mathematics at Stockholm University has 43 faculty staff members, 15 postdocs and 36 PhD students, divided into three divisions: Mathematics, Mathematical Statistics and...
Stockholms universitet
Stockholms universitet
Plats: Stockholm, Sverige | Ansök senast mar 11
PhD student in Inorganic Chemistry (A)
at the Department of Materials and Environmental Chemistry. Closing date: (11 January 2019). Prolonged application time- new closing date: 11 March 2019 The Department of Materials and Environmental Chemistry (MMK) is one of the largest departments at the Faculty of Natural...

LIKNANDE JOBB

Doktorand I Naturvetenskap, Inriktning Biofysik
Göteborgs universitet
Publicerad 13 dagar sedan
Doktorand i oorganisk kemi (B)
Stockholms universitet
Publicerad 30 dagar sedan
Doktorander (licenciat) inom Tidskritiska nätverksbaserade system
KTH Royal Institute of Technology
Publicerad 2 månader sedan
PhD Student in Natural Science, Biophysics
Göteborgs universitet
Publicerad 13 dagar sedan
PhD student in Inorganic Chemistry (A)
Stockholms universitet
Publicerad 30 dagar sedan

CAREER ADVICE

[[excerpt]]

By [[ author ]]
Posted [[ publishingDate ]]

[[title]] ([[ nbHits ]])

[[title]] ([[ nbHits ]])

[[title]] ([[ nbHits ]])

No results found for

Search tip

 • Check for spelling mistakes
 • Reduce the number of keywords used or try using a broader search phrase
[[ name ]]
[[ name ]]
[[ excerpt ]]
[[ city ]], [[ region ]] [[ availableJobsBlock ]]
Featured Featured employer
Short list
Expand list