AstraZeneca
AstraZeneca
Södertälje, Sweden

AstraZeneca

Innovation ligger till grunden för allt vi gör – från vår forskning kring effektiva nya läkemedel till hur vi bedriver vår verksamhet. Vårt mål är att förbättra hälsan för patienterna, ge fördelar till intressenter och leverera långsiktigt värde för aktieägarna genom fortsatt framgångsrika innovationer. Våra innovationer:
  • Förbättrar hälsan för patienterna
  • Ger ekonomiska fördelar för hälso- och sjukvårdssystem
  • Ger värde bortom läkemedlen
  • Bidrar till de samhällen där vi verkar
I en värld där efterfrågan på hälso- och sjukvård fortsätter att växa är de framgångar som görs genom innovation avgörande för att tillgodose stora medicinska behov och uppnå hållbara förbättringar inom hälso och sjukvården världen över. Vi är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel. Vi är verksamma i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Vi är ett av Sveriges viktigaste exportföretag med verksamhet i Mölndal och Södertälje.