Din jobbevakning har skapats.
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Halmstad
Halmstad, Sweden

Högskolan i Halmstad

Högskolan i Halmstad är en populär högskola. Högskolan är känd för sitt rika utbildningsutbud och små studentgrupper. Också forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil utgörs av tre sammanflätade styrkeområden som kan sammanfattas som utveckling och studiet av verksamhet, produkter och livskvalitet. För att främja samspel mellan styrkeområdena genomsyras de av tre teman: innovation, samverkan och välbefinnande. Högskolan i Halmstads rika utbud av kurser och utbildningar attraherar studenter från hela Sverige, och från andra länder, vilket märks tydligt på campus. Inom styrkeområdena finns både traditionella program och utbildningar med unika inriktningar. Högskolan utvecklas ständigt med nya kurser, utbildningar, forskning och växande campusområde. De många utbytesstudenterna ger Högskolan en internationell karaktär. Men Högskolan är mer än en plats för utbildning. Högskolan är en mötesplats för olika kulturer och människor i olika åldrar. Högskolan är en kunskapsbank för näringsliv och samhälle. För dig som vill veta mer om Högskolan i Halmstads olika sidor, och vad Högskolan kan innebära för din egen del, finns flera ingångar till mer information: Utbildning, Forskning, Samverkan. Högskolan i Halmstad firade 2008 25-årsjubileum som självständig högskola med egen rektor. De första eftergymnasiala utbildningarna påbörjades redan 1973. Nu har Högskolan i Halmstad ett 50-tal program på grundnivå, 10 500 studenter och drygt 600 anställda, varav cirka 40 professorer.

Hitta till arbetsgivaren