Din jobbevakning har skapats.
Försvarshögskolan
Försvarshögskolan
Stockholm, Sweden

Försvarshögskolan

om-hogskolan-rickard-kilstr Försvarshögskolan har funnits i sin nuvarande form sedan 1997. Försvarshögskolans rötter går dock att spåra ända till Artilleriläroverket Marieberg i Stockholm som fanns redan på 1800-talet. Dagens Försvarshögskola utgör det senaste utvecklingssteget på en lång militär utbildningstradition.
Försvarshögskolans uppgift är att bidra till nationell och internationell säkerhet genom forskning och utbildning. Forskningen bedrivs inom delvis unika kunskapsområden och sprids därefter vidare till övriga samhället och även utanför Sveriges gränser. Försvarshögskolan utbildar militära och civila ledare, nationellt och internationellt, vilket bidrar till att hantera dagens och morgondagens krissituationer och säkerhetsproblem. Utbildningarna på Försvarshögskolan ges inte av någon annan högskola i Sverige, av det enkla skälet att kunskapen inte finns någon annanstans. Det är ingen slump att lärare och professorer från Försvarshögskolan ofta syns i media som experter i samhällsdebatten. Den 1 januari 2008 inrättades Försvarshögskolan som statlig högskola. Det innebar att högskolan öppnar upp för fler - militära såväl som civila - att ta del av utbildningarna.

Hitta till arbetsgivaren

1 JOBB FRÅN DENNA ARBETSGIVARE

Försvarshögskolan
Försvarshögskolan
Plats: Stockholm, Sverige | Ansök senast sep 30
Senior lecturer in law, with a focus on international and operational law
The Swedish Defence University The Department of Security, Strategy and Leadership includes five subjects and is thus responsible for research and development in international law, leadership under stressful demanding conditions, war studies with a focus on military strategy,...