Örebro University

Postdoktor i experimentell cellbiologi till Institutionen för medicinska vetenskaper

2022-12-01
Spara som favorit

Om arbetsgivaren

The university provides education & research in humanities, law, social science, science, technology, health care, medicine, education, music and s...

Besök arbetsgivarsidan

Vi söker en postdoktor i experimentell cellbiologi för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är: Biomedicin

Bakgrund

Inflammation utgör en kritisk komponent i många vanliga sjukdomar, såsom cancer, autoimmuna sjukdomar, metabola sjukdomar, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Aktuell forskning visar på en djupgående brist på mekanistisk förståelse för olika former av inflammation, och deras interaktioner med de patofysiologiska mekanismerna för vanliga sjukdomar. Den aktuella tjänsten är en del av ett större projekt (http://www.oru.se/X-HiDE) som syftar till att använda systembiologisk metodik för att kartlägga inflammatoriska mekanismer. Projektet använder in vitro-modeller för att generera högupplösta data om inflammatoriska mekanismer som grund för in silico modeller som beskriver inflammatoriska mekanismer från cellulära till systemiska nivåer.

Projektet är tvärvetenskapligt och innefattar nära samarbete med affärspartners inom Life Science och Läkemedelsindustrin. Detta projekt drivs av ”Inflammatory Response and Infection Susceptibility Center” (www.oru.se/iRiSC) vid Örebro universitet, och iRiSC kommer att vara huvudanknytningen för tjänsten, där ett team av engagerade forskare kommer att utgöra ett stödjande nätverk för den sökande. Örebro universitet (www.oru.se/english) är ett av de mest expansiva universiteten i Sverige och placerades senast som nummer 84 när Times Higher Education rankade de unga universiteten i världen och som nummer tre bland 13 svenska universitet på listan, efter Karolinska Institutet och Göteborgs universitet när man tittar på citeringsfrekvensen. Institutionen för medicinska vetenskaper ligger nära Universitetssjukhuset i en vacker miljö vid Svartån. Örebro är en mycket cykel- och pendlingsvänlig stad belägen nära Kilsbergen, vilket möjliggör en aktiv livsstil med friluftsliv, vandring, mountainbiking, fiske och skidåkning, etc. Örebro universitet har vidare en aktiv junior faculty, för forskare tidigt i sin karriär.

Arbetsuppgifter

En anställning som postdoktor syftar till att ge nyblivna doktorer en möjlighet att befästa och utveckla i första hand sina vetenskapliga färdigheter.

Den sökande kommer att tillföra expertis inom tumörimmunologi till den tvärvetenskapliga forskningsmiljön, leda sina egna projekt, ansvara för att utveckla, underhålla och genomföra experiment som genererar högkvalitativa data, samt att publicera resultat i vetenskapliga tidskrifter. Den sökande kommer att bidra till och driva vetenskaplig och teknisk utveckling med hjälp av olika in vitro-modeller (cell- och vävnadsmodeller) relevanta för inflammation, samt att analysera för relevanta inflammatoriska markörer med hjälp av molekylär analysmetodik. Den sökande kommer att stödjas av en aktiv forskningsmiljö bestående av erfarna seniora forskare, doktorander, labbtekniker och andra postdoktorer. Vissa aspekter av forskningen kommer att genomföras i nära samarbete med systembiologer och bioinformatiker för att beskriva biologiska mekanismer för tumörimmunologi.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har en doktorsexamen vid själva anställningstillfället eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Främst ska den komma i fråga som har en doktorsexamen som är högst 3 år gammal vid ansökningstillfället. Den sökande får inte varit anställd som postdoktor förut mer än ett år i samma ämne och vid samma lärosäte. Anställningen är minst 2 år inledningsvis och kan sedan förlängas ytterligare 1 år. Om personen under anställningen varit föräldraledig ska anställningen förlängas med motsvarande dagar. Vid frånvaro p.g.a. sjukdom får anställningen förlängas. Den sökande ska behärska engelska på en hög nivå för vetenskaplig diskussion både i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrund gäller att ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, förmåga att kunna samarbeta med övrig personal och förmåga att bidra till utveckling av verksamheten.  

Särskild vikt ska fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Även visad förmåga och vilja att göra akademisk karriär är av vikt.

Övriga bedömningsgrunder
Centralt i tjänsten är gedigen erfarenhet av metodik för cellodlingsexperimentering. Erfarenhet av samodlingsmodeller eller komplex vävnadsodling, såsom 2- eller 3-dimensionella modeller är fördelaktigt. Tidigare forskningserfarenhet inom fälten inflammation, immunologi och inflammatorisk sjukdom är meriterande. Likaså ses erfarenhet av modeller för tumörimmunologi som meriterande. Eftersom projektet kommer att bedrivas i nära samarbete med andra professioner och icke-akademiska partners är förmåga till samarbete av stor vikt.

Information

Anställningen är 100 %, i två år med möjlig förlängning till tre år. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Professor Eewa Nånberg (ledare för X-HiDEs in vitro forskning; eewa.nanberg@oru.se), Dr. Robert Kruse (ledare för X-HiDEs forskning; robert.kruse@oru.se) eller Wessam Melik (enhetschef; wessam.melik@oru.se).

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Redogörelse av vetenskapliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2022-12-01. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Om tjänsten

Titel
Postdoktor i experimentell cellbiologi till Institutionen för medicinska vetenskaper
Arbetsgivare
Plats
Fakultetsgatan 1 Örebro, Sverige
Publicerad
2022-11-02
Sista ansökningsdag
2022-12-01
Befattning
Spara som favorit

Fler jobb från den här arbetsgivaren

Om arbetsgivaren

The university provides education & research in humanities, law, social science, science, technology, health care, medicine, education, music and s...

Besök arbetsgivarsidan