Karlstad University
Universitetslektor i informatik med inriktning mot utveckling och utvärdering av webbsystem
Karlstad University
The main aim of Karlstad University is to provide broad-based, multidisciplinary programmes for students in Sweden and visiting students from abroad, while developing strong areas of research.
Besök arbetsgivarsida
OM TJÄNSTEN
Publicerad: 26 dagar sedan
Sista ansökningsdatum: May 10
Plats: Karlstad, Sweden
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb
Ange gärna att du hittade det här jobbet på Academic Positions i din ansökan.
DELA DETTA JOBB

Universitetslektor i informatik med inriktning mot utveckling och utvärdering av webbsystem

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Beskrivning

Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) startades år 2009 och består av arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi, projektledning och statistik. Utbildningar bedrivs på alla nivåer med stöd av en stark forskning såväl i ämnesmiljöerna som i flervetenskapliga forskargrupper. Det finns ett stort kontaktnät, både nationellt och internationellt, som ger goda förutsättningar för nya forskningsprojekt och uppdragsverksamhet.

Modern webbutveckling förutsätter kunskap och praktiska färdigheter i såväl traditionell informatik som nya tekniker. Informatikämnet vid Karlstads universitet är bland annat inriktad mot utveckling och utvärdering av digitala tjänster och system, virtuella verktyg, API-management/integration samt processorienterad analys, databasdesign för webblösningar, webbanalys och interaktionsdesign. Handelshögskolan behöver utöka lärarkåren inom informatik med inriktning mot utveckling och utvärdering av webbsystem.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning och utvecklingsarbete i utbildningen på alla nivåer samt handledning av examensarbeten. Vi söker en god pedagog som aktivt vill delta i Handelshögskolans utveckling. I anställning som universitetslektor ingår forskning, vars omfattning är beroende av tillgängliga resurser. Den sökande förväntas ta aktiv del i ansökningar om externa forskningsmedel och bidra till att utveckla Handelshögskolans externa kontakter. Utbildningsverksamheten bedrivs främst inom informatik, men vissa insatser inom andra ämnen kan också ingå.

Behörighet

För behörighet till anställning som universitetslektor krävs doktorsexamen i informatik. Dessutom krävs god pedagogisk skicklighet och genomförd högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvade motsvarande kunskaper. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den inplaneras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de två första årens anställning.

Den sökande ska kunna visa på egen forskning inom området samt ha erfarenhet av utvärdering av webbsystem. Utvärdering kan gälla såväl optimering som användbarhet.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättning av befattningen kommer lika vikt att läggas vid den sökandes vetenskapliga och pedagogiska förmåga.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten bedöms förmågan att planera, genomföra och utvärdera undervisningen i informatik på alla nivåer samt förmågan att handleda och examinera.

Av stor vikt är att undervisningen på grundläggande nivå kan genomföras inom flera av de kurser som berör nämnda inriktning (exempelvis inom process- och tjänsteutveckling, interaktionsdesign, användartestning, webbanalys, kodtestning, webbutveckling, programmering, databasdesign, modellering och integration). Undervisningsspråk är svenska och engelska varvid god förmåga att undervisa på dessa språk är ett krav. Sökande som ej behärskar svenska förväntas kunna sköta studentkontakter på svenska inom två år. Universitetet erbjuder kurser i svenska.

Av största vikt är förmåga att bygga upp nationella och internationella kontakter inom och utom akademin samt att kunna attrahera externa forskningsmedel.

Det krävs också god administrativ förmåga samt förmåga att samverka inom internationella forskargrupper, attrahera externa forskningsmedel och utveckla kontakter med det omgivande samhället. Stor vikt fästs vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, initiativförmåga och engagemang i verksamheten.

Villkor

Tillsvidareanställning, heltid, med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Vi ser gärna att du anger minst två referenspersoner. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning.

Ansökan ska bestå av:

• styrkt meritsammanställning
• fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig (eller konstnärlig) verksamhet
• redogörelse för pedagogisk grundsyn
• intyg från tidigare verksamhetsmiljöer
• intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
• redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, erfarenhet från ledning, samarbete och administration
• redogörelse för språkkunskaper i svenska och engelska
• planer för den framtida verksamheten
• publikationsförteckning
• kopior på betyg, intyg och examensbevis för de arbeten som åberopas
• högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar

Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent" som finns på vår webbsida ”Lediga anställningar”. Där finner du också Karlstads universitets anställningsordning.

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsvertyg Varbi. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte länkar till dem.

Undantag: De underlag som inte kan skickas digitalt exempelvis böcker och publikationer ska skickas i tre exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange REK 2017/110

Sista ansökningsdag: 2017-05-10

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning: Heltid
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Löneform: Månadslön
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100%
Ort: Karlstad
Län: Värmlands län
Land: Sverige
Referensnummer: REK2017/110
Kontakt:
  1. John Sören Pettersson, professor informatik, 054-700 25 53
Facklig företrädare:
  1. Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714, thomas.bragefors@kau.se
  2. Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404, tony.ingemarsson@kau.se
  3. Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434, denita.gustavsson@kau.se
Publicerat: 2017-03-30
Sista ansökningsdag: 2017-05-10
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb

JOBB FRÅN DENNA ARBETSGIVARE

Karlstad University
Karlstad University
Plats: Karlstad, Sweden | Ansök senast May 14
Universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning strategisk kommunikation 50% (tidsbegränsad anställning)
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår…
Karlstad University
Karlstad University
Plats: Karlstad, Sweden | Ansök senast May 02
Universitetsadjunkt i svenska som andraspråk (tidsbegränsad anställning)
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår…
Karlstad University
Karlstad University
Plats: Karlstad, Sweden | Ansök senast May 10
Senior lecturer in Information Systems with emphasis on development and evaluation of web systems
Karlstad University takes pride in combining active external cooperation with academic excellence. Karlstad University has around 16 000 students and a staff of over 1 200 members. Democratic principles, equality and diversity are cornerstones of the University. We value the…
Karlstad University
Karlstad University
Plats: Karlstad, Sweden | Ansök senast Apr 30
Post-doctoral Researcher in Next Generation Wireless Networks
Karlstad University takes pride in combining active external cooperation with academic excellence. Karlstad University has around 16 000 students and a staff of over 1 200 members. Democratic principles, equality and diversity are cornerstones of the University. We value the…

LIKNANDE JOBB

Adjunkt i informationsteknologi
University of Skövde
Publicerad 13 dagar sedan
Lektor i informationsteknologi
University of Skövde
Publicerad 13 dagar sedan
Universitetsadjunkt i datavetenskap
Kristianstad University
Publicerad 13 dagar sedan
Lektor i informationsteknologi
University of Skövde
Publicerad 16 dagar sedan
Lektor i informationsteknologi
University of Skövde
Publicerad 23 dagar sedan