Din jobbevakning har skapats.
Chalmers
Chalmers
Göteborg, Sweden

Chalmers

Med utgångspunkt i vårt uppdrag ”Chalmers ska vara ett utåtriktat tekniskt universitet med global attraktionskraft som bedriver internationellt erkänd utbildning och forskning, kopplad till en professionell innovationsprocess”, har Chalmers startat en resa. Vår ambition är att, genom fokus på kompetens, kunskap och samverkan, spela en viktig och påvisbar roll i samhällets utveckling. Vår roll har lokala, nationella och globala perspektiv och det övergripande målet är att bidra till en verklig omställning i samhället i enlighet med vår vision ”Chalmers – för en hållbar framtid”.

Hitta till arbetsgivaren