Din jobbevakning har skapats.
Danmarks Tekniske Universitet
Danmarks Tekniske Universitet
Lyngby, Denmark

Danmarks Tekniske Universitet

DTU er et ledet universitet. Det indebærer bl.a., at den af bestyrelsen vedtagne strategi fastlægger mål og midler for universitetets udvikling. Universitetets daglige ledelse (centralt og på institutniveau) har ansvaret for universitets drift. Den består  bl.a. i, med afsæt i strategien, at fastlægge politikker på centrale områder, men også i en sikring af, at der årligt sker en fremdrift mod opfyldelsen af de strategiske mål. For det samlede universitet i form af de af bestyrelsen godkendte budget- og handlingsplaner, der bl.a. baserer sig på institutternes UdviklingsMål og Virkemidler. Den årlige afrapportering af universitetets resultater, herunder opfyldelsen af udviklingsaftalen med ministeren for videnskab, teknologi og udvikling, sker i form af de af bestyrelsen underskrevne årsrapporter, ligesom rektors tale ved årsfesten udgør DTU’s universitetspolitiske refleksion over udviklingen, den skete og/eller den ønskede. Find de forskellige rapporter, strategier, handlingsplaner og politikker i menuen til venstre.

Hitta till arbetsgivaren