Din jobbevakning har skapats.
University of Agder (UiA)
Doktorgradsstipendiat i pedagogikk med vekt på profesjonskunnskap og profesjonsutøvelse
University of Agder (UiA)
The University was officially established in 2007, but has a history dating back to 1839, and was formerly known as Agder University College.
Besök arbetsgivarsida
OM TJÄNSTEN
Publicerad: 3 dagar sedan
Sista ansökningsdatum: jan 05
Plats: Kristiansand S, Norge
Ange gärna att du hittade det här jobbet på Academic Positions i din ansökan.
DELA DETTA JOBB

Doktorgradsstipendiat i pedagogikk med vekt på profesjonskunnskap og profesjonsutøvelse

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Doktorgradsstipendiat i pedagogikk med vekt på profesjonskunnskap og profesjonsutøvelse

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, er det ledig en midlertidig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i pedagogikk for en periode over tre år, evt. fire år med 25 % pliktarbeid. Stillingen er knyttet til Institutt for pedagogikk og arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultet.

Institutt for pedagogikk har for tiden ca. 50 ansatte i vitenskapelige stillinger og ca.10 ph.d-studenter. Instituttets kjerneområder er pedagogikk i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), grunnskolelærerutdanningen og barnehagelærerutdanningen, pedagogikk som års- og bachelorstudium, spesialpedagogikk som bachelorstudium og videreutdanning, veiledningspedagogikk, pedagogikk i tospråklig bachelor, masterprogram i pedagogikk og ph.d.-program i pedagogikk (innrettet mot lærerutdanningene). Fakultetet tilbyr etter- og videreutdanning til kommuner, fylker, privat næringsliv og offentlige institusjoner.

 

 

Stillingen er knyttet til forskningsgruppen «Profesjoner og profesjonelle i samarbeid». Stillingen har fokus på kvaliteter og utfordringer i pedagogisk arbeid med mennesker og på samarbeid med andre profesjonelle aktører i kunnskapsfeltet. Det forventes at stipendiaten skal arbeide innenfor dette forskningsfeltet, men selv velge sitt forskningstema. Aktuelle tema for forskningsprosjekter kan eksempelvis være:

  • Verdier og yrkesetiske utfordringer i pedagogisk arbeid med mennesker
  • Danning, undervisning, lek og læring i barnehage og skole som demokratiske institusjoner
  • Utdanningspolitiske endringer – lokalt og globalt - og implikasjoner for pedagogisk arbeid i barnehage- og skole.
  • Historiske og pedagogisk filosofiske perspektiver på synet på barnet, på undervisningens mål og på pedagogens rolle.
  • Sammensatte pedagogiske problemstillinger og tverrprofesjonelle løsninger i samarbeid.

Søker må ha mastergrad/hovedfag i pedagogikk eller tilsvarende. Universitetet i Agder er tilknyttet nasjonale forskerskoler i utdanningsvitenskap. Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten tas opp på UiAs ph.d.-program ved Fakultet for humaniora og pedagogikk.

Arbeidsspråket er norsk eller et annet skandinavisk språk. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

Stillingen er å anse som en rekrutteringsstilling, og den stiller krav til å kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig. Ved vurdering av søkerne legges det vekt på kvaliteten/relevansen av prosjektbeskrivelsen, oppnådde eksamensresultater, relevansen av faglig bakgrunn, eventuelle tidligere publiserte arbeider og dokumenterte utviklingsarbeider. Disse momentene vil bli omtalt og tillagt vekt i den sakkyndige vurderingen. Relevant praksis, personlig egnethet og samarbeidsevner vil også bli tillagt vekt.

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som skal følge søknaden. Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på maksimum 5 sider eksklusive litteraturliste og skal presentere og drøfte bakgrunnen for tema, teoriperspektiver, forskningsspørsmål og metoder innenfor den gitte rammen. En framdriftsplan for opplæringsdelen og fullføring av doktorgraden innen normert tid skal også presenteres i prosjektbeskrivelsen (se: https://www.uia.no/studier/forskerutdanning/spesialisering-i-pedagogikk).

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Referansesjekk vil bli gjennomført etter avtale med kandidaten.

 

Kriterier for tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. Den som ansattes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, stipendiat, kode 1017, kr. 449 400,- brutto per år. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden skal sendes elektronisk. Vennligst benytt linken "send søknad".

Følgende dokumentasjon vedlegges den elektroniske søknaden:

  • CV m/attester og inntil 3 referanser
  • vitnemål med karakterer
  • masteroppgaven /hovedfagsoppgaven
  • eventuelle publikasjoner/vitenskapelige arbeider (i tillegg til masteroppgave/hovedfagsoppgave)
  • prosjektbeskrivelse på maks 5 sider

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.

Søknadsfrist: 05.01.2019.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til instituttleder Inger Marie Dalehefte, tlf.: +47 38 14 11 95, e-post inger.m.dalehefte@uia.no eller professor Turid Skarre Aasebø, tel.: +47 38 14 12 28, e-post: turid.s.aasebo@uia.no.

Läs mer

24 JOBB FRÅN DENNA ARBETSGIVARE

University of Agder (UiA)
University of Agder (UiA)
Plats: Kristiansand S, Norge | Ansök senast jan 03
Rådgiver
Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter...
University of Agder (UiA)
University of Agder (UiA)
Plats: Kristiansand S, Norge | Ansök senast jan 02
Rådgiver/seniorrådgiver
Universitet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av...
University of Agder (UiA)
University of Agder (UiA)
Plats: Kristiansand S, Norge | Ansök senast jan 10
Assistant/Associate Professor within English Language and Didactics
The University of Agder has more than 1400 employees and 13 000 students. This makes us one of the largest workplaces in Southern Norway. Our staff research, teach and disseminate knowledge from a variety of academic fields. Co-creation of knowledge is our common vision. We...
University of Agder (UiA)
University of Agder (UiA)
Plats: Kristiansand S, Norge | Ansök senast jan 10
Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i engelsk språk og didaktikk
Universitet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av...

LIKNANDE JOBB

Stillinger som stipendiat på grunnskoleområdet i fagdidaktikk/didaktikk/pedagogikk
OsloMet – Oslo Metropolitan University
Publicerad 2 dagar sedan
Stipendiatstilling i klassisk musikk
University of Agder (UiA)
Publicerad 1 månad sedan
Stipendiatstilling i visuelle fag i kontekst, knyttet til Kunstsiloen
University of Agder (UiA)
Publicerad 1 månad sedan

CAREER ADVICE

Considering an academic career in Norway? Find out how much PhD students, postdocs, and professors earn there.

By Academic Positions
Posted Oct 23, 2018 at 08:00am

To ensure you get strong letters of recommendation, follow these simple dos and don’ts.

By Academic Positions
Posted Nov 20, 2018 at 08:00am

On-campus interviews are an essential step in the faculty member, PhD student, or postdoc hiring process.

By Academic Positions
Posted Dec 07, 2018 at 08:00am