Din jobbevakning har skapats.
helsinki-uni-logo

Uni­ver­si­tets­lek­tor I Samhälls­veten­skaper

2 dagar sedan | Ansök senast Feb 15
Spara som favorit
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb
University of Helsinki
Uni­ver­si­tets­lek­tor I Samhälls­veten­skaper
University of Helsinki
The University of Helsinki is a motivating, multicultural community with a broad range of international connections and approximately 80 cooperation agreements with universities on different continents.
Besök arbetsgivarsida
OM TJÄNSTEN
Publicerad: 2 dagar sedan
Sista ansökningsdatum: feb 15
Plats: Helsinki, Finland
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb
Ange gärna att du hittade det här jobbet på Academic Positions i din ansökan.
DELA DETTA JOBB

Uni­ver­si­tets­lek­tor I Samhälls­veten­skaper

Helsingfors universitet är Finlands äldsta och största universitet, en internationell akademisk gemenskap med 40 000 studerande och forskare. På de internationella rankinglistorna placerar sig Helsingfors universitet i regel bland de 100 bästa universiteten. Helsingfors universitet söker lösningar på globala utmaningar och skapar nya sätt att tänka som gynnar mänskligheten.

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet är en fristående svenskspråkig samhällsvetenskaplig enhet vid Helsingfors universitet och har en nordisk och internationell profil. Vi svarar på den nordiska välfärdsmodellens nya utmaningar i en stimulerande och mångvetenskaplig forsknings- och undervisningsmiljö. Undervisningen och forskningen vid högskolan representerar vetenskapsområdena journalistik och kommunikation, rättsvetenskap, socialt arbete och socialpolitik, socialpsykologi, sociologi och statskunskap med förvaltning. Högskolan, som är belägen på universitetets Centrumcampus, är med sina ca 450 studerande och sin personal på ca 60 personer, universitetets största svenskspråkiga enhet.

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet anställer en

UNIVERSITETSLEKTOR I SAMHÄLLSVETENSKAPER

i tidsbundet anställningsförhållande t.o.m. 31.7.2021.

Vi välkomnar ansökningar från forskare med bred kompetens inom sådan samhällsvetenskaplig undervisning och forskning som stöder högskolans vetenskapsområden och tematiska forskningsnätverk (https://www.helsinki.fi/sv/svenska-social-och-kommunalhogskolan/forsknin...).

Till arbetsuppgifterna hör både undervisning och forskning samt deltagande i samhällelig växelverkan. Universitetslektorn förväntas undervisa på både kandidat- och magisternivå.

Av en universitetslektor förutsätts lämplig doktorsexamen, förmåga att meddela högklassig, på forskning baserad undervisning och förmåga att vara handledare för lärdomsprov.

Vid bedömningen av meriterna hos dem som sökt anställningen beaktas vetenskapliga publikationer och andra forskningsresultat som är av vetenskapligt värde, erfarenhet av undervisning, pedagogisk utbildning, förmåga att producera läromedel, andra meriter inom verksamheten som lärare och vid behov ett undervisningsprov. Vid bedömningen av meriter beaktas särskilt undervisning och forskning som stöder högskolans profil. Vi värdesätter bred kompetens inom de samhällsvetenskaper som högskolan representerar. Meriterande är även ett dokumenterat forskningsintresse som berör frågor om digitaliseringens betydelse för samhällsvetenskaperna. Eftersom universitetslektoratet ska tjäna flera vetenskapsområden vid högskolan är samarbetsförmåga över vetenskapsområdesgränserna av stor vikt.

Universitetslektorn ska behärska undervisningsspråket svenska och ska dessutom ha minst nöjaktiga kunskaper i tal och skrift i finska. Om en utlänning eller en sådan finsk medborgare som inte är av finländsk härkomst söker anställning som lärare, kan högskolan, utan separat ansökan från den sökande, bevilja hen dispens från kunskaperna i finska. Arbetet förutsätter också goda kunskaper i engelska.

Kunskaperna i undervisningsspråket svenska kan visas på följande sätt: genom att avlägga statsförvaltningens språkexamen i svenska med vitsordet utmärkt, genom att avlägga alla delprov i en allmän språkexamen i svenska på färdighetsnivå 6, eller genom att visa sin förmåga i samband med sina studier genom att avlägga ett mognadsprov på svenska som han eller hon fått sin skolutbildning på. Språkkunskaperna i svenska kan också visas genom ett godkänt språkprov som avlagts vid ett universitet eller en högskola i Finland och med stöd av vilket sökanden har ansetts ha tillräckligaspråkkunskaper för en motsvarande undervisningsbefattning vid universitetet eller högskolan. Språkkunskaperna i svenska kan visas även på något annat motsvarande sätt.

