JOBBET HAR UTGÅTT
Göteborgs universitet
Doktorand i aktivering av proteiners strukturella dynamik med hjälp av elektriska fält
Göteborgs universitet
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och nästan 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer.
Besök arbetsgivarsida
OM TJÄNSTEN
Publicerad: 1 månad sedan
Sista ansökningsdatum: sep 12
Plats: Göteborg, Sverige
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb
Ange gärna att du hittade det här jobbet på Academic Positions i din ansökan.
DELA DETTA JOBB

Doktorand i aktivering av proteiners strukturella dynamik med hjälp av elektriska fält

Vid institutionen för kemi och molekylärbiologi bedrivs forskning och forskarutbildning inom ett brett område som sträcker sig hela vägen från atom- och molekylskala via celler till hela organismer. Mycket av de fenomen som studeras har en inverkan på vår naturliga miljö och levande system. Vi deltar i utbildning på grundläggande nivå inom programmen för kemi, molekylärbiologi, läkemedelskemi, biologi, marina vetenskaper och apotekarprogrammet.

Forskarutbildning vid institutionen leder till doktorsexamen i Naturvetenskap, naturvetenskap med inriktning kemi eller naturvetenskap. Utbildningen omfattar 4 års studier på forskarnivå, institutionstjänstgöring som till exempel undervisning kan förekomma vilket kan förlänga doktorandperioden i ytterligare 1 år. 

Membranproteiners strukturbiologi har varit en stark forskningsaktivitet vid Göteborgs universitet i över tio år. Richard Neutzes grupp har varit innovativ i utvecklingen av avancerade röntgenkristallografimetoder för att analysera konformationsförändringar hos membranproteiner. Inom gruppen finns även expertis inom proteinproduktion och karakterisering. Vi deltar i många internationella samarbeten där vår forskning har resulterat i flera publikationer med stor genomslagskraft. Mer information om vår forskning finns på: https://scholar.google.se/citations?user=TLpr7bIAAAAJ&hl=en

Arbetsuppgifter

Detta projekt syftar till att observera strukturella förändringar i proteiner som induceras av elektriska högspänningsfält. Den framgångsrika kandidaten kommer att delta i design och konstruktion av utrustning som tillämpar mycket höga spänningar över biologiska prover för att mäta förändringar i proteinstrukturen med hjälp av röntgenspridning och röntgendiffraktion. Dessa studier kommer att genomföras i samarbete med divisionen för högspänningsteknik vid Chalmers tekniska högskola. Röntgenexperimenten kommer att utföras vid synkrotroner såsom MAX IV Laboratory eller vid röntgenfrielektronlaseranläggningar såsom European XFEL.

Doktoranden kommer att vara inblandad i alla aspekter från utformningen av utrustningen, deltagande i röntgenexperimenten vid stora synkrotron- och XFEL-anläggningar till analys av röntgenspridning-och röntgendiffraktionsdata. Detta projekt passar någon med naturvetenskaplig bakgrund, särskilt inom fysik eller biofysik, eller inom elteknik.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet. 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som: 
1. avlagt examen på avancerad nivå, eller 
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet har den som har:
1. avlagt examen på avancerad nivå i relevant* naturvetenskapligt ämne, eller 
2. fullgjort kursfordringar om minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i relevanta* naturvetenskapliga ämnen, eller 
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper relevanta för den planerade utbildningen.* Relevant för den planerade utbildningen på forskarnivå
För särskild behörighet krävs också att sökande behärskar engelska i tal och skrift på en godtagbar nivå. Som riktmärke gäller 550 poäng på TOEFL-test (eller 213 poäng på TOEFL-CBT, eller 79 poäng på TOEFL-iBT).

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.

Ett intresse för biomolekylers dynamik och en stark motivation att utveckla nya metoder för att studera denna dynamik är kritiskt. Bakgrund i fysik eller elteknik är en fördel, eller en stark vilja att lära sig dessa färdigheter genom samarbeten. De mest lovande sökande med relevant bakgrund kommer att inbjudas till intervju.

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 år
Omfattning: 100%
Placering: Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborg 
Tillträde: Enligt överenskommelse

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Tillsättningsförfarande

Registrera din ansökan elektroniskt.

Kontaktuppgifter för anställningen

Richard Neutze, Professor, 031 786 3974 richard.neutze@gu.se
Göran Hilmersson, Prefekt 031-786 9022, hilmers@chem.gu.se
Martin Billeter, Studierektor för forskarutbildningen, 031-786 3925, martin.billeter@gu.se 
Helena Bergkvist, Personaladministratör 031-786 9116, helena.bergkvist@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: 
http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du ansöker om att till att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast 2017-09-12

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb

LIKNANDE JOBB

Doktorand i Reglerteknik med inriktning mot biokemiska nätverk
KTH Royal Institute of Technology
Publicerad 5 dagar sedan
Doktorand i reglerteknik
KTH Royal Institute of Technology
Publicerad 5 dagar sedan
Doktorand i elfordon med kiselkarbidbaserad effektelektronik
KTH Royal Institute of Technology
Publicerad 5 dagar sedan
Doktorand i snubberlös softswitching av kiselkarbidbaserad effektelektronik
KTH Royal Institute of Technology
Publicerad 5 dagar sedan
Utveckling och optimering av reningssystem för biologiska läkemedel
KTH Royal Institute of Technology
Publicerad 5 dagar sedan