Din jobbevakning har skapats.
Mittuniversitetet
Mittuniversitetet
Sundsvall, Sweden

Mittuniversitetet

Mittuniversitetet blev den 1 januari 2005 det yngsta universitetet i Sverige. Ett ungt universitet har frihet att förändra och se nya öppningar och möjligheter utan att vara bunden av traditionen. Ett ungt universitet kan bidra till att förnya den akademiska verksamheten.

Grundutbildning i förnyelse
Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud inom samhällsvetenskap, beteendevetenskap, media, vård, lärarutbildning, IT, naturvetenskap, teknik samt språk och andra humanioraämnen. Flexibelt lärande är ledordet för all utbildning. Mittuniversitetet arbetar med att utveckla program med tydliga yrkesidentiteter, program i nära samverkan med forskningen och program som går över vetenskapsområdesgränser. Mittuniversitetet vill utveckla studenternas arbetslivskontakter under utbildningen och ge möjligheter till poänggivande praktik. Mittuniversitetet är ett av Sveriges ledande lärosäten när det gäller distansutbildning. Vissa distansutbildningar har sammankomster på en av campusorterna, andra baseras enbart på modernt IT-stöd och är ortsoberoende. Mittuniversitetets stora utbud av distanskurser ger studenter möjlighet att bo på hemorten och ändå bedriva akademiska studier.
Profilerad forskning
Mittuniversitetet är en ung aktör inom forskningen och har såväl forskningsområden som håller nationell och även internationell klass som områden under utveckling. Forskarutbildning bedrivs inom både det naturvetenskapliga och det humanvetenskapliga området. Forskning och forskarutbildning genomförs i samarbete med andra universitet, med näringsliv och med myndigheter. Mittuniversitetets forskning samlas under visionen "Skog och fjäll som resurser för näringsliv och livskvalitet". Centralt för "Skog" är forskning inom Skogen som resurs samt Industriell informationsteknologi och digitala tjänster. Centralt för "Fjäll" är forskning inom Hälsa och idrott samt Turism och upplevelser. Hållbarhetsfrågor aktualiseras inom båda områdena.
Samverkan och ömsesidigt samarbete
Mittuniversitetet har en omfattande samverkan med företag, organisationer, myndigheter, föreningar, skolor, privatpersoner m fl. Samverkan innebär samarbete för en gemensam kunskapsuppbyggnad och ett ömsesidigt kunskapsutbyte. Syftet är att stimulera regionens och landets tillväxt och att öka kvaliteten i grundutbildning och forskning.
Tre campus
Mittuniversitetet har tre campus. De finns i Härnösand, Sundsvall och Östersund. De har olika karaktär och delvis olika utbildningsutbud. Campus Härnösand präglas av lärarutbildning och utbildningar inom humaniora. I Sundsvall finns en stor andel tekniska och naturvetenskapliga utbildningar liksom journalistutbildning och vård. Östersund har sin tyngdpunkt i samhällsvetenskap med viss teknikutbildning och tydliga profileringar mot vårdutbildning och socionomutbildningar. På alla campusorter finns bostadsgaranti för studenterna.

Hitta till arbetsgivaren