Anställningen har kravnivå 5–7 i universitetens lönesystem för undervisnings- och forskningspersonal. Dessutom betalas en lönedel som är baserad på den individuella arbetsprestationen.

Till ansökan ska i en enda PDF-fil bifogas en meritförteckning, en publikationsförteckning, en redogörelse för de erfarenheter och meriter som är relevanta med tanke på bedömningen av den sökandes undervisningsförmåga samt andra dokument som kan påverka valet, eller en universitetsportfölj som innehåller de ovan nämnda dokumenten och uppgifterna. Närmare information om universitetsportföljen finns på adressen http://www.helsinki.fi/recruitment/academicportfolio.html. Namnge dokumentet enligt efternamn_portfolj.

Sökande som går vidare i processen kan vid behov ombes lämna in ytterligare handlingar, t.ex. ett urval vetenskapliga artiklar.

Ansökan lämnas in i universitetets elektroniska ansökningssystem via länken [Sök jobbet]. Sökande som är anställda vid Helsingfors universitet lämnar in ansökan i SAP HR –portalen. Ansökningstiden utgår 15.2.2019.

Ytterligare information om anställningen ges av rektor Johan Bärlund, johan.barlund@helsinki.fieller tfn +358 50 4482 735. Ytterligare information om rekryteringsprocessen ges av HR-koordinator Stella Mattsson, stella.mattsson@helsinki.fi. Rekryteringssystemets tekniska stöd: rekrytointi@helsinki.fi.

An­sök­nings­ti­den går ut

15.02.2019 23:59 EET

Läs mer
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb

PRENUMERERA PÅ LIKNANDE JOBB

19 JOBB FRÅN DENNA ARBETSGIVARE

University of Helsinki
University of Helsinki
Plats: Helsinki, Finland | Ansök senast feb 15
Uni­ver­si­tets­lek­tor I Sam­hälls­ve­ten­ska­per­nas Me­to­do­lo­gi
Helsingfors universitet är Finlands äldsta och största universitet och utgör en internationell akademisk gemenskap med 40 000 studerande och forskare. På de internationella rankinglistorna placerar sig Helsingfors universitet i regel bland de 100 bästa universiteten....
University of Helsinki
University of Helsinki
Plats: Helsinki, Finland | Ansök senast feb 14
Uni­versity Lec­turer, Geo­graphy
The University of Helsinki is a multidisciplinary research university that ranks among the best in the world and the top ten among European universities. The university has some 36,000 degree students. The Department of Geosciences and Geography at the Faculty of Science is...
University of Helsinki
University of Helsinki
Plats: Helsinki, Finland | Ansök senast feb 18
As­sist­ant Pro­fessor/​ As­so­ci­ate Pro­fessor/​ Pro­fessor, Hom­inin En­vir­on­ments Research
The University of Helsinki is among the leading multidisciplinary research universities in the world. In addition to its 11 faculties, the University includes several independent institutes, some of which are jointly operated with other universities. Some 35,000 students are...
University of Helsinki
University of Helsinki
Plats: Helsinki, Finland | Ansök senast jan 31
Doc­toral Stu­dent, An­ti­mi­cro­bi­als in Pork Pro­duc­tion Pro­ject
The University of Helsinki is an international scientific community of 40,000 students and researchers. It is one of the leading multidisciplinary research universities in Europe and ranks among the top 100 international universities in the world. The Faculty of Veterinary...

LIKNANDE JOBB

University Lecturer (German)
University of Turku
Publicerad 12 dagar sedan
University Lecturer (Spanish)
University of Turku
Publicerad 12 dagar sedan

CAREER ADVICE

[[excerpt]]

By [[ author ]]
Posted [[ publishingDate ]]

[[title]] ([[ nbHits ]])

[[title]] ([[ nbHits ]])

[[title]] ([[ nbHits ]])

No results found for

Search tip

  • Check for spelling mistakes
  • Reduce the number of keywords used or try using a broader search phrase
[[ name ]]
[[ name ]]
[[ excerpt ]]
[[ city ]], [[ region ]] [[ availableJobsBlock ]]
Featured Featured employer
Short list
Expand list