...

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Besök webbplats

Om arbetsgivaren

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Vår huvuduppgift är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Vi bidrar till att kunskapen om transportsektorn kontinuerligt förbättras och arbetar för att Sveriges transportpolitiska mål ska uppnås. Verksamheten omfattar samtliga transportslag och områdena väg- och banteknik, drift och underhåll, fordonsteknik, trafiksäkerhet, trafikanalys, människan i transportsystemet, miljö, planerings- och beslutsprocesser, transportekonomi samt transportsystem. Kunskapen från institutet ger beslutsunderlag till aktörer inom transportsektorn och får i många fall direkta tillämpningar i såväl nationell som internationell transportpolitik. Tvärvetenskaplig forskning VTI utför forskning på uppdrag i en tvärvetenskaplig organisation. Institutet arbetar också med utredning och rådgivning och utför olika typer av tjänster inom mätning och provning. På institutet finns tekniskt avancerad forskningsutrustning av olika slag och körsimulatorer i världsklass. Dessutom finns ett laboratorium för vägmaterial och ett krocksäkerhetslaboratorium. Samverkan både nationellt och internationellt I Sverige samverkar VTI med universitet och högskolor som bedriver närliggande forskning och utbildning. Vi medverkar även kontinuerligt i internationella forskningsprojekt, framförallt i Europa, och deltar aktivt i internationella nätverk och allianser. VTI är en uppdragsmyndighet som lyder under regeringen och hör till Näringsdepartementets verksamhets-/ansvarsområde. Vi är omkring 215 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg och Lund.

Fler jobb från den här arbetsgivaren

Arbetsgivarplats

Liknande arbetsgivare

...
KTH Royal Institute of Technology Stockholm, Sverige 88 lediga jobb
...
Karolinska Institutet Stockholm, Sverige 46 lediga jobb
...
Örebro University Örebro, Sverige 25 lediga jobb
...
Karlstads universitet Karlstad, Sverige 23 lediga jobb
...
Jönköping University Jönköping, Sverige 20 lediga jobb
Fler arbetsgivare