Din jobbevakning har skapats.
Sveriges lantbruksuniversitet
Universitetslektor i translationell veterinärmedicin med särskilt ansvar för samverkan
Sveriges lantbruksuniversitet
SLU:s kunskap är på många sätt så nära livet. Vi arbetar med förutsättningarna för liv, livsbetingelserna för människor, djur och natur samt hur vi bäst förvaltar allas våra gemensamma naturresurser.
Besök arbetsgivarsida
OM TJÄNSTEN
Publicerad: 3 månader sedan
Sista ansökningsdatum: Ospecificerad
Plats: Uppsala, Sverige
Ange gärna att du hittade det här jobbet på Academic Positions i din ansökan.
DELA DETTA JOBB

Universitetslektor i translationell veterinärmedicin med särskilt ansvar för samverkan

Ref SLU ua 2018.2.5.1-1607

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Placering vid institution som är relevant med hänsyn till den nya universitetslektorns kompetensprofil

Ämnesbeskrivning

Translationell veterinärmedicin omfattar utveckling av nya metoder för diagnostik och/eller behandling utifrån frågeställningar som väckts i djursjukvården med målsättningen att metoderna sedan ska kunna användas praktiskt i djursjukvård.

Arbetsuppgifter

Innehavaren ska:

 • bedriva forskning inom ämnet och i samverkan inom ämnet
 • inom ämnet utveckla och leda samverkan vid fakulteten och SLU samt med det omgivande samhället
 • aktivt söka externa forskningsmedel
 • bygga nätverk med näring, myndigheter, vetenskapssamhället och andra intressenter i Sverige och utomlands
 • sprida forskningsresultat inom ämnesområdet

Undervisning ingår i arbetsuppgifterna.

Behörighet

Lika stor omsorg skall ägnas prövningen av skickligheten i samverkan och pedagogisk skicklighet som av den vetenskapliga skickligheten.

Den sökande ska ha:

 1. avlagt veterinärexamen,
 2. avlagt doktorsexamen, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens,
 3. visat skicklighet i samverkan,
 4. visat pedagogiskt skicklighet och ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande ca 10 veckors heltidsstudier (eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper)
 5. visat vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet, samt
 6. visat god förmåga att skriftligen och muntligen kommunicera på svenska och engelska

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid urval bland behöriga sökande till anställningen som samverkanslektor kommer mycket stor vikt att fästas vid skicklighet i samverkan och vetenskaplig skicklighet. Stor vikt kommer också att fästas vid pedagogisk skicklighet.

Docentkompetens eller motsvarnade kompetens inom relevant område är meriterande för anställningen.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas:

 • både genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
 • förmåga att självständigt initiera och bedriva innovativ forskning
 • erfarenhet av att söka och erhålla externa forskningsmedel

Vid bedömning av skickligheten i samverkan beaktas:

 • Samverkan för kunskapsutveckling och tillväxt
 • Samverkan för bättre utbildning
 • Samverkan för demokratiutveckling

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas:

 • erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning
 • erfarenhet av handledning och examination på doktorandnivå
 • förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet

Därutöver kommer vikt att fästas vid administrativ skicklighet av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter, samt vid skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid universitetet.

Kontaktpersoner

Anna Rising
Professor
070-9744888
Anna.Rising@slu.se

Henrik Rönnberg
Prodekan, professor
018-671363
henrik.ronnberg@slu.se

Läs mer

20 JOBB FRÅN DENNA ARBETSGIVARE

Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Plats: Uppsala, Sverige | Ansök senast dec 18
Universitetslektor i djurens anatomi och histologi
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Institution för anatomi, fysiologi och biokemi Ämnesbeskrivning Ämnet innefattar traditionella områden så som histologi och makroskopisk anatomi men även nya så som funktionell anatomi och...
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Plats: Uppsala, Sverige | Ansök senast nov 19
Platschef SLU Skara
SLUs verksamhet ligger centralt i Skara. Här forskar och utbildar SLU kring djur, miljö och landsbygdens produktionsfrågor. Profilområden inom forskning är animalieproduktion, djurvälfärd, precisionsodling och rådgivning. I Skara frodas samverkan med de gröna...
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Plats: Uppsala, Sverige | Ansök senast nov 20
Postdoktor i jordbrukssektorns ekonomi med fokus på djurhälso- och djurvälfärdsekonomi
Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utlyser en ledig anställning som post-doc i forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi. Anställningen kopplas till ett forskningsfokus inom djurhälso- och...

LIKNANDE JOBB

Universitetslektor i djurens anatomi och histologi
Sveriges lantbruksuniversitet
Publicerad 8 dagar sedan
Biträdande universitetslektor i veterinärmedicinsk bilddiagnostik
Sveriges lantbruksuniversitet
Publicerad 23 dagar sedan
Universitetslektor i växtproduktion
Sveriges lantbruksuniversitet
Publicerad 4 månader sedan
Senior lecturer in animal anatomy and histology
Sveriges lantbruksuniversitet
Publicerad 8 dagar sedan
Associate Senior Lecturer in Veterinary Diagnostic Imaging
Sveriges lantbruksuniversitet
Publicerad 23 dagar sedan

CAREER ADVICE

Sweden is a favourite destination for academics. Here's a breakdown of the most common Swedish academic jobs and their salaries.

By Academic Positions
Posted Jun 29, 2018 at 08:00am

Here’s a breakdown of the most common American job titles and their associated average annual salaries.

By Academic Positions
Posted Nov 13, 2018 at 08:00am

Make sure you’re ready to impress the interviewer with these answers to common interview questions.

By Academic Positions
Posted Nov 09, 2018 at 08:00am