...

Jönköping University

Besök webbplats

Om arbetsgivaren

Jönköping University är en stiftelsehögskola med fyra olika fackhögskolor:
Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation,
Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan.

Jönköping University har ca 10 000 studenter varav
1 500 internationella. Högskolan är en av de främsta inom internationellt studentutbyte och hör till de bästa i Sverige när det gäller att attrahera avgiftsbetalande studenter.

Stiftelsehögskola

Jönköping University är en stiftelsehögskola med rätt att utfärda examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Högskolan är organiserad som en icke-vinstdrivande koncern med Stiftelsen Jönköping University som moderorganisation och fem helägda dotterbolag.

Villkoren för statligt finansierad högre utbildning och forskning regleras genom ett långsiktigt ramavtal med svenska staten och genom årliga avtal om utbildnings- och forskningsuppdrag. Därutöver bedriver högskolan uppdragsutbildning och uppdragsforskning. Verksamheten präglas av internationalisering, entreprenörsanda och samverkan med näringsliv och samhälle.

Utbildning och forskning

Utbildning, forskning och uppdragsverksamhet bedrivs genom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Internationella Handelshögskolan och Tekniska Högskolan. Högskoleservice är koncernens servicebolag som också ansvarar för högskolans forskningsbibliotek.

Forskningen vid Jönköping University bedrivs både inom forskningsmiljöersom ofta är kopplade till ämnen, och inom centrumbildningar vars syfte är att fokusera på ett visst forsknings- eller utvecklingsområde. Högskolan har en medveten satsning på tvärvetenskaplig forskning och ett nära samarbete med näringsliv och samhälle.

Forskarutbildning

Högskolan har examensrätt för forskarutbildning inom vetenskapsområdet humaniora-samhällsvetenskap. Inom teknik får högskolan utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom examensområdet Industriell produktframtagning. Vid högskolan finns sammanlagt ca 180 doktorander.

Fler jobb från den här arbetsgivaren

Arbetsgivarplats

Liknande arbetsgivare

...
KTH Royal Institute of Technology Stockholm, Sverige 142 lediga jobb
...
Karolinska Institutet Stockholm, Sverige 35 lediga jobb
...
Örebro University Örebro, Sverige 31 lediga jobb
...
Karlstads universitet Karlstad, Sverige 7 lediga jobb
...
Göteborgs universitet Göteborg, Sverige 7 lediga jobb
Fler arbetsgivare

Intressanta artiklar

...
Making a Difference with Green Energy Research at DIFFER Dutch Institute for Fundamental Energy Research (DIFFER) 4 min läsning
...
Memristors – The New Electronics Revolution King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) 4 min läsning
...
Unravelling the Mysteries of the Deep Sea NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research 4 min läsning
Fler stories