Din jobbevakning har skapats.
Konstfack
Konstfack
Hägersten, Sweden

Konstfack

Om Konstfack

Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola. Under ett år deltar nära 1000 studenter i kandidat- och masterprogram, doktorandprogram, lärarutbildning och fristående kurser.

Konstfack, exteriör

Internationell högskola

Konstfack är en högskola med stark internationell prägel. Våra professorer och lärare rekryteras internationellt och studenterna på vårt masterprogram representerar flera världsdelar. Internationaliseringsarbetet bidrar till kunskapsutbyte och ökar förståelsen mellan länder, kulturer och religioner. Dessutom förbereder det dig som student för världen som arena och arbetsplats. Konstfack har utbytesavtal och gemensamma projekt med cirka 70 universitet och högskolor i mer än 30 länder. Varje år tar Konstfack emot cirka 65 internationella studenter. Runt 30 av dessa påbörjar någon av de engelskspråkiga inriktningar som ges inom vårt masterprogram. Utbytesstudenterna tas emot genom något av de utbytesprogram som vi deltar i, till exempel Nordiska Ministerrådets Nordplus, EU:s Erasmus + och det SIDA-finansierade programmet Linnaeus-Palme. Vi har även bilaterala utbytesavtal med skolor i bland annat Australien, Indien, Kina, Japan, Israel, Sydafrika, Colombia, Chile och USA. SIDA:s stipendier för Minor Field Studies (MFS) ger dig möjlighet, att inför ditt examensarbete, göra en fältstudie i ett utvecklingsland. En sådan studie ger dig kunskap om olika utvecklingsfrågor och du bidrar med din kompetens.

Våra utbildningar

Inom konst, design och konsthantverk erbjuder Konstfack treårig utbildning på grundnivå som leder till konstnärlig kandidatexamen. På avancerad nivå har vi fyra tvååriga masterprogram som leder till konstnärlig masterexamen. Våra ämneslärarprogram omfattar 4,5–5 år och leder till lärarexamen.

Hitta till arbetsgivaren