Karlstad University

Doktorand i statsvetenskap (psykologiskt försvar och desinformation)

2024-08-15 (Europe/Stockholm)
Spara jobbet

Om arbetsgivaren

Karlstad University is to provides broad-based, multidisciplinary programmes for students, while developing strong areas of research.

Besök arbetsgivarsidan

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i statsvetenskap vid institutionen för samhälls- och kulturvetenskap. Forskningen inom statsvetenskap rör sig främst kring demokrati i vid mening och då framför allt frågor som rör styrning av offentlig sektor, från lokal till internationell nivå, där olika typer av maktkritiska perspektiv appliceras. Ämnets aktuella forskningsteman är artificiell intelligens, jämställdhet, klimat och miljö, riskhantering och regional utveckling. I vår forskning samarbetar vi framför allt med centrum för forskning om samhällsrisker (CSR) och centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD). Samverkan sker över ämnesgränserna både i utbildning och forskning.

Arbetsuppgifter

Som doktorand ägnar du dig främst åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen som består av 240 hp, vid doktorsexamen och 120 hp vid licentiatexamen är en möjlighet till studier med lön i kombination med arbete och chans till en början på en akademisk karriär. Som doktorand arbetar du självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete och utveckling. Det kan efter överenskommelse bli aktuellt att delta i undervisning och administration, så kallad institutionstjänstgöring. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20% av full arbetstid. Arbetet som doktorand ger dig stor frihet att planera och lägga upp din dag själv. Det kräver engagemang, eget driv samt förmåga att strukturera för att nå i mål med avhandlingen. Erfarna handledare stöttar dig längs med vägen. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Anställningen har inriktning mot temat psykologiskt försvar och desinformation.

Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildningen måste du uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (högskoleförordningen, kap. 7 § 35). Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (högskoleförordningen, kap. 7 § 39).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i statsvetenskap har den som fullgjort kursfordringar i ämnet/huvudområdet statsvetenskap om minst 120 hp, varav minst 30 hp på avancerad nivå, där det ingår ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 hp. Särskild behörighet har även den som i annan ordning, inom eller utom landet, har förvärvat de förkunskaper som beskrivs i ovanstående stycken, t.ex. genom studier inom relevanta tvärvetenskapliga teman.

Antagning och bedömningsgrunder

För att bli antagen till forskarutbildningen måste du bedömas ha förmåga att tillgodogöra dig utbildningen (högskoleförordningen, kap 7 § 35). Antagning sker efter individuell prövning. Särskilt bedöms ditt studieresultat från tidigare utbildning samt kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbetena av forskningskaraktär som ingått i utbildningen, i synnerhet på avancerad nivå, forskningsplan samt din avsikt att närvara och delta i forskningsmiljön. I forskningsplanen redogör du för ett tänkt forskningsprojekt och beskriver syfte, teori, metod och material.

Det är av vikt att du är trygg, stabil och har självinsikt samt har förmåga att:

 • Ta ansvar för egna uppgifter.
 • Strukturera och driva processer framåt.
 • Ta initiativ och sätta igång aktiviteter samt uppnå resultat inom utsatta tidsramar.
 • Vara lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer.
 • Planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.
 • Sätta upp och hålla tidsramar.

Villkor

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (högskoleförordningen, kap 5 § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt fem års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget med tillträde enligt överenskommelse.

Lönen för doktorandanställningen följer lokalt kollektivavtal med fasta lönesteg.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

 • ett personligt brev där du beskriver bakgrunden till ditt intresse för den sökta anställningen,
 • en meritförteckning (CV)
 • examensbevis med förteckning över ingående kurser, eller bestyrkt förteckning över genomgångna och avklarade kurser med betyg och datum, kopia av magister- eller masteruppsats, eller motsvarande,
 • om det är aktuellt, kopior av publikationer eller intyg av andra meriter,
 • en forskningsplan på 1000-2500 ord samt en engelsk sammanfattning på cirka 300 ord)
 • eventuellt rekommendationsbrev.
 • två referenser, exempelvis från lärare, handledare, tidigare eller nuvarande chef.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Handlingar som inte kan lämnas in i digital form kan skickas till nedanstående adress:

Karlstads universitet
HR-administratör
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2024-08-15

Ange referensnummer: REK 2024/120


För sökande med utländsk examen

Om din examen är från ett lärosäte utanför Sverige eller inte har kontrollerats av en svensk myndighet tidigare är det viktigt att du bifogar diplom och ämnesförteckningar som underlättar bedömning.
Ange i din ansökan en kontakt (telefonnummer eller e-post) till utfärdande lärosäte som kan verifiera examen.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på kau.se/hrs4r.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100%
Ort: Karlstad
Län: Värmlands län
Land: Sverige
Referensnummer: REK2024/120
Kontakt:
 1. Mikael Granberg, professor, +46547001015
 2. Malin Rönnblom, professor, 0547001597
Facklig företrädare:
 1. Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 2. Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat: 2024-06-15
Sista ansökningsdag: 2024-08-15

Om tjänsten

Spara jobbet

Fler jobb från den här arbetsgivaren

Om arbetsgivaren

Karlstad University is to provides broad-based, multidisciplinary programmes for students, while developing strong areas of research.

Besök arbetsgivarsidan

Intressanta artiklar