Din jobbevakning har skapats.
Göteborgs universitet
Biträdande universitetslektor i fysisk oceanografi
Göteborgs universitet
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och nästan 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer.
Besök arbetsgivarsida
OM TJÄNSTEN
Publicerad: 26 dagar sedan
Sista ansökningsdatum: feb 08
Plats: Göteborg, Sverige
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb
Ange gärna att du hittade det här jobbet på Academic Positions i din ansökan.
DELA DETTA JOBB

Biträdande universitetslektor i fysisk oceanografi

Diarienummer: PAR 2018/504

Arbetsform: Tidsbegränsad anställning

Placering: Inst för marina vetenskaper

Sista ansökningsdag: 2019-02-08

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 38 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid. Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Institutionen för marina vetenskaper (http://marine.gu.se) är Sveriges mest kompletta miljö för marin forskning och utbildning, och är en av få sådana organisationer i Europa. Göteborgs universitet har enastående marin infrastruktur inklusive modern instrumentering, två stora forskningsstationer och ett nytt 49 m forskningsfartyg som kommer tas i bruk inom kort (http://loven.gu.se). Universitetets forskare har också tillgång till isbrytaren Oden för polarforskning (http://polar.se). Institutionen för marina vetenskaper, som bildades 2015, sammanför expertis inom fysisk oceanografi, marin kemi, marin biologi, marin geologi och marin kulturvård. Institution har därmed utomordentliga villkor för att bemöta framtida utmaningar inom marin forskning och utbildning. Institutionen är värd för Centrum för Hav och Samhälle (http://havochsamhalle.gu.se), som är en ingång för alla marina och maritima aktiviteter inom Göteborgs universitet, och Sven Lovén Centrum för marin infrastruktur (http://loven.gu.se). Göteborgsområdet är ett nationellt nav för förvaltning av havet och här finns Havsmiljöinstitutet (http://havsmiljoinstitutet.se), för vilket Göteborgs universitet är värd, liksom Havs- och vattenmyndigheten (https://www.havochvatten.se).

Institutionen för marina vetenskaper är beläget och har personal på tre platser: i Göteborg och vid forskningsstationerna Kristineberg och Tjärnö längs kusten norr om Göteborg.

Ämne

Fysisk oceanografi

Ämnesbeskrivning

Institutionen för marina vetenskaper önskar utveckla och stärka sina aktiviteter inom fysisk oceanografi genom att rekrytera en biträdande lektor i fysisk oceanografi. Institutionens strategi inkluderar att utveckla samarbete mellan olika specialiseringar inom marina vetenskaper samt att samarbeta med Sven Lovén Centrum för marin infrastruktur (http://loven.gu.se) för att fortsätta utveckla infrastrukturen som en nationell och internationell resurs för forskning och utbildning.

Arbetsuppgifter

Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att utföra forskning och undervisning inom det breda området fysisk oceanografi. I anställningen ingår att utveckla ett forskningsprogram inom sitt utvalda forskningsområde som harmonierar med existerande forskning på institutionen. Forskningen ska utföras i projekt ledda och initierade av den sökande själv och demonstrera möjligheter till tvärvetenskapligt samarbete med andra marina discipliner på institutionen och nationella och internationella samarbetspartners. Kandidaten förväntas bygga upp en forskargrupp inom ett relevant forskningsområde och erhålla extern forskningsfinansiering.

I anställningen ingår att vara aktivt involverad i undervisning på kandidat- och mastersnivå i marina vetenskaper. Detta inkluderar grundläggande fysisk oceanografi såväl som fysiska aspekter på tvärvetenskapliga marina system och fjordcirkulation. Anställningen innefattar även handledning av kandidat- och mastersstudenter i deras examensarbeten såväl som doktorander.

I arbetsuppgifterna ingår också att skapa och upprätthålla kontakter med omgivande samhälle. Det kan även ingå att tjänstgöra i olika universitetsorgan.

Den som erbjuds anställningen förväntas kunna undervisa på svenska inom två år. Undervisning på mastersnivå sker normalt på engelska beroende på den stora andelen internationella studenter. Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan i början av anställningen. Universitetet erbjuder kurser i svenska och högskolepedagogik.

Behörighet

Behörighet för denna anställning följer av högskoleförordningen och Göteborgs universitets anställningsordning. Behörig är den som har avlagt doktorsexamen inom ett relevant område, eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Sökande med utländsk examen som bedöms vara likvärdig är också behörig.

I första hand prioriteras sökande som har tilldelats sin doktorsexamen, likvärd utländsk examen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens de senaste fem åren före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. Förmåga att kunna undervisa på svenska eller engelska är ett krav.

Bedömningsgrund

Bedömningen av ansökningar kommer i första hand att grundas på vetenskaplig skicklighet, och i andra hand på pedagogiska meriter. Båda kommer att bedömas med samma noggrannhet.

Den vetenskapliga skickligheten bedöms efter väldokumenterad vetenskaplig kompetens inom fysisk oceanografi, som inkluderar publikationer i ledande internationella tidskrifter. Förmågan att utveckla och leda forskningsaktiviteter, ge presentationer vid konferenser, och utföra vetenskapliga uppdrag kommer också att bedömas. 
Postdoktorsvistelse och visad förmåga att erhålla extern finansiering är meriterande liksom visad förmåga att utveckla forskning med betydande bidrag efter doktorsavhandling inom området fysisk oceanografi. Bedömningen omfattar även framtida potential.

