Göteborgs universitet
Doktorand i Naturvetenskap med inriktning kemi
Göteborgs universitet
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och nästan 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer.
Besök arbetsgivarsida
OM TJÄNSTEN
Publicerad: 16 dagar sedan
Sista ansökningsdatum: jul 04
Plats: Göteborg, Sverige
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb
Ange gärna att du hittade det här jobbet på Academic Positions i din ansökan.
DELA DETTA JOBB

Doktorand i Naturvetenskap med inriktning kemi

Diarienummer: PAR 2018/859
Arbetsform: Tidsbegränsad anställning
Placering: Inst för kemi och molekylärbiologi
Sista ansökningsdag: 2018-07-04

Vid institutionen för kemi och molekylärbiologi bedrivs forskning och forskarutbildning inom ett brett område som sträcker sig hela vägen från atom- och molekylskala via celler till hela organismer. Många av de fenomen som studeras har en inverkan på vår naturliga miljö och levande system. Vi deltar i utbildning på grundläggande nivå inom programmen för kemi, molekylärbiologi, läkemedelskemi, biologi, marina vetenskaper och apotekarprogrammet.

Forskarutbildning vid institutionen leder till doktorsexamen i Naturvetenskap alternativt naturvetenskap med inriktning kemi, biologi eller biofysik. Utbildningen omfattar fyra års studier på forskarnivå. Institutionstjänstgöring som till exempel undervisning kan förekomma, vilket kan förlänga doktorandperioden ytterligare max ett år.

Information om forskargruppen:

Atmosfärsvetenskapsgruppen består av forskare med bakgrund inom kemi och miljöfysik som behandlar atmosfärsvetenskapliga frågeställningar genom att studera transport- och reaktionsprocesser i atmosfären på en molekylär nivå som är unik i Sverige.

En stor del av vår forskning baseras på studier av aerosoler, och verksamheten sträcker sig från grundläggande studier av kemiska reaktioner på molekylnivå, till fältstudier av atmosfäriska processer. Utöver att bidra till den grundläggande förståelsen av atmosfären, är dessa studier av avgörande betydelse för klimat- och luftkvalitets-forskning och bidrar till utvecklingen inom områdena kolloidkemi, nanoteknik och medicin.

Den atmosfärsvetenskapliga gruppen är verksam i tvärvetenskaplig forskning till exempel genom vår adjungerade professor från Astra Zeneca och genom att vara en stark partner inom Göteborgs Luft- och klimatcentrum (GAC).

Arbetsuppgifter

Institutionen för Kemi och Molekylärbiologi utlyser en doktorandtjänst med fokus på interaktioner mellan antropogena aerosolpartikelutsläpp och moln bestående av vatten och is. Arbetet är finansierat av Forskningsrådet Formas genom projektet: ”Mänsklig påverkan på klimat och luft i Norden och Arktis: sjöfart, vatten- och is-moln, och partiklar”. Projektet bidrar till en förbättrad beskrivning av aerosol- och molnprocesser - en förutsättning för att kunna göra noggranna förutsägelser om framtida klimatförändringar. Projektet omfattar grundläggande teoretiskt, experimentellt och atmosfäriskt modelleringsarbete och sker i samarbete med Meteorologiska Institutionen, Stockholms universitet. Ett stort intresse för miljövetenskap, samt experimentell och teoretisk fysikalisk kemi är en nödvändighet för tjänsten. Tidigare erfarenhet av Matlab, LabVIEW, Fortran och/eller liknande dataanalys/programmeringsspråk är en fördel.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som: 
1. avlagt examen på avancerad nivå, eller 
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet har den som har:
1. avlagt examen på avancerad nivå i relevant* naturvetenskapligt ämne, eller 
2. fullgjort kursfordringar om minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i relevanta* naturvetenskapliga ämnen, eller 
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper relevanta för den planerade utbildningen.* Relevant för den planerade utbildningen på forskarnivå

För särskild behörighet krävs också att sökande behärskar engelska i tal och skrift på en godtagbar nivå. Som riktmärke gäller 550 poäng på TOEFL-test (eller 213 poäng på TOEFL-CBT, eller 79 poäng på TOEFL-iBT).

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende:

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 år
Omfattning: 100%
Placering: Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborg 
Tillträde: 20 augusti 2018; eller på annat sätt överens

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.
 

Tillsättningsförfarande

Registrera din ansökan elektroniskt

Ansökan ska innehålla:
Ett personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten
CV som inkluderar vetenskapliga publikationer
Kopia på examensbevis
Två personliga referenser (namn, telefonnr, relation)

Kontaktuppgifter för anställningen

Erik S. Thomson, Universitetslektor

erik.thomson@chem.gu.se ; +46 31 786 90 71

För allmänna frågor om forskarutbildningen kontakta Martin Billeter, Studierektor för forskarutbildningen, 031-786 3925, martin.billeter@gu.se 
För frågor rörande anställningen, kontakta hr@cmb.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du ansöker om att till att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast4 Juli 2018

 Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Läs mer
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb

10 JOBB FRÅN DENNA ARBETSGIVARE

Göteborgs universitet
Göteborgs universitet
Plats: Göteborg, Sverige | Ansök senast aug 08
Förste Forskningsingenjör- tidsupplöst kristallografi av fytokrom proteiner
Diarienummer: PAR 2018/784 Arbetsform: Tillsvidareanställning Placering: Inst för kemi och molekylärbiologi Sista ansökningsdag: 2018-08-08 Vid institutionen för kemi och molekylärbiologi bedrivs forskning och forskarutbildning inom ett brett område som sträcker...
Göteborgs universitet
Göteborgs universitet
Plats: Göteborg, Sverige | Ansök senast aug 06
Professor i läkemedelskemi
Diarienummer: PAR 2017/1125 Arbetsform: Tillsvidareanställning Placering: Inst för kemi och molekylärbiologi Sista ansökningsdag: 2018-08-06 Vid institutionen för kemi och molekylärbiologi bedrivs undervisning, forskning och forskarutbildning inom ett brett...
Göteborgs universitet
Göteborgs universitet
Plats: Göteborg, Sverige | Ansök senast aug 06
Universitetslektor i organisk kemi
Diarienummer: PAR 2017/1223 Arbetsform: Tillsvidareanställning Placering: Inst för kemi och molekylärbiologi Sista ansökningsdag: 2018-08-06 Vid institutionen för kemi och molekylärbiologi bedrivs undervisning, forskning och forskarutbildning inom ett brett...
Göteborgs universitet
Göteborgs universitet
Plats: Göteborg, Sverige | Ansök senast sep 12
Doktorand inom fysikalisk kemi med fokus på optisk spektroskopi
Diarienummer: PAR 2018/940 Arbetsform: Tidsbegränsad anställning Placering: Inst för kemi och molekylärbiologi Sista ansökningsdag: 2018-09-12 Vid institutionen för kemi och molekylärbiologi bedrivs forskning och forskarutbildning inom ett brett område som...