Din jobbevakning har skapats.
helsinki-uni-logo

Uni­ver­si­tets­lek­tor I Sam­hälls­ve­ten­ska­per­nas Me­to­do­lo­gi

3 dagar sedan | Ansök senast Feb 15
Spara som favorit
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb
University of Helsinki
Uni­ver­si­tets­lek­tor I Sam­hälls­ve­ten­ska­per­nas Me­to­do­lo­gi
University of Helsinki
The University of Helsinki is a motivating, multicultural community with a broad range of international connections and approximately 80 cooperation agreements with universities on different continents.
Besök arbetsgivarsida
OM TJÄNSTEN
Publicerad: 3 dagar sedan
Sista ansökningsdatum: feb 15
Plats: Helsinki, Finland
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb
Ange gärna att du hittade det här jobbet på Academic Positions i din ansökan.
DELA DETTA JOBB

Uni­ver­si­tets­lek­tor I Sam­hälls­ve­ten­ska­per­nas Me­to­do­lo­gi

Helsingfors universitet är Finlands äldsta och största universitet och utgör en internationell akademisk gemenskap med 40 000 studerande och forskare. På de internationella rankinglistorna placerar sig Helsingfors universitet i regel bland de 100 bästa universiteten. Helsingfors universitet söker lösningar på globala utmaningar och skapar nya sätt att tänka som gynnar mänskligheten.

Svenska social- och kommunalhögskolan är en fristående svenskspråkig samhällsvetenskaplig enhet vid Helsingfors universitet med en nordisk och internationell profil. Vi svarar på den nordiska välfärdsmodellens nya utmaningar i en stimulerande och mångvetenskaplig forsknings- och undervisningsmiljö. Undervisningen och forskningen vid högskolan representerar vetenskapsområdena socialt arbete och socialpolitik, journalistik och kommunikation, socialpsykologi, statskunskap med förvaltning, sociologi och rättsvetenskap. Högskolan, som är belägen i universitetets Centrumcampus, är med sina ca 450 studerande och personal på ca 60 personer, universitetets största svenskspråkiga enhet.

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet anställer en

UNIVERSITETSLEKTOR I SAMHÄLLSVETENSKAPERNAS METODOLOGI

Anställningen är en tillsvidareanställning.

Till arbetsuppgifterna hör både undervisning och forskning samt deltagande i samhällelig växelverkan. Undervisningen fokuserar främst på kvalitativa forskningsmetoder inom samhällsvetenskaper på kandidat- och magisternivå och kan också komma att omfatta undervisning inom vetenskapsfilosofi. Universitetslektoratet ansvarar även för utvecklandet av undervisningen i forskningsmetoder på kandidat- och magisternivå i samarbete med högskolans vetenskapsområden och högskolans universitetslektor i forskningsmetodik. Forskningen förväntas stöda högskolans vetenskapsområden och profil, särskilt ur ett metodologiskt perspektiv.

Av en universitetslektor förutsätts lämplig doktorsexamen, förmåga att meddela högklassig, på forskning baserad undervisning och förmåga att vara handledare för lärdomsprov.

Vid bedömningen av meriterna hos dem som sökt anställningen beaktas vetenskapliga publikationer och andra forskningsresultat som är av vetenskapligt värde, erfarenhet av undervisning särskilt inom forskningsmetoder, pedagogisk utbildning, förmåga att producera läromedel, andra meriter inom verksamheten som lärare och vid behov ett undervisningsprov. Bred kompetens i samhällsvetenskapernas metodologi ses som en merit. Eftersom universitetslektoratet ska tjäna alla vetenskapsområden vid högskolan är god samarbetsförmåga av stor vikt.

Universitetslektorn ska behärska undervisningsspråket svenska och ska dessutom ha minst nöjaktiga kunskaper i tal och skrift i finska. Om en utlänning eller en sådan finsk medborgare som inte är av finländsk härkomst söker anställning som lärare, kan högskolan, utan separat ansökan från den sökande, bevilja hen dispens från kunskaperna i finska. Arbetet förutsätter också goda kunskaper i engelska.

Kunskaperna i undervisningsspråket svenska kan visas på följande sätt: genom att avlägga statsförvaltningens språkexamen i svenska med vitsordet utmärkt, genom att avlägga alla delprov i en allmän språkexamen i svenska på färdighetsnivå 6, eller genom att den sökande visar sin förmåga i samband med sina studier genom att avlägga ett mognadsprov på svenska som han eller hon fått sin skolutbildning på. Språkkunskaperna i svenska kan också visas genom ett godkänt språkprov som avlagts vid ett universitet eller en högskola i Finland och med stöd av vilket sökanden har ansetts ha tillräckliga språkkunskaper för en motsvarande undervisningsbefattning vid universitetet eller högskolan. Språkkunskaperna i svenska kan visas även på något annat motsvarande sätt.

