Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Uppsala, Sweden

Sveriges lantbruksuniversitet

SLU:s kunskap är på många sätt så nära livet. Vi arbetar med förutsättningarna för liv, livsbetingelserna för människor, djur och natur samt hur vi bäst förvaltar allas våra gemensamma naturresurser idag och i framtiden. Vår huvuduppgift är att genom högkvalitativ forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys bidra till god livskvalitet och en ökad tillväxt, både här hemma och i världen. Våra styrke- och profilområden berör livsviktiga frågor som genresurser och bioteknik, djurs och människors hälsa, klimat, ekosystemförändringar, hållbara produktionssystem, naturresursförvaltning, livsmedel, samhällsplanering och hållbar utveckling av stad och land.

Hitta till arbetsgivaren

7 JOBB FRÅN DENNA ARBETSGIVARE

Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Plats: Uppsala, Sverige | Ansök senast mar 06
Fältassistent
Ref: SLU ua 2018.2.5.1-690   Institutionen för växtskyddsbiologi En ökande oro hos allmänheten för oönskade effekter av pesticidanvändning har resulterat i en europeisk övergång mot integrerat växtskydd. Eftersom integrerat växtskydd är obligatoriskt att...
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Plats: Uppsala, Sverige | Ansök senast apr 16
Professor in Landscape Architecture
Ref: SLU.ua.2018.2.5.1-479 Faculty of Landscape Architecture, Horticulture and Crop Production Science   The Department of Urban and Rural Development For information, see https://www.slu.se/en/departments/urban-rural-development/ Subject area Landscape...
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Plats: Uppsala, Sverige | Ansök senast mar 06
Field Assistant
Ref: SLU ua 2018.2.5.1-690   Institutionen för växtskyddsbiologi Increasing public concern for the undesirable effects of pesticide use has resulted in a European-wide shift towards Integrated Pest Management (IPM). Because the adoption of IPM is mandatory from...