Göteborgs universitet
Forskarassistent i biofysikalisk kemi
Göteborgs universitet
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och nästan 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer.
Besök arbetsgivarsida
OM TJÄNSTEN
Publicerad: 1 månad sedan
Sista ansökningsdatum: feb 21
Plats: Göteborg, Sverige
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb
Ange gärna att du hittade det här jobbet på Academic Positions i din ansökan.
DELA DETTA JOBB

Forskarassistent i biofysikalisk kemi

Diarienummer: PAR 2017/1020
Arbetsform: Tidsbegränsad anställning
Placering: Inst för kemi och molekylärbiologi
Sista ansökningsdag: 2018-02-21

Institutionen för kemi och molekylärbiologi vid Göteborgs universitet (http://cmb.gu.se) bedriver högkvalitativ forskning och utbildning inom tre huvudområden: biomolekylära vetenskaper, grundläggande kemiska vetenskaper och miljövetenskaper. Vår forskning omfattar ett stort område som sträcker sig hela vägen från atom- och molekylskala via celler och organismer till global skala. Många av de fenomen vi studerar illustrerar de kemiska och biologiska samspelen mellan molekyler i vår naturliga miljö och i levande system. Institutionen har runt 60 forskare och lärare, och cirka 75 doktorander är verksamma inom ramen för institutionens forskarutbildning.

Institutionen ansvarar för utbildningsprogram inom kemi, organisk kemi och läkemedelskemi, molekylärbiologi, genomik och systembiologi samt för receptarieprogrammet. Vi undervisar också i program för biologi, atmosfärsvetenskap, klimat och ekosystem, miljövetenskap och marin vetenskap samt i utbildningen av apotekare, lärare och civilingenjörer. Institutionen har också omfattande kontakter med näringsliv och samhälle.

Ämnesområde

Biofysikalisk kemi

Ämnesbeskrivning

Anställningen som forskarassistent i biofysikalisk kemi har särskilt fokus på tidsupplöst infraröd spektroskopi.

Arbetsuppgifter

Vi letar efter en person som kommer bygga upp ett oberoende forskningsprogram inom tidsupplöst infrarödspektroskopi, tillämpad på studier av proteiner, funktionella material, eller andra prover. Det finns en fungerande femtosekunds infraröd spektrometer att använda och utveckla inom dina forskningsprojekt. Du kommer också ha möjligheten att ingå i samarbetsprojekt med gruppledaren, professor Sebastian Westenhoff.

Du förväntas söka externfinansiering för dina aktiviteter och genom det bygga upp ett oberoende forskningsprogram. Du erbjuds ett startup-paket, som inkluderar en doktorand, tillgång till femtosekundsspektrometern och ett mycket produktivt laboratorium för biokemi och strukturbiologi.

Du förväntas också undervisa (ca 10-20% av anställningen) inom kemi.

Sökande förväntas undervisa på svenska inom två år.

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning ska genomgå sådan inom två år från anställningens tillträde.

Behörighet

Behörig att anställas som forskarassistent är den som har avlagt doktorsexamen, likvärdig utländsk examen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen, likvärdig utländsk examen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av exempelvis sjukdom eller föräldraledighet. Skäl, tidsperiod och omfattning anges i ansökan och bekräftas med relevant dokumentation.

Förmåga att kunna undervisa på svenska eller engelska är också ett krav.

Bedömningsgrund

Bedömningen av ansökningar kommer i första hand att grundas på vetenskaplig skicklighet, och i andra hand på pedagogiska meriter. Båda kommer att bedömas med samma noggrannhet.

Den vetenskapliga skickligheten bedöms efter väldokumenterad vetenskaplig kompetens, som inkluderar publikationer i ledande internationella tidskrifter, forskning relevant för anställningens ämnesområde och färdigheter i tidsupplöst laser spektroskopi. Vetenskaplig skicklighet bedöms också efter visad vetenskaplig självständighet. Tecken på självständighet är bland annat att ha erhållit forskningsfinansiering, att framgångsrikt ha lett eller deltagit i samarbeten, och att ha utformat och implementerat forskningsprojekt. Vetenskaplig skicklighet bedöms också efter den vetenskapliga kvaliteten i den inskickade forskningsplanen, där vi gärna ser att den behandlar ”high-risk, high-gain” frågeställningar.

