Din jobbevakning har skapats.
Sveriges lantbruksuniversitet
Universitetslektor i växtproduktion
Sveriges lantbruksuniversitet
SLU:s kunskap är på många sätt så nära livet. Vi arbetar med förutsättningarna för liv, livsbetingelserna för människor, djur och natur samt hur vi bäst förvaltar allas våra gemensamma naturresurser.
Besök arbetsgivarsida
OM TJÄNSTEN
Publicerad: 9 månader sedan
Sista ansökningsdatum: Ospecificerad
Plats: Uppsala, Sverige
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb
Ange gärna att du hittade det här jobbet på Academic Positions i din ansökan.
DELA DETTA JOBB

Universitetslektor i växtproduktion

Ref 2018/1151

Institutionen för växtproduktionsekologi utbildar och forskar om växter för livsmedel, djurfoder och energi. Forskningen har en produktionsinriktad karaktär med fokus på jordbruksmarkens växtbestånd och samspelet med omgivande landskap. Vi undersöker hur olika produktionsmetoder och odlingssystem påverkar avkastningsnivå, produktkvalitet och omgivande miljö. Institutionen är inrymd i Ekologicentrum som är en del av SLUs campus på Ultuna i Uppsala. Tillsammans med flera andra institutioner bildar SLU ett internationellt framstående centrum för jordbruksforskning. Vi söker nu en universitetslektor i växtproduktion med ett särskilt ansvar för samverkan, som vill bidra till ett hållbart jordbruk och utveckla samverkan och dialog mellan samhälle och universitetet.

SLU ska genom samverkan mellan akademi och samhälle bidra till en hållbar utveckling. Genom att sammanföra vetenskapligt baserad kunskap med praktiskt erfarenhet skapas nya lösningar som möjliggör hållbart nyttjande och förvaltning av de biologiska naturresurserna, inklusive värnande av människors och djurs livskvalitet och hälsa, samtidigt som SLU höjer kvaliteten på utbildning, forskning och miljöanalys.

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar växtproduktion med inriktning reglering av ogräs på åker- och betesmark samt ogräsens påverkan på jordbruksgrödornas avkastning och kvalitet.

Arbetsuppgifter

Innehavaren ska:

 • bedriva forskning inom ämnet och i samverkan inom ämnet
 • inom ämnet utveckla och leda samverkan vid institutionen och SLU samt med det omgivande samhället
 • samverka med externa parter för att bidra till SLU:s övergripande mål inom samverkan
 • aktivt söka externa forskningsmedel
 • bygga nätverk med näring, myndigheter, vetenskapssamhället och andra intressenter i Sverige och utomlands
 • informera och kommunicera om pågående forskning

Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighet

Den sökande ska

 • ha avlagt doktorsexamen
 • vara vetenskaplig skicklig inom ämnet för anställningen
 • vara skicklig inom samverkan
 • vara pedagogiskt skicklig och ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande ca 10 veckors heltidsstudier (eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper)
 • visa god förmåga att skriftligen och muntligen kommunicera på svenska och engelska

 Du ska i ansökan beskriva din samverkanskompetens och dina samverkanserfarenheter samt bifoga en reflektion över samverkans kvalitetshöjande effekt för SLU och omgivande samhälle.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas:

 • både genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
 • förmåga att självständigt initiera och bedriva innovativ forskning
 • erfarenhet av att söka och erhålla externa forskningsmedel

Vid bedömning av skickligheten i samverkan beaktas:

 • samverkan för kunskapsutveckling och tillväxt
 • samverkan för bättre utbildning
 • samverkan för demokratiutveckling

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas:

 • erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning
 • erfarenhet av handledning och examination på doktorandnivå
 • förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet.

Prövningen av skickligheten i samverkan ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten.

Vid urval bland behöriga sökande kommer stor vikt att fästas vid skicklighet i samverkan och vetenskaplig skicklighet. Vikt kommer också att fästas vid pedagogisk skicklighet och god förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt på svenska och engelska.

Administrativ skicklighet av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter är meriterande, samt skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan.  

Sista ansökningsdatum

2018-08-08

Placering/ort

Uppsala

Omfattning

100%

Anställningsform

Tillsvidare

Tillträde

Enligt överenskommelse

De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som sökanden önskar åberopa skall bifogas till ansökan. Högst 10 vetenskapliga och 10 pedagogiska arbeten inklusive populärvetenskap och forskningsinformation får bifogas. Därutöver skall fullständig publikationslista med markering av vilka arbeten som bifogats ansökan inges.

Ansökan

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Kontaktpersoner

Paula Persson
Professor, Prefekt Institutionen för växtproduktionsekologi
paula.persson@slu.se; 018- 76 23 58

Martin Weih
Professor, Institutionen för växtproduktionsekologi
martin.weih@slu.se; 018 - 67 25 43

Marnie Hancke
Forskningssekreterare
marnie.hancke@slu.se; 018 - 67 11 81

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och utnyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. 

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se 

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Läs mer
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb

3 JOBB FRÅN DENNA ARBETSGIVARE

Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Plats: Uppsala, Sverige | Ansök senast apr 30
Professor of Veterinary Pathology
Faculty of Veterinary Medicin and Animal Science  The department of Biomedicine and veterinary Public Health  Subject area The subject area comprises aetiology and pathogenesis of diseases, primarily in horses, production and companion animals, how they are...
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Plats: Uppsala, Sverige | Ansök senast apr 30
Professor i veterinärmedicinsk patologi
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap  Ämnesbeskrivning Ämnet omfattar hur sjukdomar, främst hos häst, produktions- och sällskapsdjur, uppstår och utvecklas, hur sjukliga...

LIKNANDE JOBB

Lektor i miljövetenskap
Södertörns högskola
Publicerad 12 dagar sedan
Universitetslektor i marin biodiversitet
Göteborgs universitet
Publicerad 12 dagar sedan
Universitetslektor i translationell veterinärmedicin med särskilt ansvar för samverkan
Sveriges lantbruksuniversitet
Publicerad 7 månader sedan
Senior Lecturer in Marine Biodiversity
Göteborgs universitet
Publicerad 12 dagar sedan

CAREER ADVICE

[[excerpt]]

By [[ author ]]
Posted [[ publishingDate ]]

[[title]] ([[ nbHits ]])

[[title]] ([[ nbHits ]])

[[title]] ([[ nbHits ]])

No results found for

Search tip

 • Check for spelling mistakes
 • Reduce the number of keywords used or try using a broader search phrase

[[title]] ([[ nbHits ]])

[[title]] ([[ nbHits ]])

[[ name ]]
[[ name ]]
[[ excerpt ]]
[[ city ]], [[ region ]] [[ availableJobsBlock ]]
Featured Featured employer
Short list
Expandera listan
[[title]]
[[ employerName ]]
[[ employerName ]]
[[ favoriteBtnText ]]
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb
[[ locationCity ]], [[ locationCountry ]]  ·  Publicerad [[ publishingDateTimestamp ]]  ·  [[ applicationDeadlineDateTimestamp ]]
[[ title ]]
Publicerad [[ publishingDateTimestamp ]] [[ applicationDeadlineDateTimestamp ]]