...
OsloMet – Oslo Metropolitan University

Førsteamanuensis/førstelektor i pedagogikk

2021-12-14
Spara som favorit Skapa jobbevakning

Om arbetsgivaren

OsloMet's vision is to deliver knowledge to solve societal challenges. Norway's most urban and 3rd largest university.

Besök arbetsgivarsidan

Ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig tre 100 % faste stillinger, og 1 midlertidig stilling for ett år som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i pedagogikk med ansettelse 01.08.2022.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning står midt oppe i spennende utfordringer med implementering av femårige masterutdanninger for grunnskolelærere og utvikling av skoleutviklingsprosjekt. Det krever økt antall ansatte, spesielt med kompetanse i spesialpedagogikk, begynneropplæring, veiledning og utdanningsledelse. For å nå våre ambisjoner søker vi dyktige og engasjerte medarbeidere innen flere deler av pedagogikkfeltet.

Les mer om fakultetet og instituttet: Oslomet.no/om/LUI.

Les mer om våre forskergrupper: Oslomet.no/forskning/forskningsgrupper.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning står midt oppe i spennende utfordringer med implementering av femårige masterutdanninger for grunnskolelærere og utvikling av skoleutviklingsprosjekt. Det krever økt antall ansatte, spesielt med kompetanse i spesialpedagogikk, begynneropplæring, veiledning og utdanningsledelse. For å nå våre ambisjoner søker vi dyktige og engasjerte medarbeidere innen flere deler av pedagogikkfeltet.

Les mer om fakultetet og instituttet: Oslomet.no/om/LUI.

Les mer om våre forskergrupper: Oslomet.no/forskning/forskningsgrupper. 

 

Arbeidsoppgaver:

 • undervise og veilede på bachelor-, master- og ev. ph.d.-nivå, samt EVU-tilbud (etter- og videreutdanninger)
 • følge opp studenter i praksis
 • gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid (forskning gjelder i utgangspunktet bare de faste stillingene)

Lærerutdanningsprofilen og profesjonsrettet forsknings- og utviklingsarbeid står sentralt ved fakultetet. Derfor er det viktig at den som ansettes, er innstilt på å orientere seg mot profesjonsspesifikke problemstillinger.

 • ta initiativ til, og delta i, utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
 • oppsøke og delta i forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger
 • formidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet for øvrig
 • utføre faglig-administrative oppgaver

 

Kvalifikasjonskrav:

 • For ansettelse i stilling som førsteamanuensis kreves doktorgrad i pedagogikk eller tilsvarende.
 • For førstelektor kreves embetseksamen, hovedfag eller mastergrad i pedagogikk eller tilsvarende og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Søkere må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse Søkere må dokumentere grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet. 
 • Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk.
 • Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.
 • Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere med førstekompetanse, kan det være aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor. Ph.d.-kandidater som ennå ikke har levert inn sine doktorgradsavhandlinger, kan være slike kandidater. Søkere med publikasjoner av høy kvalitet og som vil kunne søke om førstelektorkompetanse innen tre år, kan også være slike kandidater.

 

Ved vurderingen og rangeringen av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen. Publikasjoner fra de siste seks årene vil bli vektlagt.
 • erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • potensial for prosjektakkvisisjon
 • undervisnings- og veiledningserfaring på bachelor- og masternivå
 • pedagogiske evner
 • kjennskap til og /eller erfaring fra arbeid med ulike pedagogiske områder. Spesielt prioritert i denne omgang er:
  • Begynneropplæring
  • Veiledning
  • Spesialpedagogikk
  • Utdanningsledelse
 • god digital kompetanse, inkludert erfaring med studentaktive læringsformer og bruk av digitale undervisnings- og vurderingsverktøy
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

 

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling framgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring.

 

Søknadsprosess:

Følgende dokumenter må lastes opp innen søknadsfristen:

 • søknadsbrev
 • CV
 • attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil ti vitenskapelige arbeider og en oversikt over disse, inkl. ph.d.-avhandling hvis relevant
 • to referanser med kontaktinformasjon

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at alle kandidater skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komite vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet. Søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

 

Vi tilbyr:

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe og et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • muligheter til faglig utvikling
 • tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

 

Andre opplysninger:

For nærmere informasjon om stillingen, kan følgende kontaktes:

Studieleder Anne Svenkerud, ansve@oslomet.no

Seksjonsledere: Hege Knudsmoen, Hegknu@oslomet.no eller Cecilie Dalland: cecda@oslomet.no

 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ og OsloMets lønnspolitikk, som førsteamanuensis i kode 1011 og førstelektor i kode 1198, lønnstrinn 60 til 74 (kr. 543 500 til kr. 702 100,- per år). Lønn som universitetslektor i kode 1009, lønnstrinn 51 til 66 (kr. 468 300 til 604 700,- per år). Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til SPK.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Søk elektronisk på stillingen ved å benytte knappen nederst på siden «Logg inn og søk stillingen».

 Om tjänsten

Titel
Førsteamanuensis/førstelektor i pedagogikk
Plats
Pilestredet 46, Norge
Publicerad
2021-11-23
Sista ansökningsdag
2021-12-14
Befattning
Spara som favorit Skapa jobbevakning

Fler jobb från den här arbetsgivaren

Om arbetsgivaren

OsloMet's vision is to deliver knowledge to solve societal challenges. Norway's most urban and 3rd largest university.

Besök arbetsgivarsidan

Relaterade jobb

...
Become an IB Examiner for Swedish A: Literature International Baccalaureate® (IB) för 2 dagar sedan
...
Solar Energy Assistant/Associate Professor University of Nizwa för 10 månader sedan
...
Assistant Professor in Marketing Wenzhou-Kean University för 3 månader sedan
...
Become an IB Examiner for Croatian A: Literature International Baccalaureate® (IB) för 2 dagar sedan
...
Become an IB Examiner for Danish A: Literature International Baccalaureate® (IB) för 2 dagar sedan
Fler jobb

Relevanta stories

...
The Power of Ultrafast Lasers Advanced Research Center for Nanolithography ARCNL 4 min läsning
...
Going Nuclear to Save Time University of Jyväskylä 5 min läsning
...
Towards a Green and Ethical Future University of Jyväskylä 4 min läsning
...
Herbal Warfare: A Natural Weapon to Fight Parasites Free University of Bozen - Bolzano 4 min läsning
Fler stories