De pedagogiska meriterna bedöms genom väldokumenterad pedagogisk erfarenhet, som inkluderar förmågan att planera och utföra undervisning, utveckla kurser och utbildningsmaterial, samt framgångsrikt handleda masters- och kandidatstudenter.

Den sammanvägda bedömningen kommer att omfatta hur kandidatens forskningsplaner bidrar till institutionens strategi. Den kommer också att beakta förmågan att utföra andra skyldigheter som innefattas i anställningen, samarbeta med andra och bidra till en positiv utveckling på institutionen.

Personliga omständigheter (t.ex. föräldraledighet) kommer att beaktas vid bedömningen av kvalifikationer och måste specificeras i presentationen av skicklighet och erfarenhet. Detta beaktas vid meritvärderingen och anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, sex år
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för marina vetenskaper
Tillträde: Så snart som möjligt

Anställning som biträdande universitetslektor är tidsbegränsad till sex år och är definierad som en meriteringsanställning där innehavaren, efter godkänd prövning, ska befordras till en tillsvidareanställning som universitetslektor. Bedömningsgrunder för befordran till universitetslektor finns i ”Bedömningsgrunder för befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor” (fastställd 2018-03-20), https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1684/1684635

Tillsättningsförfarande

Bedömningsprocessen kommer att baseras på utlåtande från externa sakkunniga, provföreläsningar och intervjuer med sökande. Bedömningen av meriter och erfarenhet kommer att ta hänsyn till avräkningsbar tid, t.ex. föräldraledighet.

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av Henrik Pavia, prefekt
Tel. +46 (0) 31 786 9685 eller +46 (0) 766 22 9685
henrik.pavia@marine.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”.

Till ansökan bifogas:

  • CV, inklusive fullständig publikationslista och redogörelse för erhållna externa forskningsbidrag (med belopp).
  • Redogörelse för vetenskapliga meriter och motivering till urvalet av de högst tio vetenskapliga publikationer du vill åberopa.
  • Forskningsplan med beskrivning av pågående och planerad forskning samt andra planerade aktiviteter med relevans för anställningen (maximalt tre sidor).
  • Redogörelse för pedagogiska meriter, med upplysningar om omfattning och typ av undervisning samt utlåtande om dess kvalitet, och en kortfattad pedagogisk reflektion.
  • Redogörelse för meriter inom ledning, administration och samverkan.
  • Fullständiga elektroniska exemplar av dina främsta publikationer (maximalt tio stycken).
  • Intyg över doktorsexamen och övriga handlingar som du önskar åberopa.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Urvalet av kandidater görs på grundval av de kvalifikationer som är redovisas i ansökan. De dokument som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i två exemplar vardera till:

Fakultetskansliet för naturvetenskap
Att: Jessica Selin
Göteborgs universitet
Box 460
405 30 Göteborg

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2019-02-08

Läs mer
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb

PRENUMERERA PÅ LIKNANDE JOBB

10 JOBB FRÅN DENNA ARBETSGIVARE

Göteborgs universitet
Göteborgs universitet
Plats: Göteborg, Sverige | Ansök senast feb 28
Senior Lecturer in Pharmacology
The department of pharmacology is part of the institute of neuroscience and physiology. Approximately 40 individuals work at the department, seven of them holding full-time teaching positions. The department conducts teaching at a basic and advanced level within most educational...
Göteborgs universitet
Göteborgs universitet
Plats: Göteborg, Sverige | Ansök senast feb 15
Postdoctoral researcher
Diary id: PAR 2018/1667 Employment level: Time limited employment (temporary) Location: Department of Marine Sciences Apply by: 2019-02-15 Postdoctoral researcher Subject area Bioengineering / Microbiology / Molecular Biology / Metagenomics / Analytical...
Göteborgs universitet
Göteborgs universitet
Plats: Göteborg, Sverige | Ansök senast feb 15
Postdoc position in Analytical Chemistry / Molecular Biology / Microbiology
Diary id: PAR 2018/1773 Employment level: Time limited employment (temporary) Location: Department of Marine Sciences Apply by: 2019-02-15 Overview The University of Gothenburg has 38 000 students and 6 000 employees, and is one of the largest Universities in the...
Göteborgs universitet
Göteborgs universitet
Plats: Göteborg, Sverige | Ansök senast feb 15
PhD position in Analytical Chemistry / Molecular Biology / Microbiology
Diary id: PAR 2018/1615 Employment level: Time limited employment (temporary) Location: Department of Marine Sciences Apply by: 2019-02-15 Subject area Microbiology / Molecular Biology / Analytical Chemistry Keywords: biofloc, biofilm, probiotics, exopolymer,...

LIKNANDE JOBB

Associate Senior Lecturer in Physical Oceanography
Göteborgs universitet
Publicerad 26 dagar sedan

CAREER ADVICE

[[excerpt]]

By [[ author ]]
Posted [[ publishingDate ]]

[[title]] ([[ nbHits ]])

[[title]] ([[ nbHits ]])

[[title]] ([[ nbHits ]])

No results found for

Search tip

  • Check for spelling mistakes
  • Reduce the number of keywords used or try using a broader search phrase
[[ name ]]
[[ name ]]
[[ excerpt ]]
[[ city ]], [[ region ]] [[ availableJobsBlock ]]
Featured Featured employer
Short list
Expand list