Din jobbevakning har skapats.
Jönköping University
Jönköping University
Jönköping, Sweden

Jönköping University

Jönköping University är en stiftelsehögskola med fyra olika fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan.

Jönköping University har ca 10 000 studenter varav 1 500 internationella. Högskolan är en av de främsta inom internationellt studentutbyte och hör till de bästa i Sverige när det gäller att attrahera avgiftsbetalande studenter.

Stiftelsehögskola

Jönköping University är en stiftelsehögskola med rätt att utfärda examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Högskolan är organiserad som en icke-vinstdrivande koncern med Stiftelsen Jönköping University som moderorganisation och fem helägda dotterbolag.

Villkoren för statligt finansierad högre utbildning och forskning regleras genom ett långsiktigt ramavtal med svenska staten och genom årliga avtal om utbildnings- och forskningsuppdrag. Därutöver bedriver högskolan uppdragsutbildning och uppdragsforskning. Verksamheten präglas av internationalisering, entreprenörsanda och samverkan med näringsliv och samhälle.

Utbildning och forskning

Utbildning, forskning och uppdragsverksamhet bedrivs genom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Internationella Handelshögskolan och Tekniska Högskolan. Högskoleservice är koncernens servicebolag som också ansvarar för högskolans forskningsbibliotek.

Forskningen vid Jönköping University bedrivs både inom forskningsmiljöersom ofta är kopplade till ämnen, och inom centrumbildningar vars syfte är att fokusera på ett visst forsknings- eller utvecklingsområde. Högskolan har en medveten satsning på tvärvetenskaplig forskning och ett nära samarbete med näringsliv och samhälle.

Forskarutbildning

Högskolan har examensrätt för forskarutbildning inom vetenskapsområdet humaniora-samhällsvetenskap. Inom teknik får högskolan utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom examensområdet Industriell produktframtagning. Vid högskolan finns sammanlagt ca 180 doktorander.

Hitta till arbetsgivaren

4 JOBB FRÅN DENNA ARBETSGIVARE

Jönköping University
Jönköping University
Plats: Jönköping, Sverige | Ansök senast okt 17
Universitetslektor i datavetenskapLogga in och sök jobbet
Tekniska Högskolan i Jönköping, Datateknik och informatik  Tekniska Högskolan är en av fyra fackhögskolor vid Jönköping University. Vi erbjuder attraktiva tekniska utbildningar på grund- och avancerad nivå och bedriver avancerad forskning inom en rad...
Jönköping University
Jönköping University
Plats: Jönköping, Sverige | Ansök senast okt 15
European Grant Advisor
Stiftelsen, Grants Office Grants Office vid Jönköping University (JU) tillhandahåller strategisk och operativ rådgivning vad gäller forskningsfinansiering för forskare, ledning och administration vid Fackhögskolorna på JU, med särskilt fokus på EU:s ramprogram för...
Jönköping University
Jönköping University
Plats: Jönköping, Sverige | Ansök senast okt 15
European Grant Advisor
Stiftelsen The Grants Office at Jönköping University (JU) provides strategic and operative advice on research funding for researchers, management and administration at JU’s Schools, with a particular focus on the EU’s framework programmes for research and innovation....