Din jobbevakning har skapats.
Sveriges lantbruksuniversitet
Universitetslektor i translationell veterinärmedicin med särskilt ansvar för samverkan
Sveriges lantbruksuniversitet
SLU:s kunskap är på många sätt så nära livet. Vi arbetar med förutsättningarna för liv, livsbetingelserna för människor, djur och natur samt hur vi bäst förvaltar allas våra gemensamma naturresurser.
Besök arbetsgivarsida
OM TJÄNSTEN
Publicerad: 5 månader sedan
Sista ansökningsdatum: Ospecificerad
Plats: Uppsala, Sverige
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb
Ange gärna att du hittade det här jobbet på Academic Positions i din ansökan.
DELA DETTA JOBB

Universitetslektor i translationell veterinärmedicin med särskilt ansvar för samverkan

Ref SLU ua 2018.2.5.1-1607

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Placering vid institution som är relevant med hänsyn till den nya universitetslektorns kompetensprofil

Ämnesbeskrivning

Translationell veterinärmedicin omfattar utveckling av nya metoder för diagnostik och/eller behandling utifrån frågeställningar som väckts i djursjukvården med målsättningen att metoderna sedan ska kunna användas praktiskt i djursjukvård.

Arbetsuppgifter

Innehavaren ska:

 • bedriva forskning inom ämnet och i samverkan inom ämnet
 • inom ämnet utveckla och leda samverkan vid fakulteten och SLU samt med det omgivande samhället
 • aktivt söka externa forskningsmedel
 • bygga nätverk med näring, myndigheter, vetenskapssamhället och andra intressenter i Sverige och utomlands
 • sprida forskningsresultat inom ämnesområdet

Undervisning ingår i arbetsuppgifterna.

Behörighet

Lika stor omsorg skall ägnas prövningen av skickligheten i samverkan och pedagogisk skicklighet som av den vetenskapliga skickligheten.

Den sökande ska ha:

 1. avlagt veterinärexamen,
 2. avlagt doktorsexamen, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens,
 3. visat skicklighet i samverkan,
 4. visat pedagogiskt skicklighet och ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande ca 10 veckors heltidsstudier (eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper)
 5. visat vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet, samt
 6. visat god förmåga att skriftligen och muntligen kommunicera på svenska och engelska

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid urval bland behöriga sökande till anställningen som samverkanslektor kommer mycket stor vikt att fästas vid skicklighet i samverkan och vetenskaplig skicklighet. Stor vikt kommer också att fästas vid pedagogisk skicklighet.

Docentkompetens eller motsvarnade kompetens inom relevant område är meriterande för anställningen.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas:

 • både genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
 • förmåga att självständigt initiera och bedriva innovativ forskning
 • erfarenhet av att söka och erhålla externa forskningsmedel

Vid bedömning av skickligheten i samverkan beaktas:

 • Samverkan för kunskapsutveckling och tillväxt
 • Samverkan för bättre utbildning
 • Samverkan för demokratiutveckling

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas:

 • erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning
 • erfarenhet av handledning och examination på doktorandnivå
 • förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet

Därutöver kommer vikt att fästas vid administrativ skicklighet av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter, samt vid skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid universitetet.

Kontaktpersoner

Anna Rising
Professor
070-9744888
Anna.Rising@slu.se

Henrik Rönnberg
Prodekan, professor
018-671363
henrik.ronnberg@slu.se

Läs mer
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb

11 JOBB FRÅN DENNA ARBETSGIVARE

Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Plats: Uppsala, Sverige | Ansök senast jan 20
Tenure track position as Associate Senior Lecturer in Rural Development in Sweden and Europe with a focus on environmental and agricultural politics for sustainable rural development
Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences Department of Urban and Rural Development Research and education at the Department of Urban and Rural Development are carried out at four different divisions: Agrarian History, Rural Development, Landscape...
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Plats: Uppsala, Sverige | Ansök senast feb 05
Senior lecturer in agricultural economics with a focus on applied industrial economics in the agricultural sector
Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences Department of Economics At the Department of Economics, research and teaching are conducted in economics and business studies. Great emphasis is placed on applied science, and there is much collaboration with SLU's...
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Plats: Uppsala, Sverige | Ansök senast jan 31
1 to 2 PhD students in biomedical sciences with focus on food toxicology
The Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health is part of the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science and is responsible for undergraduate and post-graduate education and research on pathology, pharmacology, toxicology, immunology, virology,...
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Plats: Uppsala, Sverige | Ansök senast feb 11
Artistic senior lecturer in landscape architecture with a specialisation in sustainable landscape design
Faculty of Landscape Architecture, Horticulture and Crop Production Science The Department of Urban and Rural Development The department pursue education, research and external collaboration in Agrarian history, Environmental communication, Landscape...

LIKNANDE JOBB

Universitetslektor i växtproduktion
Sveriges lantbruksuniversitet
Publicerad 6 månader sedan

CAREER ADVICE

[[excerpt]]

By [[ author ]]
Posted [[ publishingDate ]]

[[title]] ([[ nbHits ]])

[[title]] ([[ nbHits ]])

[[title]] ([[ nbHits ]])

No results found for

Search tip

 • Check for spelling mistakes
 • Reduce the number of keywords used or try using a broader search phrase
[[ name ]]
[[ name ]]
[[ excerpt ]]
[[ city ]], [[ region ]] [[ availableJobsBlock ]]
Featured Featured employer
Short list
Expand list