...

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Several locations Linköping, Sverige
Stockholm, Sverige
Göteborg, Sverige
Lund, Sverige
Besök webbplats

Om arbetsgivaren

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Vår huvuduppgift är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Vi bidrar till att kunskapen om transportsektorn kontinuerligt förbättras och arbetar för att Sveriges transportpolitiska mål ska uppnås.

Verksamheten omfattar samtliga transportslag och områdena väg- och banteknik, drift och underhåll, fordonsteknik, trafiksäkerhet, trafikanalys, människan i transportsystemet, miljö, planerings- och beslutsprocesser, transportekonomi samt transportsystem. Kunskapen från institutet ger beslutsunderlag till aktörer inom transportsektorn och får i många fall direkta tillämpningar i såväl nationell som internationell transportpolitik.

Tvärvetenskaplig forskning
VTI utför forskning på uppdrag i en tvärvetenskaplig organisation. Institutet arbetar också med utredning och rådgivning och utför olika typer av tjänster inom mätning och provning. På institutet finns tekniskt avancerad forskningsutrustning av olika slag och körsimulatorer i världsklass. Dessutom finns ett laboratorium för vägmaterial och ett krocksäkerhetslaboratorium.

Samverkan både nationellt och internationellt
I Sverige samverkar VTI med universitet och högskolor som bedriver närliggande forskning och utbildning. Vi medverkar även kontinuerligt i internationella forskningsprojekt, framförallt i Europa, och deltar aktivt i internationella nätverk och allianser.

VTI är en uppdragsmyndighet som lyder under regeringen och hör till Näringsdepartementets verksamhets-/ansvarsområde. Vi är omkring 215 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg och Lund.

Arbetsgivarplats

Liknande arbetsgivare

...
University of Luxembourg Belvaux, Luxemburg 115 lediga jobb
...
KU Leuven Leuven, Belgien 111 lediga jobb
...
KTH Royal Institute of Technology Stockholm, Sverige 99 lediga jobb
...
Ghent University Gent, Belgien 75 lediga jobb
...
ETH Zürich Zürich, Schweiz 73 lediga jobb
Fler arbetsgivare

Intressanta artiklar

...
Deciphering the Gut’s Clues to Our Health University of Turku 5 min läsning
...
Understanding Users to Optimise 3D Experiences Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) 5 min läsning
...
Harnessing the Rhizosphere to Protect Our Soil Free University of Bozen - Bolzano 5 min läsning
...
Understanding the Role of Epigenetics in Evolution University of Jyväskylä 4 min läsning
...
Control Systems: The Key to Our Automated Future? Max Planck Institute for Software Systems (MPI-SWS) 5 min läsning
Fler stories