Din jobbevakning har skapats.
Sveriges lantbruksuniversitet
Forskarstuderande (2år) i forskarutbildningsämnet: Veterinärmedicinsk vetenskap
Sveriges lantbruksuniversitet
SLU:s kunskap är på många sätt så nära livet. Vi arbetar med förutsättningarna för liv, livsbetingelserna för människor, djur och natur samt hur vi bäst förvaltar allas våra gemensamma naturresurser.
Besök arbetsgivarsida
OM TJÄNSTEN
Publicerad: 19 dagar sedan
Sista ansökningsdatum: sep 30
Plats: Uppsala, Sverige
Ange gärna att du hittade det här jobbet på Academic Positions i din ansökan.
DELA DETTA JOBB

Forskarstuderande (2år) i forskarutbildningsämnet: Veterinärmedicinsk vetenskap

Ref SLU.ua.2018.2.5.1-3056

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, sektionen för patologi

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena patologi, farmakologi, toxikologi, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi och livsmedelssäkerhet. Utbildningsuppdraget omfattar främst veterinärprogrammet.

"Biomarkörer i ledvätska och serum för diagnos och progression av osteoartrit hos häst"

Vill du vara med och utveckla metoder för tidig diagnostik av osteoartrit hos häst? Osteoartrit är den vanligaste orsaken till att tävlingshästar blir halta och sjukdomen diagnostiseras oftast sent i sjukdomsprocessen vilket försvårar möjligheterna till avläkning efter behandling. Inflammationen leder till att det läcker ut vävnadsfragment i ledvätska och blod. Vi har identifierat matrixfragment som representerar olika stadier i nedbrytningen av brosket. Målet med forskningsprojektet är: (1) att med biokemiska och immunologiska metoder analysera förekomsten av matrixfragmenten i ledvätska och serum (2) att utvärdera den diagnostiska potentialen hos de nya biomarkörerna i ledvätska och serum från biobanker vid SLU samt att samla in nya vätskor från väldefinierade hästpopulationer med olika typer av ledskador (3) att utveckla en panel bestående av de utvärderade fragmenten som möjliggör diagnos och monitorering av sjukdomsprogressionen. 

BVF, sektionen för patologi söker nu en forskarstuderande som är intresserad av att arbeta i detta projekt inom ramen för en licentiandutbildning med möjlig förlängning till en doktorandutbildning om ytterligare medel erhålls.

Arbetsuppgifter 

Att bedriva forskarutbildning och under handledning samla in, analysera, bearbeta och presentera resultat inom projektet. Den forskarstuderande förväntas också delta i viss undervisning i ämnet patologi samt på annat sätt bidra till att institutionens, fakultetens och universitetets verksamhet utvecklas.

Kvalifikationer:

Den sökande ska ha avlagt veterinärexamen samt ska ha god förmåga att samarbeta likväl som att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Vidare krävs goda kunskaper i engelska och svenska, både i tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och referensuppgifter.

Placering:           

Uppsala

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (2 års utbildning)

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2018-09-30.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och utnyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. 

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se 

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner

Eva Skiöldebrand
Professor
018-672172 och 0706-322135
eva.skioldebrand@slu.se

Läs mer

PRENUMERERA PÅ LIKNANDE JOBB

12 JOBB FRÅN DENNA ARBETSGIVARE

Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Plats: Uppsala, Sverige | Ansök senast okt 18
Biträdande föreståndare för SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science)
Institutionen för vatten och miljö   Institutionen för vatten och miljö (http://www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med...
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Plats: Uppsala, Sverige | Ansök senast okt 31
Doktorand, Ekologi
Odlingssystem med ökad växtgenetisk mångfald för hållbart växtskydd mot skadegörare Innehållsbeskrivning: Vi söker en doktorand till ett forskningsprojekt som syftar till att utveckla innovativa odlingssystem med ökad växtgenetisk mångfald för ett hållbart...
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Plats: Uppsala, Sverige | Ansök senast okt 31
Professor i skoglig växtfysiologi med inriktning mot vedbildning och tillämpningar inom skogsbioteknik
Ref SLU.ua.2018.2.5.1-3012 Skogvetenskapliga fakulteten Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi Kandidatens forskningsområde skall vara inom vedbildning och cellväggsbiologi, med dokumenterad grundläggande forskning inom dessa områden....
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Plats: Uppsala, Sverige | Ansök senast okt 01
Universitetslektor i hästens biologi med särskilt ansvar för samverkan
Ref SLU ua 2017.2.5.1-3280 Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Placering vid institution som är relevant med hänsyn till den nya universitetslektorns kompetensprofil Ingress I Sverige är antalet hästar idag 355 000 och var tredje svensk...

LIKNANDE JOBB

Bioinformatiker med fokus på forskningsstöd inom bildanalys
KTH Royal Institute of Technology
Publicerad 2 månader sedan
Bioinformatician with focus on research support in image analysis
KTH Royal Institute of Technology
Publicerad 2 månader sedan

CAREER ADVICE

Sweden is a favourite destination for academics. Here's a breakdown of the most common Swedish academic jobs and their salaries.

By Academic Positions
Posted Jun 29, 2018 at 08:00am

Twitter has a lot of value for academics as a professional social network and news service. 1 in 40 scholars in the US and UK use Twitter and that number continues to grow. If you’re not already on Twitter here’s how to use it to share your research, connect with your peers,...

By Academic Positions
Posted Sep 11, 2018 at 08:00am

Certain professional skills including communication, leadership, teamwork, and project management are valued by employers across a wide range of sectors.

By Academic Positions
Posted Sep 04, 2018 at 08:00am