Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Uppsala, Sweden

Sveriges lantbruksuniversitet

SLU:s kunskap är på många sätt så nära livet. Vi arbetar med förutsättningarna för liv, livsbetingelserna för människor, djur och natur samt hur vi bäst förvaltar allas våra gemensamma naturresurser idag och i framtiden. Vår huvuduppgift är att genom högkvalitativ forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys bidra till god livskvalitet och en ökad tillväxt, både här hemma och i världen. Våra styrke- och profilområden berör livsviktiga frågor som genresurser och bioteknik, djurs och människors hälsa, klimat, ekosystemförändringar, hållbara produktionssystem, naturresursförvaltning, livsmedel, samhällsplanering och hållbar utveckling av stad och land.

Hitta till arbetsgivaren

10 JOBB FRÅN DENNA ARBETSGIVARE

Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Plats: Uppsala, Sverige | Ansök senast apr 27
Forskningsingenjör i Bioinformatik
Ref SLU.ua.2018.2.5.1-1391 Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) vid Sveriges lantbruksuniversitet söker en bioinformatiker som skall ge stöd åt olika forskningsprojekt kopplade till flera...
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Plats: Uppsala, Sverige | Ansök senast maj 02
Postdoktor i små RNAs biologi
Ref SLU.ua.2018.2.5.1-1158 Institutionen för växtbiologi Forskning: Inom institutionen studerar vi huvudsakligen växter, men även andra organismer som virus, bakterier, svampar, insekter, jästceller och till och med humana celler. Våra huvudsakliga...
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Plats: Uppsala, Sverige | Ansök senast maj 15
Biträdande universitetslektor i biokemi med inriktning mot proteinbiokemi
Ämnet veterinärmedicinsk biokemi omfattar biokemiska processer hos djur och människor som är av relevans för veterinärmedicinska och/eller husdjursvetenskapliga frågeställningar.
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Plats: Uppsala, Sverige | Ansök senast maj 06
Postdoktor: Efterfrågestyrd elproduktion från biogas
Ref 2018.2.5.1-1295 Energi och teknik Institutionen för energi och teknik vid mark, vatten- och miljöcentrum (MVM) erbjuder en stimulerande forskningsmiljö med såväl nationellt som internationellt fokus. Vår bioenergiforskning är inriktad på studier av tekniska...
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Plats: Uppsala, Sverige | Ansök senast apr 30
Doktorand i forskarutbildningsämnet: Nationalekonomi
Institutionen för ekonomi i Uppsala Lantbrukares engagemang och incitament för övergång till ekologiska produktionsmetoder Generell beskrivning: Letar du efter en spännande doktorandtjänst inom jordbrukssektorns ekonomi med fokus på lantbrukares engagemang och...