Karolinska Institutet

Doktorandtjänst i Epigenetik av inflammatorisk typ 2-diabetes

2024-09-09 (Europe/Stockholm)
Spara jobbet

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Treutergruppen har ett stort intresse och en stark expertis i att utforska transkriptionella och epigenetiska mekanismer för genuttryck i samband med metabola-inflammatoriska sjukdomar. Gruppen erbjuder en stimulerande internationell forskningsmiljö, placerad vid enheten för biovetenskap och nutrition inom institutionen för medicin Huddinge. Närheten till Universitets-sjukhuset och den utmärkta infrastrukturen vid KI underlättar både grundläggande och translationell forskning. https://ki.se/en/people/eckardt-treuter

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Vi söker en mycket motiverad och självgående doktorand med ett stort intresse för att identifiera nya epigenetiska mekanismer och förändringar kopplade till inflammation i samband med typ 2-diabetes. Doktorandprojektet syftar till att identifiera funktionella förändringar kopplade till genuttryck i mänskliga monocyter (en viktig källa till inflammatoriska mediatorer). Studenten kommer att undersöka om orsaken till sådana förändringar är genetisk (t.ex. SNP), epigenetisk (t.ex. mikromiljöberoende kromatinmodifieringar och 3D-organisation), eller båda (t.ex. SNPs som påverkar en transkriptionsfaktor eller kromatinmodifierande protein för att underlätta genetisk-epigenetisk crosstalk. Projektet kommer att tillämpa senaste genom- och epigenomprofilering och -redigeringsmetoder för humana monocyter (erhållna från T2D-donatorer via våra kliniska samarbetspartners) och på mänskliga monocythärledda cellinjer.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön, du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och du får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Den framgångsrika kandidaten måste:
• har ett stort intresse för epigenetik och kromatin, mekanismer för transkriptionell reglering, immunmetabola sjukdomar, typ 2-diabetes.
• ha högre examen inom relevanta områden som molekylärbiologi, molekylär medicin, biokemi eller liknande
• har utmärkt kommunikationsförmåga  
• kunna arbeta produktivt och samarbeta i ett team
• kunna skriva och tala engelska

Eftersom projektet kräver kunskaper i våtlabb, anses tidigare laboratorieerfarenhet inom genreglering, funktionell genomik och hantering av mänskliga monocyter/makrofager och cellinjer vara en stark merit. Erfarenhet, eller ett stort intresse av att skaffa sådana, i bioinformatisk analys av nästa generations sekvenseringsdata (t.ex. ATAC-seq, ChIP-seq, CUT&Tag) är en extra merit.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

--[Video om Karolinska Institutet, hur vi alla bidrar till en bättre hälsa för alla] ---


Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Eckardt Treuter group https://ki.se/en/people/eckardt-treuter

https://ki.se/medh

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform: Doktorandplats
Anställningens omfattning: Heltid
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100
Ort: Huddinge
Län: Stockholms län
Land: Sverige
Referensnummer: STÖD 2-2883/2024
Kontakt:
  1. Eckardt Treuter, Recruiting manager, eckardt.treuter@ki.se
  2. Karin Gåse, HR-partner, karin.gase@ki.se
Facklig företrädare:
  1. Belinda Pannagel, SACO, belinda.pannagel@ki.se
  2. Sidinh Luc, SACO, sidinh.luc@ki.se
  3. Mari Gilljam, OFR, mari.gilljam@ki.se
Publicerat: 2024-07-09
Sista ansökningsdag: 2024-09-09

Om tjänsten

Titel
Doktorandtjänst i Epigenetik av inflammatorisk typ 2-diabetes
Arbetsgivare
Plats
Nobels väg 6 Stockholm, Sverige
Publicerad
2024-07-09
Sista ansökningsdag
2024-09-09 23:59 (Europe/Stockholm)
2024-09-09 23:59 (CET)
Befattning
Spara jobbet

Fler jobb från den här arbetsgivaren

Om arbetsgivaren

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att bidra på ett avgörande sätt till att förbättra människor...

Besök arbetsgivarsidan

Intressanta artiklar

...
More Plants on Our Plates: Transforming the Food System With Fermentation Free University of Bozen - Bolzano 4 min läsning
...
5 Reasons to Pursue Your PhD at EMBL European Molecular Biology Laboratory (EMBL) 4 min läsning
...
Deciphering the Gut’s Clues to Our Health University of Turku 5 min läsning
Fler stories