...
VID Specialized University

Førstekonsulent studieseksjonen

2022-02-01
Spara som favorit Skapa jobbevakning

Om arbetsgivaren

January 1, 2016 Diakonhjemmet University College, Haraldsplass Deaconess University College, Betanien University College and School of Mission and ...

Besök arbetsgivarsidan

Om enheten

Avdeling for utdanning er en dynamisk og fremoverrettet avdeling, med fokus på forbedringsprosesser og digitalisering. Veksten i organisasjonen og ambisjonene om å bli universitetet gjør at vi søker etter dyktige medarbeidere som skal jobbe med studieadministrasjon og utdanningskvalitet.

Studieseksjonen er en administrativ enhet i Avdeling for utdanning, og består av i underkant av 30 ansatte. De ansatte har arbeidssted i Bergen, Oslo og Stavanger, og det er nå ledig fast heltidsstilling som førstekonsulent med arbeidssted Stavanger[1].

Den som tilsettes i stillingen vil blant annet ha ansvar for høyt kvalifisert saksbehandling, utviklingsarbeid, digitalisering og oppfølging av studieløp og eksamen innenfor det studieadministrative fagområdet.

[1] Arbeidssted vil være Sandnes fram til samlokalisering i Stavanger sommeren 2022

Arbeidsoppgaver

Ansvar for eksamensplanlegging, eksamensgjennomføring og etterarbeid, og bidra til å videreutvikle bruk av digital eksamen

Informasjon og veiledning til studenter, ansatte, sensorer og eksamensvakter

Studentkontakt og oppfølging av studieløp

Selvstendig saksbehandling av studentsaker, som tilrettelegging av eksamen, vedlikeholde utdanningsplan, klager på karakterfastsetting, fuskesaker m.m.

Bidra til utvikling av rutiner, bestemmelser og retningslinjer innenfor Studieseksjonens ansvarsområder

Medansvar knyttet til blant annet oppretting/nedlegging av emner, vurderingsenheter og undervisningsenheter i Felles studentsystem (FS)

Stillingen inneholder også administrativ bistand til høgskolens sentrale studentdemokrati (Studentparlamentet)

Annet arbeid innenfor studieadministrasjon og utdanningskvalitet

Kvalifikasjoner

Utdanning fra universitet eller høgskole med bachelorgrad eller tilsvarende. Dokumentert realkompetanse for stillingens oppgaver kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av utdanningskravet

Følgende vil bli vektlagt ved rangering:

 • Relevant erfaring med administrativt arbeid og saksbehandling
 • Gode IKT-ferdigheter og stor interesse for å jobbe med digital omstilling
 • Interesse eller kompetanse for å jobbe med digitalisering og robotisering av eksamen og studieløp
 • Kjennskap til administrative systemer (læringsplattformer, FS, Public 360, Visma eller tilsvarende)
 • Kjennskap til universitets- og høgskolesektoren
 • Det er et krav om å beherske norsk og engelsk som arbeidsspråk både muntlig og skriftlig

Egenskaper

Til spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et hektisk og godt arbeidsmiljø søker vi en ansvarsbevisst, strukturert, løsningsorientert og nøyaktig medarbeider med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

I perioder kan det være hektisk, så det forutsettes at den som tilsettes kan håndtere et høyt arbeidstempo. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

De som tilsettes må ha høy problemløsnings- og gjennomføringsevne, samt interesse for å utvikle det studieadministrative fagområdet, herunder digitalisering av tjenester.

Vi kan tilby

 • Interessante arbeidsoppgaver ved en høgskole i utvikling
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger
 • Fleksitidsordning
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Lønnsplassering i henhold til hovedavtalen mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene. Stillingen er plassert i stillingskode 1408 førstekonsulent.
 • Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne og kulturell bakgrunn.

Den som tilsettes må kunne arbeide lojalt i samsvar med mål og verdigrunnlag ved VID vitenskapelige høgskole og rette seg etter de lover, forskrifter, retningslinjer og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingens ansvarsområder.

Søknad og kontakt

Søknad med vedlegg sendes via lenken «Søk stillingen» øverst på denne siden og må inneholde søknad med CV, Vitnemål og attester.

Søkere som inviteres til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Kun søkere som benytter seg av søknadsportalen er aktuelle for stillingen. Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

Søknadsfrist 1. februar 2022.

Tiltredelse 1. april 2022, eller etter avtale.

Søkere som ønsker nærmere informasjon om stillingen kan ta kontakt med teamleder Heidi Olsen heidi.olsen@vid.no tlf. 22451916, kontorsjef Margrete Thorstad margrete.thorstad@vid.no tlf. 22963755 eller studiesjef Margrethe Løfqvist margrethe.lofqvist@vid.no tlf. 22963773

Om VID vitenskapelig høgskole

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole med verdibasert og kirkelig forankring. Vårt motto er Engasjert for mennesket – lokalt og globalt.
Høgskolen driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr cirka 50 studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.
 

Per oktober 2020 har VID 5590 studenter, 560 ansatte og studiesteder i Oslo, Bergen, Stavanger, Sandnes og Tromsø.
Bokstavene VID står for verdiene skolen er bygd på: Vitenskapelig, Internasjonal og Diakonal
 

Om tjänsten

Titel
Førstekonsulent studieseksjonen
Plats
Diakonveien 14-18 Oslo, Norge
Publicerad
2022-01-10
Sista ansökningsdag
2022-02-01
Befattning
Spara som favorit Skapa jobbevakning

Fler jobb från den här arbetsgivaren

Om arbetsgivaren

January 1, 2016 Diakonhjemmet University College, Haraldsplass Deaconess University College, Betanien University College and School of Mission and ...

Besök arbetsgivarsidan

Relaterade jobb

...
Become an IB Examiner for Swedish A: Literature International Baccalaureate® (IB) för 1 månad sedan
...
Become an IB Examiner for Croatian A: Literature International Baccalaureate® (IB) för 1 månad sedan
...
Become an IB Examiner for Danish A: Literature International Baccalaureate® (IB) för 1 månad sedan
Fler jobb

Relevanta stories

...
A Linguist’s View of the International Criminal Court University of Jyväskylä 4 min läsning
...
Bridging Adolescence and Society with Neuroscience Erasmus University Rotterdam 4 min läsning
...
The Power of Ultrafast Lasers Advanced Research Center for Nanolithography ARCNL 4 min läsning
...
Going Nuclear to Save Time University of Jyväskylä 5 min läsning
Fler stories