Din jobbevakning har skapats.
Sveriges lantbruksuniversitet
Postdoktor stipendium i Växt-Virus Interaktioner
Sveriges lantbruksuniversitet
SLU:s kunskap är på många sätt så nära livet. Vi arbetar med förutsättningarna för liv, livsbetingelserna för människor, djur och natur samt hur vi bäst förvaltar allas våra gemensamma naturresurser.
Besök arbetsgivarsida
OM TJÄNSTEN
Publicerad: 2 dagar sedan
Sista ansökningsdatum: aug 15
Plats: Uppsala, Sverige
Ange gärna att du hittade det här jobbet på Academic Positions i din ansökan.
DELA DETTA JOBB

Postdoktor stipendium i Växt-Virus Interaktioner

Institutionen för växtbiologi

Arbetsuppgifter:

Projektet: Evolutionen av virusar är snabbast bland alla kända organismer, vilket bidragit till en enorm mångfald. En viktig aspekt för det annonserade projektet är att virus huvudsakligen utvecklar virulensstrategier parallellt, och inte via horisontalt genflöde. Denna individualistiska egenskap leder till att virus som en grupp, viromet, utvecklar olika mekanismer för att påverka samma process hos värden. Med denna hypotes som grund, ämnar vi utnyttja viromets som en resurs för att studera utvalda processer hos växter som är viktiga för virusinfektioner. Med detta vill vi öka vår förståelse kring hur dessa växtprocesser fungerar och regleras mer generellt och samtidigt deras globala samverkan med virus. I detta projekt, kommer postdoktoranden att huvudsakligen fokusera på processen autofagi, dess betydelse i virusinfektion samt mekanismer som olika växtvirus använder sig av för att manipulerar autofagi. Arbetet kan innebära proteomik, RNAseq, biokemiska och cellbiologiska arbetsmetoder och utförs huvudsakligen i växtmodellen Arabidopsis.   

Forskningsmiljö: Stipendiaten kommer att arbeta i forskningsgruppen ledd av Anders Hafrén vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala, på institutionen för växtbiologi beläget i Uppsala Biocenter, Ultuna.

Kvalifikationer:

Kandidaten bör ha avlagt doktorsexamen inom molekylär växtbiologi, växtvirologi eller annat relevant ämne. Meriterande kvalifikationer är påvisbar expertis i cell och molekylär biologi, växtvirologi och arbete med växtmodellen Arabidopsis thaliana. Utöver dessa, kommer erfarenhet av metoder inom RNA, protein och bioinformatik ses som positivt.

Placering:

Uppsala

Anställningsform:

Stipendium 1 år finansierat av anslag erhållet från Carl Tryggers Stiftelse för vetenskaplig forskning

Omfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2018-08-15.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och utnyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. 

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se 

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner

Anders Hafrén

Biträdande Universitetslektor

Anders.Hafrén@slu.se

Läs mer

PRENUMERERA PÅ LIKNANDE JOBB

24 JOBB FRÅN DENNA ARBETSGIVARE

Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Plats: Uppsala, Sverige | Ansök senast aug 31
Postdoktor i modellering av mikroplast i jordbrukslandskap
Institutionen för vatten och miljö (http://www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och...
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Plats: Uppsala, Sverige | Ansök senast aug 27
Universitetslektor i livsmedelssystem
Ref SLU ua 2018.2.5.1-2533   Institutionen för energi och teknik En befattning som universitetslektor i livsmedelssystem ledigförklaras vid institutionen för energi och teknik. SLU, Uppsala. Här bedrivs forskning med fokus på hur produktions-, energi- och...
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Plats: Uppsala, Sverige | Ansök senast aug 27
Universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap, innovation och biobaserad ekonomi
Ref SLU ua 2018.2.5.1-2534 Institution för ekonomi En befattning som universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap, innovation och biobaserad ekonomi ledigförklaras vid institutionen för ekonomi. SLU, Uppsala. Här bedrivs forskning och...
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Plats: Uppsala, Sverige | Ansök senast sep 21
Biträdande universitetslektor i trädgårdsvetenskap
Ref SLU.ua.2018.2.5.1-905 med inriktning mot systembiologi inom hortikulturella värdenätverk Institutionen för biosystem och teknologi  Ämnesbeskrivning Forskningsområdet är trädgårdsvetenskap med särskild inriktning mot systembiologi inom hortikulturella...