...

Mittuniversitetet

Several locations Sundsvall, Sverige
Östersund, Sverige
Östersund, Sverige
Besök webbplats

Om arbetsgivaren

Mittuniversitetet blev den 1 januari 2005 det yngsta universitetet i Sverige. Ett ungt universitet har frihet att förändra och se nya öppningar och möjligheter utan att vara bunden av traditionen. Ett ungt universitet kan bidra till att förnya den akademiska verksamheten.

Grundutbildning i förnyelse

Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud inom samhällsvetenskap, beteendevetenskap, media, vård, lärarutbildning, IT, naturvetenskap, teknik samt språk och andra humanioraämnen. Flexibelt lärande är ledordet för all utbildning.

Mittuniversitetet arbetar med att utveckla program med tydliga yrkesidentiteter, program i nära samverkan med forskningen och program som går över vetenskapsområdesgränser. Mittuniversitetet vill utveckla studenternas arbetslivskontakter under utbildningen och ge möjligheter till poänggivande praktik.

Mittuniversitetet är ett av Sveriges ledande lärosäten när det gäller distansutbildning. Vissa distansutbildningar har sammankomster på en av campusorterna, andra baseras enbart på modernt IT-stöd och är ortsoberoende. Mittuniversitetets stora utbud av distanskurser ger studenter möjlighet att bo på hemorten och ändå bedriva akademiska studier.

Profilerad forskning

Mittuniversitetet är en ung aktör inom forskningen och har såväl forskningsområden som håller nationell och även internationell klass som områden under utveckling. Forskarutbildning bedrivs inom både det naturvetenskapliga och det humanvetenskapliga området. Forskning och forskarutbildning genomförs i samarbete med andra universitet, med näringsliv och med myndigheter.

Mittuniversitetets forskning samlas under visionen "Skog och fjäll som resurser för näringsliv och livskvalitet". Centralt för "Skog" är forskning inom Skogen som resurs samt Industriell informationsteknologi och digitala tjänster. Centralt för "Fjäll" är forskning inom Hälsa och idrott samt Turism och upplevelser. Hållbarhetsfrågor aktualiseras inom båda områdena.

Samverkan och ömsesidigt samarbete

Mittuniversitetet har en omfattande samverkan med företag, organisationer, myndigheter, föreningar, skolor, privatpersoner m fl. Samverkan innebär samarbete för en gemensam kunskapsuppbyggnad och ett ömsesidigt kunskapsutbyte. Syftet är att stimulera regionens och landets tillväxt och att öka kvaliteten i grundutbildning och forskning.

Tre campus

Mittuniversitetet har tre campus. De finns i Härnösand, Sundsvall och Östersund. De har olika karaktär och delvis olika utbildningsutbud. Campus Härnösand präglas av lärarutbildning och utbildningar inom humaniora. I Sundsvall finns en stor andel tekniska och naturvetenskapliga utbildningar liksom journalistutbildning och vård. Östersund har sin tyngdpunkt i samhällsvetenskap med viss teknikutbildning och tydliga profileringar mot vårdutbildning och socionomutbildningar. På alla campusorter finns bostadsgaranti för studenterna.

Arbetsgivarplats

Liknande arbetsgivare

...
University of Luxembourg Belvaux, Luxemburg 115 lediga jobb
...
KU Leuven Leuven, Belgien 111 lediga jobb
...
KTH Royal Institute of Technology Stockholm, Sverige 99 lediga jobb
...
Ghent University Gent, Belgien 75 lediga jobb
...
ETH Zürich Zürich, Schweiz 73 lediga jobb
Fler arbetsgivare

Intressanta artiklar

...
Deciphering the Gut’s Clues to Our Health University of Turku 5 min läsning
...
Understanding Users to Optimise 3D Experiences Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) 5 min läsning
...
Harnessing the Rhizosphere to Protect Our Soil Free University of Bozen - Bolzano 5 min läsning
...
Understanding the Role of Epigenetics in Evolution University of Jyväskylä 4 min läsning
...
Control Systems: The Key to Our Automated Future? Max Planck Institute for Software Systems (MPI-SWS) 5 min läsning
Fler stories