Din jobbevakning har skapats.
University of Agder (UiA)
Senioringeniør/overingeniør/avdelingsingeniør i materialkarakterisering og materialsyntetisering
University of Agder (UiA)
The University was officially established in 2007, but has a history dating back to 1839, and was formerly known as Agder University College.
Besök arbetsgivarsida
OM TJÄNSTEN
Publicerad: 5 dagar sedan
Sista ansökningsdatum: okt 05
Plats: Kristiansand S, Norge
Ange gärna att du hittade det här jobbet på Academic Positions i din ansökan.
DELA DETTA JOBB

Senioringeniør/overingeniør/avdelingsingeniør i materialkarakterisering og materialsyntetisering

Universitet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Senioringeniør/overingeniør/avdelingsingeniør i materialkarakterisering og materialsyntetisering

Ved Universitetet i Agder (UiA) er det ledig en fast 100 % stilling ved materialteknisk laboratorium ved Campus Grimstad. Stillingen er knyttet til Institutt for ingeniørvitenskap. Nåværende bemanning på laboratoriene har ikke tilstrekkelig kapasitet til å betjene mikrostrukturlaboratoriet og forsøkslaboratoriet for materialtesting etter økt ekstern og intern ordreinngang.

Laboratoriet er utstyrt med moderne instrumenter som scanning elektron mikroskop (SEM), atomic force mikroskop (AFM), utstyr for måling av termodynamiske og fysiske egenskaper samt prepareringsutstyr for relevante prøver. Videre fins det moderne ovner for høye og lavere temperaturer. Nytt utstyr for 3D-printing og pulverfremstilling fins i laboratorier som deles med MIL-laboratoriet i nabobygget.

Laboratoriene brukes av studenter i forbindelse med prosjekter og øvelser. Eksterne kunder som f.eks. lokal industri, er også en viktig del av laboratoriets aktivitet. Laboratoriet arbeider med både funksjonelle og strukturelle problemstillinger.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes vil bl.a. arbeide med:

 • preparering og analyser av materialer og skriving av rapporter
 • laboratorieansvar for mikrostrukturlaboratoriet,
 • ansvar for forsøkslaboratoriet innenfor materialer
 • oppdrag mot Future Materials Norsk Katapultsenter, herunder pulverteknologi, 3D-printing og andre prosesser
 • ansvar for drift, opplæring og assistanse på avansert vitenskapelig utstyr i laboratoriet
 • ansvar for skanning elektron mikroskoper, hvorav ett er et nytt FE-SEM, ett atomic force mikroskop, lysmikroskoper og annet materialkarakteriseringsutstyr til forskning og undervisning
 • ansvar for gjennomføring av undersøkelser tilknyttet eksterne prosjekter innenfor de gitte fagområdene.

Stillingen vil få en sentral funksjon i forbindelse med materialteknologiske undersøkelser, undervisning og forskningsaktivitet.

Kvalifikasjoner

Vi ønsker en person med erfaring innenfor skanning elektron mikroskopi med EDS og gjerne EBIC og EBSD, atomic force mikroskopi, lys-mikroskopering, prøvepreparering av metallprøver og pulverbaserte eller andre nye materialtyper.

Dokumentert kompetanse innenfor materialteknologi eller eksperimentell fysikk på minst bachelornivå kreves. Masternivå eller høyere er ønskelig. For innplassering i stilling som overingeniør og senioringeniør, se nedenfor under avlønning, kreves normalt mastergrad eller tilsvarende.

Det legges vekt på gode språkkunnskaper skriftlig og muntlig både på norsk og engelsk for å sikre god kommunikasjon med de forskjellige brukere og kunder.

Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og i team sammen med studenter, ansatte og eksterne kunder.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.301, kode 1181 senioringeniør, kr. 515 200-695 500 brutto pr. år, kode 1087 overingeniør, kr. 497 000-631 700 brutto pr. år, eller kode 1085 avdelingsingeniør kr. 428 500-472 300 brutto pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Søknaden

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 05.10.18

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til professor Tor Oskar Sætre, tlf. 37 23 31 37, e-post tor.satre@uia.no eller instituttleder Geir Grasmo, tlf. 37 23 31 75, epost geir.grasmo@uia.no

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.

Läs mer

PRENUMERERA PÅ LIKNANDE JOBB

14 JOBB FRÅN DENNA ARBETSGIVARE

University of Agder (UiA)
University of Agder (UiA)
Plats: Kristiansand S, Norge | Ansök senast okt 09
Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i spesialpedagogikk
Universitet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av...
University of Agder (UiA)
University of Agder (UiA)
Plats: Kristiansand S, Norge | Ansök senast nov 01
Doktorgradsstipendiat innen tematikken "læringsmiljø og mobbing i høyere utdanning"
Universitet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av...
University of Agder (UiA)
University of Agder (UiA)
Plats: Kristiansand S, Norge | Ansök senast nov 15
Doktorgradsstipendiat ved Institutt for religion, filosofi og historie
Universitet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av...
University of Agder (UiA)
University of Agder (UiA)
Plats: Kristiansand S, Norge | Ansök senast nov 15
PhD Research Fellow at the Department of Religion, Philosophy and History
The University of Agder has more than 1400 employees and 13 000 students. This makes us one of the largest workplaces in Southern Norway. Our staff research, teach and disseminate knowledge from a variety of academic fields. Co-creation of knowledge is our common vision. We...

CAREER ADVICE

Ready to pack your bags? Here’s our guide to moving to Norway.

By Academic Positions
Posted May 18, 2018 at 08:00am

Twitter has a lot of value for academics as a professional social network and news service. 1 in 40 scholars in the US and UK use Twitter and that number continues to grow. If you’re not already on Twitter here’s how to use it to share your research, connect with your peers,...

By Academic Positions
Posted Sep 11, 2018 at 08:00am

Certain professional skills including communication, leadership, teamwork, and project management are valued by employers across a wide range of sectors.

By Academic Positions
Posted Sep 04, 2018 at 08:00am