Högskolan i Skövde
Lektor i omvårdnad
Högskolan i Skövde
Högskolan i Skövde är Sveriges minsta högskola. Vi strävar inte efter att vara störst, bäst och vackrast. Det räcker gott med att vara bäst.
Besök arbetsgivarsida
OM TJÄNSTEN
Publicerad: 23 dagar sedan
Sista ansökningsdatum: apr 04
Plats: Skövde, Sverige
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb
Ange gärna att du hittade det här jobbet på Academic Positions i din ansökan.
DELA DETTA JOBB

Lektor i omvårdnad

Vill du vara med och utveckla vårdutbildningarna på Högskolan i Skövde till nästa nivå? Vi är i ett expansivt skede och satsar på området hälsa och vård. Inom fem år planerar vi att starta forskarutbildning i egen regi och inrätta flera nya specialistutbildningar. För att lyckas med denna spännande utmaning behöver vi utöka med fler kompetenta medarbetare. Vill du vara med på vår resa och bli en i vårt team? 

Anställningen är inom ämnet Omvårdnad som vid Högskolan i Skövde definieras som den vetenskap som skapar kunskap om relationer och handlingar för att främja människans/patientens utveckling mot fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa. Därigenom ses hälsa som mer än frånvaro av sjukdom och kan relateras till känslan av välbefinnande. 

Anställningen avser undervisning på grund- och avancerad nivå, föreläsningar, handledning och kvalitetsansvar samt forskning inom omvårdnad. Du ingår i forskningsgrupper inom omvårdnad samt utvecklar, stärker och driver forskning inom området i samråd med ämnesföreträdare och forskningsledare. I arbetsuppgifterna ingår också den administration som undervisning och forskning medför. Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen. 

Vi söker dig som har:

 • avlagt doktorsexamen i omvårdnad eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen
 • visat pedagogisk skicklighet
 • legitimerad sjuksköterska
 • dokumenterad god samarbetsförmåga
 • god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska respektive engelska.

Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:

 • Graden av sådan skicklighet som är ett krav för anställningen
 • Genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller på annan sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom ämnet omvårdnad på högskolenivå, på såväl grund- som avancerad nivå.
 • Dokumenterad erfarenhet av forskning inom ämnet omvårdnad eller annat relevant ämne för tjänsten.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
 • Dokumenterad god administrativ förmåga.

Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid dokumenterad erfarenhet av undervisning inom ämnet omvårdnad på högskolenivå, på såväl grund- som avancerad nivå samt dokumenterad erfarenhet av forskning inom ämnet omvårdnad med inriktning mot gerontologi.

Högskolan i Skövde arbetar aktivt med ett förebyggande diskrimineringsarbete för att bibehålla och förbättra en inkluderande arbetsmiljö.

Anställningen är en tillsvidare anställning som omfattar 100 %. Högskolan tillämpar 6 månaders provanställning

Sista ansökningsdatum: 4 april 2018
Diarienummer: Ref nr HS 2018/153

Kontaktuppgifter
Upplysningar om anställningen lämnas av bitr avdelningschef Kristina Ek och ämnesföreträdare Irene Eriksson. Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00.

Ansökan
Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen. Där finner du även information om hur din ansökan ska utformas. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:

 • Personligt brev
 • CV
 • Intyg/betyg och övriga merithandlingar du som sökande vill åberopa.
 • Meritportfölj där du redogör för din vetenskapliga och pedagogiska verksamhet.
 • Vetenskapliga publikationer, bifoga högst fem vetenskapliga publikationer (varav minst två publicerade under de senaste tre åren).
 • Fullständig publikationslista.

Kontakta HR-avdelningen på hr-specialister.hr@his.se om du har publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan. Publikationerna ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum.

Läs mer
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb

SUBSCRIBE TO JOBS LIKE THIS