Anställningen har kravnivå 5–7 i universitetens lönesystem för undervisnings- och forskningspersonal. Dessutom betalas en lönedel som är baserad på den individuella arbetsprestationen.

Till ansökan ska i en enda PDF-fil bifogas en meritförteckning, en publikationsförteckning, en redogörelse för erfarenhet och meriter som är relevanta med tanke på bedömningen av den sökandes undervisningsförmåga samt andra dokument som kan påverka valet, eller en universitetsportfölj som innehåller de ovan nämnda dokumenten och uppgifterna. Närmare information om universitetsportföljen finns på adressen http://www.helsinki.fi/recruitment/academicportfolio.html. Namnge dokumentet enligt efternamn_portfolj.

Sökande som går vidare i processen kan vid behov ombes lämna in ytterligare handlingar, t.ex. ett urval vetenskapliga artiklar.

Ansökan lämnas in i universitetets elektroniska ansökningssystem via länken [Sök jobbet]. Sökande som är anställda vid Helsingfors universitet lämnar in ansökan i SAP HR –portalen. Ansökningstiden utgår 15.2.2019.

Ytterligare information om anställningen ges av rektor Johan Bärlund, johan.barlund@helsinki.fieller tfn +358 50 4482 735. Ytterligare information om rekryteringsprocessen ges av HR-koordinator Stella Mattsson, stella.mattson@helsinki.fi. Rekryteringssystemets tekniska stöd: rekrytointi@helsinki.fi.

An­sök­nings­ti­den går ut

15.02.2019 23:59 EET

Läs mer
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb

23 JOBB FRÅN DENNA ARBETSGIVARE

University of Helsinki
University of Helsinki
Plats: Helsinki, Finland | Ansök senast feb 15
Uni­ver­si­tets­lek­tor I Samhälls­veten­skaper
Helsingfors universitet är Finlands äldsta och största universitet, en internationell akademisk gemenskap med 40 000 studerande och forskare. På de internationella rankinglistorna placerar sig Helsingfors universitet i regel bland de 100 bästa universiteten. Helsingfors...
University of Helsinki
University of Helsinki
Plats: Helsinki, Finland | Ansök senast feb 15
Postdoc­toral Re­searcher in (Di­gital) Rus­sian Stud­ies
The University of Helsinki is the oldest and largest institution of academic education in Finland, an international scientific community of 40,000 students and researchers. In international university rankings, the University of Helsinki typically ranks among the top 100. The...
University of Helsinki
University of Helsinki
Plats: Helsinki, Finland | Ansök senast feb 03
Bioin­form­atician/ ​Com­pu­ta­tional Bio­lo­gist
The University of Helsinki is a leading international university with a strong world-wide ranking in life science research. Stem cells and Metabolism Research Program (STEMM) is part of the Research Programs Unit of the Faculty of Medicine, located in the Academic Medical Center...
University of Helsinki
University of Helsinki
Plats: Helsinki, Finland | Ansök senast feb 13
Postdoc­toral Re­searcher: Evol­u­tion­ary Ge­net­ics of Sex-spe­cific Se­lec­tion and Sexual Con­flict Res­ol­u­tion in Sal­mon
A postdoctoral researcher position is available for up to 3.5 years in Professor Craig Primmer’s research group at the University of Helsinki, Finland. The position is available immediately, until 8/2022. The position is funded by an ERC Advanced Grant entitled “Age at...

LIKNANDE JOBB

Uni­ver­si­tets­lek­tor I Samhälls­veten­skaper
University of Helsinki
Publicerad 3 dagar sedan
University Lecturer (German)
University of Turku
Publicerad 13 dagar sedan
University Lecturer (Spanish)
University of Turku
Publicerad 13 dagar sedan

CAREER ADVICE

[[excerpt]]

By [[ author ]]
Posted [[ publishingDate ]]

[[title]] ([[ nbHits ]])

[[title]] ([[ nbHits ]])

[[title]] ([[ nbHits ]])

No results found for

Search tip

  • Check for spelling mistakes
  • Reduce the number of keywords used or try using a broader search phrase
[[ name ]]
[[ name ]]
[[ excerpt ]]
[[ city ]], [[ region ]] [[ availableJobsBlock ]]
Featured Featured employer
Short list
Expand list