Gymnastik- och idrottshögskolan
Gymnastik- och idrottshögskolan
Stockholm, Sweden

Gymnastik- och idrottshögskolan

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola och firade 200 år under 2013 i nyrenoverade lokaler. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers och idrottsvetare. GIH har en egen forskarutbildning i idrottsvetenskap och bedriver avancerad forskning inom idrottsområdet; ofta i nära samarbete med idrottsrörelsen, skolan, hälsosektorn, samhället samt med svenska och internationella universitet och högskolor. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Hitta till arbetsgivaren

3 JOBB FRÅN DENNA ARBETSGIVARE

Gymnastik- och idrottshögskolan
Gymnastik- och idrottshögskolan
Plats: Stockholm, Sverige | Ansök senast apr 26
Lektor i Idrottsvetenskap Inriktning Träningslära och Fysiologi (100%)
Ämnesbeskrivning Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv. Vid GIH förekommer undervisning och...
Gymnastik- och idrottshögskolan
Gymnastik- och idrottshögskolan
Plats: Stockholm, Sverige | Ansök senast apr 26
Biträdande Lektor i Idrottsvetenskap Inriktining Humanbiologi, Näringslära och Prestationsutveckling (100%)
 Ämnesbeskrivning Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv. På GIH förekommer undervisning och...