Academic Positions Sverige

KTH, Sverige

Biträdande lektor i maskininlärning

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

För mer information om skolan för datavetenskap och kommunikation, besök www.kth.se/csc.

Anställningen kommer att vara placerade vid avdelningen för Robotik, Perception och Lärande (RPL). För mer information besök: www.kth.se/csc/forskning/cvap.

Ämnesområde

Maskininlärning

Ämnesbeskrivning

Maskininlärning är ett delområde av ämnet datalogi och behandlar konstruktion av algoritmer som lär sig från mätdata.

Arbetsuppgifter

Den biträdande lektorn kommer att arbeta inom avdelningen Robotik, perception och lärande (RPL) och forska inom maskininlärning på ca 75% av sin arbetstid. I arbetet ingår att handleda en eller flera doktorander, samt att etablera forskningssamarbeten både inom och utanför KTH. Vidare ska personen undervisa inom grundutbildningen vid CSC på ca 25%. Undervisningen inkluderar huvudansvar för en av de kurser på masternivå i datorseende eller maskininlärning som ges på CSC.

Den biträdande lektorn kommer att ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för en annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för en befordran till lektor.

Behörighet

Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång.

Bedömningsgrunder

  1. Av högsta betydelse är vetenskaplig skicklighet på en hög internationell nivå, dokumenterad genom internationell publicering i högt rankade tidskrifter och konferensproceedings inom maskininlärning och/eller inom datorseende eller robotik med maskininlärningsinriktning. Av högsta betydelse är också kunskap om och praktisk erfarenhet av djupinlärning, d.v.s. inlärning från stora datamängder samt omfattande kunskap om och praktisk erfarenhet av teori, mjukvara och hårdvara.

  2. Av näst högsta betydelse är att den sökande har god förmåga att etablera och utveckla samarbeten inom forskning och utbildning Av näst högsta betydelse är också den sökandes potential till utveckling på lång sikt.

  3. Det är av betydelse att den sökande har visat dokumenterad förmåga att förändra och förnya sin forskning och etablera en oberoende forskningsverksamhet. Av betydelse är också dokumenterad förmåga att söka och erhålla extern forskningsfinansiering. Dokumenterad erfarenhet av att bedriva undervisning inom datalogi på grundnivå och/eller maskininlärning och datorintensiva metoder på avancerad nivå är likaså av betydelse. Det är även av betydelse att en person som anställs som biträdande lektor på KTH har erfarenhet från andra forskningsmiljöer än KTH, motsvarande en postdoktorsperiod eller doktorsexamen från annat lärosäte. I tillämpningsnära områden kan erfarenhet från industrin vara lika värdefull som en traditionell postdoktorsvistelse vid ett annat universitet. Likaså är den sökandes förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forskning och utvecklingsarbete av betydelse. Förmågan att utveckla och leda verksamhet och personal är också av betydelse, däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.

Särskilda bedömningsgrunder för befordran till lektor

Vid prövning av ansökan om befordran till lektor kommer den sökandes förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella tidskrifter och konferensvolymer samt sökandes förmåga att erhålla finansiering av forskningsverksamhet att bedömas. Av högsta betydelse är den sökandes förmåga att självständigt etablera nya samarbeten och forskningsinriktningar. Av högsta betydelse är även att den sökande har visat skicklighet i undervisning samt handledning.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

Övrigt

Tidsbegränsat till: Anställningen är tillsvidare, dock längst fyra år, och kan förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst sex år. Anställningen ingår i Tenure Track-systemet vid KTH och den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för befordran till lektor.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Löneform: Månadslön. Enligt överenskommelse.
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100%
Ort: Stockholm
Län: Stockholms län
Land: Sverige
Referensnummer: D-2016-0744
Kontakt:

  1. Danica Kragic Jensfelt, rekryteringskom. ordf., 08-790 67 29, dani@kth.se
  2. Hedvig Kjellström, Avd.chef RPL, 08-790 69 06, hedvig@csc.kth.se;
  3. Maria Widlund, HR-chef CSC, 08-790 97 54, mwidlund@kth.se
  4. Kerstin Lagerstedt, frågor om ansökningsförfarande, 08-790 78 79, human-resources@csc.kth.se

Publicerat: 2016-12-15
Sista ansökningsdag: 2017-02-17

Ansökningsdetaljer

Publicerad:
2016-12-15
Sista ansökningsdatum:
2017-02-17

Ansök

Vänligen uppge Academic Positions i din ansökan.

Fler jobb från arbetsgivaren

Hitta fler jobb

Ämnen:
Befattningar:
Ny sökning