Din jobbevakning har skapats.
University of Agder (UiA)
Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i psykisk helsearbeid
University of Agder (UiA)
The University was officially established in 2007, but has a history dating back to 1839, and was formerly known as Agder University College.
Besök arbetsgivarsida
OM TJÄNSTEN
Publicerad: 5 dagar sedan
Sista ansökningsdatum: nov 30
Plats: Kristiansand S, Norge
Ange gärna att du hittade det här jobbet på Academic Positions i din ansökan.
DELA DETTA JOBB

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i psykisk helsearbeid

Universitet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i psykisk helsearbeid

Ved Universitetet i Agder er det ledig en midlertidig 100 % stilling som universitetslektor/ førstelektor/førsteamanuensis for en periode på tre år, med muliget for fast ansettelse. Tiltredelse etter avtale med fakultetet. Stillingene er knyttet til Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for helse- og sykepleievitenskap. Arbeidssted Grimstad.

Fakultetet har tre institutter; Institutt for helse og sykepleievitenskap, Institutt for folkehelse, idrett og ernæring og Institutt for psykososial helse. Det er fem bachelorprogrammer, seks masterprogrammer og et ph.d.-program i helsevitenskap ved fakultetet. I tillegg har vi en rekke etter- og videreutdanningstilbud. Fakultetet har to forskningssentra; Senter for eHelse og Senter for omsorgsforskning-Sør. Det er aktive forskere innenfor fakultetets fagområder.

Institutt for helse- og sykepleievitenskap er delt mellom virksomhetsstedene Kristiansand og Grimstad. Instituttet har moderne fasiliteter med klinikklaboratorium/ øvingsenheter på begge virksomhetssteder. I tillegg har instituttet en avansert simuleringsenhet lokalisert i Grimstad.

Den som tilsettes skal primært undervise og veilede innenfor relevante helse- og sykepleiefaglige emner knyttet til instituttets helsefaglige utdanninger.

Arbeidsoppgaver:

 • undervise og veilede bredt innen instituttets bachelor- og masterprogram

 • undervise og veilede studenter i kliniske studier, grupper, simulering og ferdighetstrening
 • planlegge, gjennomføre, evaluere og utvikle emner i studiene
 • forsknings- og utviklingsarbeid, publisere og formidle forskningsresultater

Kvalifikasjonskrav:

 • bachelor sykepleie, videreutdanning innen psykisk helsearbeid, relevant master og fortrinnsvis PhD
 • nyere relevant klinisk erfaring innen psykisk helsearbeid vil bli vektlagt
 • kompetanse og erfaring med simulering som læringsmetode er ønskelig

Pedagogisk kompetanse:

Det er ønskelig med dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søker som ved tilsetting ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiA sitt kurs i universitetspedagogikk.

Personlig kompetanse:

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt. Det vil bli lagt vekt på samarbeidserfaring og samarbeidsevner. Arbeidsspråket er norsk. Det kreves at den som tilsettes behersker norsk eller et annet skandinavisk språk.

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren.

 

Vi tilbyr:

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • aktivt forskningsmiljø innen fagfeltet

Stillingene er plassert i Statens lønnsregulativ, førsteamanuensis kode 1011, kr. 524.200 – 658.300, førstelektor kode 1198, kr. 524.200 – 658.300, eller kode 1009 universitetslektor kr 442.400 – 586.500 bto pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til en hver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken «søk stillingen». Følgende dokumentasjon lastes opp sammen med den elektroniske søknaden:

 • CV
 • Vitnemål og attester
 • Vitenskapelige arbeider (inntil 10)
 • Evntuell doktorgradsavhandling

Det er søkernes ansvar innen fastsatt tid å sende inn fullstendig dokumentasjon. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom det mangler vedlegg i søknaden.

Søknadsfrist: 30. november 2018.

Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Instiutttleder Kari Hansen Berg, tlf. 93037669, e-post: kari.h.berg@uia.no

Assisterende instituttleder Else Mari Ekra, Grimstad, tlf. 98843569, e-post: else.m.ekra@uia.no

Dekan Anders Johan W Andersen, tlf. 48126006, e-post: anders.j.w.andersen@uia.no

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.

Läs mer

39 JOBB FRÅN DENNA ARBETSGIVARE

University of Agder (UiA)
University of Agder (UiA)
Plats: Kristiansand S, Norge | Ansök senast nov 28
Førstekonsulent
Universitet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av...
University of Agder (UiA)
University of Agder (UiA)
Plats: Kristiansand S, Norge | Ansök senast nov 23
PhD Research Fellow in Marine Molecular Ecology
The University of Agder has more than 1400 employees and 13 000 students. This makes us one of the largest workplaces in Southern Norway. Our staff research, teach and disseminate knowledge from a variety of academic fields. Co-creation of knowledge is our common vision. We...
University of Agder (UiA)
University of Agder (UiA)
Plats: Kristiansand S, Norge | Ansök senast nov 23
PhD Research Fellow in Renewable Energy
The University of Agder has more than 1400 employees and 13 000 students. This makes us one of the largest workplaces in Southern Norway. Our staff research, teach and disseminate knowledge from a variety of academic fields. Co-creation of knowledge is our common vision. We...
University of Agder (UiA)
University of Agder (UiA)
Plats: Kristiansand S, Norge | Ansök senast nov 23
PhD Research Fellows in ICT
The University of Agder has more than 1400 employees and 13 000 students. This makes us one of the largest workplaces in Southern Norway. Our staff research, teach and disseminate knowledge from a variety of academic fields. Co-creation of knowledge is our common vision. We...

LIKNANDE JOBB

Førsteamanuensis/førstelektor i psykisk helsearbeid
OsloMet – Oslo Metropolitan University
Publicerad 1 dag sedan
Professor in paediatric nursing
OsloMet – Oslo Metropolitan University
Publicerad 6 dagar sedan
Associate professor - paramedic science
OsloMet – Oslo Metropolitan University
Publicerad 8 dagar sedan
Associate professor in the field of theatre nursing
OsloMet – Oslo Metropolitan University
Publicerad 8 dagar sedan
Assistant professor - paramedic science
OsloMet – Oslo Metropolitan University
Publicerad 8 dagar sedan

CAREER ADVICE

Considering an academic career in Norway? Find out how much PhD students, postdocs, and professors earn there.

By Academic Positions
Posted Oct 23, 2018 at 08:00am

Certain professional skills including communication, leadership, teamwork, and project management are valued by employers across a wide range of sectors.

By Academic Positions
Posted Sep 04, 2018 at 08:00am

Here’s a breakdown of the most common American job titles and their associated average annual salaries.

By Academic Positions
Posted Nov 13, 2018 at 08:00am