University of Skövde
Doktorand i informationsteknologi
University of Skövde
The University of Skövde is a relatively young university, offering a range of subjects traditionally taught at universities as well as unique study programmes in a large number of fields.
Besök arbetsgivarsida
OM TJÄNSTEN
Publicerad: 7 dagar sedan
Sista ansökningsdatum: Apr 28
Plats: Skövde, Sweden
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb
Ange gärna att du hittade det här jobbet på Academic Positions i din ansökan.
DELA DETTA JOBB

Doktorand i informationsteknologi

Sista ansökningsdatum: den 28 april 2017- förlängning
Referenssnummer: HS 2017/88

Anställningen är inom ämnet informationsteknologi med inriktning mot skydd av kritiska infrastrukturer. Vid Högskolan i Skövde definieras informationsteknologi som det ämne som behandlar hur information representeras, bearbetas och kommuniceras i artificiella och naturliga system samt hur informationstekniska system används och utvecklas i syfte att åstadkomma användbara systemlösningar för individ, organisation eller samhälle. Anställningen finansieras av ett projekt inom EU:s ISF (Internal Security Fund): Hotmodellering och motståndskrafthantering för kritiska infrastrukturer.

Anställningen avser forskarutbildning (minst 80 %) och institutionstjänstgöring (undervisning och administrativa uppgifter motsvarande som mest 20 %). Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen. Doktoranden ska bidra till pågående arbete och till utveckling av forskning inom skydd av kritiska infrastrukturer. Mer specifikt ska doktorandens forskning bidra till det pågående projektet: Hotmodellering och motståndskrafthantering för kritiska infrastrukturer, genom tillhandahållandet av ny kunskap och nya metoder för skydd av kritiska infrastrukturer.

Behörighetskrav

Behörig för anställningen är du som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
 • slutförda kursfordringar om minst 60 högskolepoäng inom informationsteknologi, datavetenskap, eller annat relevant ämnesområde, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av ett självständigt arbete på avancerad nivå
 • godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska B eller motsvarande.

Bedömningsgrunder

Utöver behörighetskraven kommer meritering inom följande områden att gälla som bedömningsgrunder vid anställningen:

 • God förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.
 • Graden av sådan skicklighet som är ett krav för anställningen (se behörighetskraven).
 • Dokumenterad stark analytisk matematisk färdighet och stark implementeringsfärdighet.
 • Starkt engagemang för forskning med stöd i relevanta publikationer och tekniska rapporter.
 • God erfarenhet av modellering och analys av system.
 • Goda kunskaper i grafteori, computational logic och stokastiska processer.
 • God bakgrund i realtidssystem.
 • Goda kunskaper i programmering, specifikt för att utveckla simuleringar och dataanalytiska tillämpningar.
 • God samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt.
 • God förmåga att planera och organisera arbetsbördan inom de krav och utmaningar som finns i en akademisk miljö.

Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid god erfarenhet av modellering och analys av system, goda kunskaper i grafteori, computational logic och stokastiska processer, god bakgrund i realtidssystem, goda kunskaper i programmering, specifikt för att utveckla simuleringar och dataanalytiska tillämpningar, samt god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt.

Doktoranden är placerad vid Institutionen för informationsteknologi som befinner sig i ett expansivt skede. Vår forskning är internationellt framstående och våra utbildningar har topplaceringar när det gäller både kvalitet och samverkan med arbetslivet. Vid institutionen finns idag 9 professorer, 14 doktorander/forskarstuderande och totalt ca 120 medarbetare.

Högskolan i Skövde eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning inom samtliga personalkategorier. Då flertalet befattningshavare inom ämnesområdet är män välkomnar Högskolan särskilt kvinnor att söka anställningen.

Doktoranden kommer att arbeta nära med industripartnern CombiTech i projektet och för doktorandforskningen.

Anställningen är en visstidsanställning fram till och med avlagd doktorsexamen, dock längst 5 år. Lön utgår enligt lokalt avtal om lönestege för doktorander. Anställning förväntas ske omgående.

Upplysningar om anställningen

Gunnar Mathiason, avdelningschef
Jianguo Ding, projektledare

Ansvarig HR-specialist

Hanna Carlsson
HR-avdelningen
hanna.carlsson@his.se
0500-448009

Facklig information

Anders Johansson, SACO-S
Sonja Nohlgren, ST
Helen Jern, Lärarförbundet

Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-448000.

Din ansökan

Din ansökan, märkt med referensnumret, ska vara inkommen till Registrator via e-post registrator@his.se eller till postadress Registrator, Högskolan i Skövde, Box 408, 541 28 Skövde senast sista ansökningsdatum. Till ansökan bifogas styrkt meritförteckning, kopior på examensbevis och betyg/intyg samt examensarbete och ett brev skrivet på engelska som beskriver dina forskningsintressen och förväntningar på forskarutbildningen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är Högskolan skyldig att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att utgallras.

Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb

JOBB FRÅN DENNA ARBETSGIVARE

University of Skövde
University of Skövde
Plats: Skövde, Sweden | Ansök senast May 18
Adjunkt i informationsteknologi
Anställningen är inom ämnet informationsteknologi som vid Högskolan i Skövde definieras som det ämne som behandlar hur information representeras, bearbetas och kommuniceras i artificiella och naturliga system samt hur informations-tekniska system används och utvecklas i…
University of Skövde
University of Skövde
Plats: Skövde, Sweden | Ansök senast May 18
Lektor i informationsteknologi
Anställningen är inom ämnet Informationsteknologi som vid Högskolan i Skövde definieras som det ämne som behandlar hur information representeras, bearbetas och kommuniceras i artificiella och naturliga system samt hur informationstekniska system används och utvecklas i…
University of Skövde
University of Skövde
Plats: Skövde, Sweden | Ansök senast May 17
Lektor i informationsteknologi
Vi söker dig som vill undervisa och forska inom informationsteknologi eller närliggande ämnen. Förutom gedigen kunskap och undervisningserfarenhet inom ämnet söker vi dig som också har kunskaper inom området nätverks- och systemadministration. Inom detta område…

LIKNANDE JOBB