De pedagogiska meriterna bedöms genom väldokumenterad pedagogisk erfarenhet, som omfattar förmåga att planera och utföra undervisning, samt framgångsrikt handleda studenter.

Vid läraranställning ska den sökande väljas, som efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, samarbeta med andra och bidra till en positiv utveckling på institutionen.

Personliga omständigheter (t.ex. föräldraledighet) kommer att beaktas vid bedömningen av kvalifikationer och måste specificeras i presentationen av skicklighet och erfarenhet.

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, fyra år 
Omfattning: 100% 
Placering: Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborg 
Tillträde: Snarast

Tillsättningsförfarande

Bedömningsprocessen kommer att baseras på utlåtande från externa sakkunniga, intervjuer, och/eller forskningsseminarier. Bedömningsprocessen av meriter och erfarenhet kommer att ta hänsyn till personliga omständigheter (t.ex. föräldraledighet).

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av:

Göran Hilmersson, prefekt 
+46 (0) 31 786 9022 eller +46 (0) 766 22 9022 
goran.hilmersson@gu.se

Sebastian.Westenhoff, professor 
+46 (0) 766 3936 
Sebastian.westenhoff@chem.gu.se 
www.westenhofflab.com

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök” och registrera ett användarkonto. Till ansökan bifogas:

  • Personligt brev

  • CV, inklusive fullständig publikationslista och redogörelse för erhållna externa medel (med belopp).

  • Redogörelse för vetenskapliga meriter, och motivering till urvalet av högst 10 vetenskapliga publikationer du vill åberopa i ansökan.

  • Forskningsplan (max 3 sidor) med beskrivning av pågående och planerad forskning samt andra planerade aktiviteter med relevans för anställningen.

  • Redogörelse för pedagogiska meriter, med upplysningar om omfattning och typ av undervisning samt utlåtande om dess kvalitet.

  • Redogörelse för meriter inom ledning, administration och samverkan.

  • Fullständiga exemplar av dina främsta publikationer (maximalt 10 stycken).

  • Övriga handlingar som du önskar åberopa.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Urvalet av sökande görs på grundval av de kvalifikationer som är redovisas i ansökan. De dokument som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i två exemplar vardera till: 
Fakultetskansliet för naturvetenskap 
Att: Marie Emanuelsson 
Göteborgs universitet 
Box 460 405 30 Göteborg

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2018-02-21

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Läs mer
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb

3 JOBB FRÅN DENNA ARBETSGIVARE

Göteborgs universitet
Göteborgs universitet
Plats: Göteborg, Sverige | Ansök senast mar 15
Doktorand i Multifotonmikroskopi och hudtillväxt in vitro
Diarienummer: PAR 2018/221 Arbetsform: Tidsbegränsad anställning Placering: Inst för kemi och molekylärbiologi Sista ansökningsdag: 2018-03-15 Vid institutionen för kemi och molekylärbiologi bedrivs forskning och forskarutbildning inom ett brett område som...
Göteborgs universitet
Göteborgs universitet
Plats: Göteborg, Sverige | Ansök senast mar 15
PhD student position - Multiphoton microscopy and skin regeneration in vitro
Diary id: PAR 2018/221 Employment level: Time limited employment (temporary) Location: Department of Chemistry and Molecular Biology Apply by: 2018-03-15 Research and graduate education at the department of chemistry and molecular biology comprises a wide scientific field...
Göteborgs universitet
Göteborgs universitet
Plats: Göteborg, Sverige | Ansök senast feb 21
Assistant Professor in Biophysical Chemistry
Diary id: PAR 2017/1020 Employment level: Time limited employment (temporary) Location: Department of Chemistry and Molecular Biology Apply by: 2018-02-21 The Department of Chemistry and Molecular Biology at the University of Gothenburg (http://cmb.gu.se/english)...