Din jobbevakning har skapats.
Uppsala universitet
Uppsala universitet
Uppsala, Sweden

Uppsala universitet

Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitets mål:

 • Bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet.
 • Vara vidsynt och förändringsbenäget.
 • Ha en aktiv roll i det globala samhället och främja utveckling och innovation.
 • Stärka sin position som världsledande universitet och bidra till en bättre värld.
Uppsala universitet är Nordens äldsta universitet med levande kulturmiljö och ett fantastiskt studentliv. Här finns 40 000 studenter som syns, hörs och märks överallt. Här bedrivs forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle och näringsliv. Här finns mångfald och bredd med internationell spjutspetsforskning inom nio fakulteter och ett gränslöst utbud av utbildning på grund- magister- och masternivå.
 • Ett av världens 100 högst rankade lärosäten
 • Internationell orientering och ställning
 • Kollegial kvalitetskultur och akademisk frihet
 • Mångfald och bredd - forskning och utbildning inom nio fakulteter
 • Brett utbud av utbildning på grund- magister- och masternivå
 • Internationell masterutbildning
 • Studentutbyte och forskningssamarbete med universitet i hela världen
 • Viktig samarbetspartner för näringsliv och samhälle
 • Aktivt och systematiskt kvalitetsarbete
 • Topputrustade, ändamålsenliga, moderna tvärvetenskapliga campusmiljöer
 • Nordens äldsta universitet med levande kulturmiljö
 • Fantastiskt studentliv
 • Akademiska traditioner och högtider
 • Unikt kulturutbud
 • Carl von Linné, Anders Celsius och Olof Rudbeck är några av de kända historiska uppsalaprofilerna
Forskning
 • Internationell spjutspetsforskning inom alla nio fakulteter
 • Excellens - starka forskningsmiljöer
 • Hög andel forskningsanslag
 • Stor andel ERC grants till Uppsala universitet
 • Specialisering och mångvetenskaplig samverkan
 • Grundforskning och innovationer
 • Nationell och internationell forskningssamverkan
Utbildning
 • Brett utbud av utbildningar från grundnivå till forskarutbildning inom nio fakulteter
 • Livslångt lärande genom fort- och vidareutbildning
 • Särskilda satsningar för hög kvalitet och stimulerande utbildningsmiljö
 • Pedagogiskt utvecklingsarbete
 • Studentmedverkan
Samverkan
 • Stimulerar växelverkan mellan universitet, näringsliv och samhälle
 • Erbjuder kompetensutveckling för yrkesverksamma
 • Uppmuntrar kontakt mellan näringsliv och studenter
 • Utvecklar kontakt med alumner

Hitta till arbetsgivaren