Din jobbevakning har skapats.
Stockholms universitet
Doktorand i oorganisk kemi (A)
Stockholms universitet
Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. Vi är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder.
Besök arbetsgivarsida
OM TJÄNSTEN
Publicerad: 2 månader sedan
Sista ansökningsdatum: aug 07
Plats: Stockholm, Sverige
Ange gärna att du hittade det här jobbet på Academic Positions i din ansökan.
DELA DETTA JOBB

Doktorand i oorganisk kemi (A)

Ref.nr SU FV-0803-18
Sista ansökningsdag: 2018-04-24 Förlängd ansökningstid t.o.m.: 2018-08-07.

Institutionen för material och miljökemi är en av de större institutionerna inom Stockholms universitets naturvetenskapliga fakultet med ca 130 anställda. Undervisningen är inriktad mot allmän kemi, oorganisk och materialkemi. De huvudsakliga forskningsområdena är inom områdena material och fasta tillståndets kemi med fokus på olika materialklasser såsom keramer och glaser, porösa material, självorganiserande material och mjuka material. Metoderna inkluderar röntgendiffraktion, elektronmikroskopi, modellering med datorsimulering av material för diverse tillämpningar, NMR och andra spektroskopiska metoder. Olika syntes och bearbetningsmetoder används för att utveckla nya material för applikationer inklusive implantat, katalys, CO2 separation, kontrollerad frisättning och produktion av förnybar energi. Miljöaspekter är en viktig del av forskningsaktiviteterna.

Projektbeskrivning
Projekttitel: 3D elektronmikroskopi för nanostrukturforskning.

Handledare: Professor Xiaodong Zou, xzou@mmk.su.se. Forskarutbildningsämne, oorganisk kemi.

Kunskap om materials tredimensionella atomstruktur är nödvändigt för att förstå materials och makromolekylers egenskaper och funktioner. Modern transmissions-elektronmikroskop (TEM) kan ge strukturinformation ner till atomär upplösning och är en av de viktigaste teknikerna för strukturbestämning. Vår grupp är internationellt ledande inom utveckling och tillämpning av nya elektronmikroskopiska metoder för strukturbestämning av nanokristaller.

Syftet med detta doktorandprojekt är att utveckla och tillämpa nya elektronmikoskopi (EM) metoder för strukturbestämning av porösa material och makromolekyler for att förstå samband mellan struktur and egenskaper. Fokus ligger på att utveckla metoder som gör det möjligt att studera strålkänsliga kristaller. Kandidaten kommer att arbeta tillsammans med syntetiska kemister både inom den akademiska världen och vid företag, så hon/han bör ha en stark samarbetsförmåga och vara skicklig i att kommunicera samt vara driven lagspelare. Goda kunskaper i programmering är önskvärt men inte nödvändigt. Den sökande bör ha en mastersexamen eller motsvarande examen i fysik, kemi eller materialvetenskap. För mer information se gruppen hemsida: mmk.su.se/zou.

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet oorganisk kemi. Vid anställning som doktorand/antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas främst vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. 

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval 
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/regelboken.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Allmän information om arbetsplatsen kan fås av prefekten, professor Gunnar Svensson, tfn 08-16 45 05, gunnar.svensson@mmk.su.se.

Ytterligare upplysningar om doktorandprojektet lämnas av professor Xiaodong Zou, tfn 08-16 23 89, xzou@mmk.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet 
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Läs mer

1 JOBB FRÅN DENNA ARBETSGIVARE

Stockholms universitet
Stockholms universitet
Plats: Stockholm, Sverige | Ansök senast aug 07
PhD student in Inorganic Chemistry (A)
Ref. No. SU FV-0803-18 Closing date: 24/04/2018 Prolonged application time! New closing date: 7 August 2018. The Department of Materials- and Environmental Chemistry (MMK) is one of the largest departments at the Faculty of Natural sciences with about 130 employees. The...